Дискусия „ Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти” Ще бъдат дискутирани възможностите за подпомагане на малките и средни предприятия в строителството, новите изисквания по Закона за обществените поръчки, законови мерки срещу използването на дъмпинговите цени и нереалните срокове

На 24 март 2106 г. – четвъртък – от 12 ч. в Пресцентъра на НДК ще се проведе дискусия на тема „ Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти”организирана от вестник Стандарт и Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия при следния дневен ред:

12.00 ч.-12.30 ч. – Откриване от изпълнителния директор на вестник Стандарт г-жа Славка Бозукова и директора на ИАНМСП г-жа Мариета Захариева;
12.30 ч.- 13.30 ч. – Министерство на регионалното развитие и благоустройството –
Валерия Велева – Директор Дирекция „Обществени поръчки“
– Корекции в ЗОП –постигане на прозрачност на процедурите и промяна в условията на изискване за „ икономически най-изгодна оферта”. Възлагане на обществената поръчка след готовност на проекта до ниво Технически проект; Икономическа оценка на цени за изграждане и цени за експлоатация;
– Нормативни ограничения за кандидатстване на чужди фирми , които са пряко или косвено държавно субсидирани при кандидатстване за обществени поръчки – нарушаване на условията за равно – поставеност при конкуренцията;
– Законови мерки срещу използването на дъмпинговите цени и нереални срокове;
– Райониране на обществените поръчки;
– Промяна в строителните режими.
13.30 ч. – 14.30 ч – Министерство на труда и социалната политика
Атанас Колчаков – Началник отдел в Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
– Проекто закон за трудовата миграция
Даниела Кадийска – Директор Дирекция „Международна трудова миграция“
– Законов достъп до пазара на граждани на чужди държави.

14.30 – 15.00 ч. – ИАНМСП – Мирела Тасева – експерт в дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”
– Начини за насърчаване на МСП от страна на ИАНМСП.

15.00 – 16.00 ч. – Банка ДСК ЕАД / Юробанк България АД
– Достъп до кредити, кредитно досие, доказване на финансов ресурс / гаранции/;
– Между – фирмена задлъжнялост, забавени плащания, лихвени проценти.

Модератор – представител на вестник Стандарт.
Участието в дискусията е безплатно.

Източник:

Мирослав Иванов, Връзки с обществеността
ИАНМСП

 

Лошите практики при използването на пестициди в земеделието причиняват смъртта на редки птици у нас Една от главните причини за драстичния спад в популацията на египетския лешояд на Балканите - с над 80% за последните 30 години, са именно отровите, използвани в селското стопанство

Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд, само преди броени дни се завърна от Африка и отново зае своите местообитания в югоизточна и североизточна България. Затова отново Българското дружество за защита на птиците отправя апел за внимание и спазване на всички мерки за безопасност при използването на пестициди в земеделието. Една от главните причини за драстичния спад в популацията на египетския лешояд на Балканите – с над 80% за последните 30 години, са именно отровите, използвани в селското стопанство и нарочно поставените отровни примамки за други животни.

При проведени проучвания от експерти на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“ в района на Природен парк „Русенски Лом“, бяха установени редица нарушения при използването на пестициди в земеделието, като изхвърляне в природата на опаковки и остатъци от отровни третирани с пестициди семена за сеитба (слънчоглед, царевица и други), което е потенциална отрова за бозайници, птици и насекоми. Бяха установени и множество случаи на отровени домашни животни – кози, овце, крави и дивеч с „червени“ царевични семена, които предварително са били изхвърлени край горички и ниви. Умишлено се тровят бездомни кучета, чакали, лисици и други дребни хищници, които стават източник на вторично тровене за хищните птици.

Проверката на БДЗП бе установила на много места незаконни бунища край нивите с изхвърлени огромни количества найлонови чували, торби, пликове, пластмасови бутилки. Голяма част от тях съдържаха остатъци от третирани с пестициди отровни семена или активни вещества като пестициди и минерални торове, директно разпилени по земята.

Тези практики вероятно са широко разпространени в цялата страна. Конкретната местност в района на Ломовете, Русенско се характеризира, от една страна, с интензивното използване на големи земеделски площи, а от друга – с непосредствената близост на Природен парк „Русенски Лом”. Именно природният парк е много подходяща територия за редица видове птици със ниска численост като керкенез, обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък креслив орел и др. или изчезващи като египетския лешояд. От района вече са изчезнали скалния орел и ловния сокол.

През последните десетилетия все повече се увеличават фактите за токсичното пряко и непряко въздействие на пестицидите, използвани в земеделието в Европа върху птиците. Особено чувствителни на отравяне с пестициди са хищните птици, поради тяхното най-високо положение в хранителната пирамида.

Българско дружество за защита на птиците призовава земеделските стопани да използват само законно разрешени препарати за растителна защита в селскостопанската си практика, както и норми за прилагането им. Отпадъчните опаковки на токсични за околната среда вещества трябва да се изхвърлят на регламентирани за целта места. Да не се разпиляват по земята минерални торове и третирани с пестициди семена за сеитба.

Необходимо е да се завиши вниманието на отговорните институции в България по отношение вида и начина на използване на пестициди и минерални торове в селското стопанство.

Източник:
Йорданка Горанова
Отговорник комуникации
LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“
http://lifeneophron.eu/bg/index.html
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България

Юбилеен научен конгрес във ВВМУ, организиран по повод 135 години от основаването на училището 285 курсанти и студенти са заявили участие в научната сесия

На 24.03.2016 г. (четвъртък) от 09.30 ч. в зала „Вапцаров” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров ” ще бъде открит юбилеен научен конгрес, организиран по повод 135 години от основаването на училището за курсанти и студенти с международно участие под егидата на кмета на гр. Варна г-н Иван Портних.

Докладите са разпределени в следните научни направления:
• Военни науки и национална сигурност
• Корабоводене и експлоатация на водния транспорт
• Електроника, компютърни системи и информационни технологии
• Енергетични уредби за транспортни средства
• Електротехника и автоматика
• Технология на машиностроенето и на кораборемонта
• Механика
• Обществени науки

285 курсанти и студенти са заявили участие в научната сесия. Те са представители на следните висши учебни заведения: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Национален военен университет „В. Левски” и неговите факултети, Академия на МВР, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Икономически университет – Варна, , Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Пловдивски университет „Паисий хилендарски“, Медицински университет – Варна, Минно-геоложки университет София.

Участие ще вземат и курсанти и студенти от Военноморската академия на САЩ, Анаполис, Мериленд, Военноморската академия„Мирча чел Батранˮ, Р Румъния, Морски университет в Констанца, Р Румъния, Държавна морска академия Батуми, Грузия, Военноморска академия на Р Полша, Морски университет в Гдиня, Р Полша.

Източник:

ПР ВВМУ

Дизайнът на градината е акцент на изложението „Цветна пролет 2016“ в Пловдив Фирмите, предлагащи обзавеждане и аксесоари за минипарковете край дома, вилата и хотела, са два пъти повече в сравнение с предишното издание

Дизайнът на градината е акцент на изложението „Цветна пролет 2016“, което ще се проведе от 30 март до 3 април в Международен панаир Пловдив. Фирмите, предлагащи обзавеждане и аксесоари за минипарковете край дома, вилата и хотела, са два пъти повече в сравнение с предишното издание.

Новата мода изисква артистична декорация в зелените пространства, съчетаване на природата и приложното изкуство, обясняват експерти. Това е причината да се търсят ръчно изработени предмети за украса на градината, както и по-атрактивни видове цветя, декоративни храсти и дръвчета.

В синхрон с актуалната тенденция участниците в „Цветна пролет 2016“ предлагат широк спектър от такива изделия – саксии, керамика, дърворезба, малки пластики. През последните години изложението разшири своя обхват с браншове, свързани с интериорния и екстериорния дизайн. Традиционен участник е Регионалната занаятчийската камара в Пловдив, която и сега се представя с голяма експозиция от предмети на приложното изкуство. Двойно повече в сравнение с миналата година са майсторите занаятчии, изработващи сувенири, съдове и украса от дърво, керамика и метал.
Наред с тях посетителите ще видят традиционни и екзотични цветя, храсти, овошки, семена, разсад и луковици, препарти за растителна защита и торове, градински инструменти и оборудване. Близо 50 производители и търговци участват в „Цветна пролет 2016“.
Специализираната изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесоари е предпочитана от професионалисти и любители заради новостите, които предлага. Те присъстват и на тазгодишното издание. Посетителите ще могат да се запознаят с модерните тенденции във флористиката, с идеи за интересни акценти в озеленяването и за създаване на екоатмосфера в интериора.
„Цветна пролет“, една от най-красивите изложби в календара на Международен панаир Пловдив. Тя отново е част от Дните на семейството, свободното време, хобито и модата, които ще продължат до 3 април. Те включват още: Международна изложба „Природа, Лов, Риболов“ и Изложба на общините, започващи също на 30 март, Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика (от 31 март), Италиански фестивал на красотата и прическата (от 1 април ), международни киноложки изложби (от 2 април). Очакват се над 20 000 посетители заради комбинацията от бизнес и атракции, насочени към широк кръг специалисти и масова публика.

Източник:
К.Янева

МПП

Евродепутатът Емил Радев ще осигури награди за победителите в конкурс за есе на Първа езикова гимназия във Варна По покана на българския евродепутат отличените ученици ще посетят Брюксел, за да се запознаят отблизо с работата в Европейския парламент

Емил РадевЕвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев ще осигури награди за победителите в конкурс за есе на Първа езикова гимназия във Варна, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. По покана на българския евродепутат отличените ученици ще посетят Брюксел, за да се запознаят отблизо с работата в Европейския парламент.

Темата, по която ще пишат учениците, е „Европа – граници и мостове”. Тя бе официално обявена на 21 март, когато Емил Радев за втори път откликна на поканата да се срещне с възпитаниците на училището и да отговори на техните въпроси относно дневния ред на европейските институции. „Радвам се, че отново имам възможност да разговарям за предизвикателствата пред ЕС с ученици на Първа езикова гимназия.

Като възпитаник на училището се гордея, че то развива всестранните интереси на интелигентните млади хора. С годините гимназията се утвърди като ковачница на кадри”, подчерта Радев и поздрави директора Веселин Василев за успехите, изградили авторитета на училището и на варненското образование. Учениците проявиха огромен интерес към бежанската криза и мерките, с които Европа отвръща на миграционния натиск.„Прогнозите сочат, че Сирия ще бъде източник на хора, които се стремят да стигнат до Европа, поне до 2040 г. Причината е, че за възстановяването на страната ще е необходимо повече от едно поколение”, коментира Емил Радев. Той разясни значението на споразумението, което Европа постигна с Турция, за да се спре потокът от мигранти от Турция в ЕС. „Нито една държава не може да се справи сама”, подчерта евродепутатът и увери, че мерките за сигурност изискват непрекъснат обмен на адекватна информация между службите. В рамките на дискусията бе обсъден и рискът Балканите да бъдат превърнати в буферна зона между Шенген и транзитни държави като Турция. „Отдавна сме покрили всички критерии за приемането ни в Шенгенското пространство и е време то да стане факт”, заяви Емил Радев. Той изтъкна единната позиция, която българските евродепутати заемат по този въпрос, както и за отпадането на дискриминационния мониторинг, наложен на страната ни.

Учениците поставиха редица въпроси, свързани с позицията на ЕС относно свободата на медиите в Турция, икономическия ефект от евентуално излизане на Великобритания от Общността, както и перспективите за въвеждане на еврото у нас. В хода на дискусията относно имиджа на България в Европа Емил Радев разказа за организираната в Европейския парламент в Брюксел изложба, на която бяха представени експонати от Варненското златно съкровище – събитие, събрало на едно място елитът на Европа. Българският евродепутат сподели с учениците и плановете си да организира мащабна инициатива с участието на представители на библиотеките у нас, чрез която да популяризира книжовното наследство на България.

Източник:
Агенция „ФОКУС“

Холандия – все по-популярна дестинация за български студенти Страната предлага най-голямото количество програми на английски език в света, след Великобритания, където английският е официален език

#studyabroadbg

Първо – защо Холандия?

Образованието в Холандия става все по-популярно и разпространено сред българските студенти в последните години и за това си има причини. Страната предлага най-голямото количество програми на английски език в света, след Великобритания, където английският е официален език.

Освен това, таксите за обучение в местните университети са много по-ниски от тези на Острова, заради което повече български студенти могат да си позволят обучение в Холандия. И не на последно място, разбира се, стои високото качество на образованието и възможностите за професионална реализация след това.

Как се кандидатства?

Изискванията за кандидатстване в холандските университети са почти универсални за всички учебни заведения. За бакалавърските програми се изисква академична справка с оценките от 9-11 клас, преведена на английски език, мотивационно писмо, CV, един от трите сертификата, взети с минимален брой точки – IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced. Много малко и специфични програми може да поискат при кандидатстването портфолио или интервю по скайп с кандидатстващия студент.

За магистърските програми изискванията са: академична справка от университета, преведена на английски (ако кандидатстващият е в последната година от бакалавъра си) или преведена на английски и легализирана диплома от бакалавърската степен, мотивационно писмо, CV, един от трите сертификата, взети с минимален брой точки – IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced. Ако кандидат-студентът се е обучавал в програма на английски език, то тогава няма нужда да доказва знанията си по английски език със сертификат.

Някои магистърски програми имат допълнителни изисквания, като GMAT тест (за бизнес и икономически програми), но дали е задължителен или не е трудно да се каже. Това зависи от предишното образование на кандидата и кариерния му опит.

Може да прочетете цялата статия в брой 65/ март 2016 на списание „Образование и специализация в чужбина“.

Източник:
Списание „Образование и специализация в чужбина“.

Кръгла маса по проблемите на насилието и агресията сред и срещу децата се проведе днес Сформирана бе работна група по проблемите на насилието и агресията срещу и сред деца

Кръгла маса по проблемите на насилието и агресията сред и срещу децата се проведе днес в Народното събрание по инициатива на Комисията за взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите съвместно с Национална мрежа за децата.

В дискусията се включиха депутати, зам.-министърът на правосъдието Виргиния Мичева, представители на други министерства, сред които МОН и МТСП, Омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, представители на Агенцията за социално подпомагане (АСП), както и други представители на изпълнителната власт, Столична община, изпълнителният директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов, редица неправителствени организации и жалбоподатели, които имат отношение по темата.
Целта на срещата бе да се постави начало на дискусия по темата между законодателната, изпълнителната, местната власт и гражданските организации, работещи с деца и семейства; да се обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскват гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства; да бъдат споделени добри практики, ресурси и възможни решения за тяхното преодоляване и да бъдат набелязани стъпки за подобряване на актуалната ситуация.
Събитието бе открито от г-жа Бойка Маринска, председател на парламентарната Комисия за взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Тя акцентира върху значимостта на проблема с насилието сред и срещу деца, което се е увеличило три пъти само за последната година. Тя призова участниците в кръглата маса да се обединят около набелязването за стъпки и мерки – както законодателни, така и социални и образователни, които да работят за справянето с този изключително наболял проблем. Г-жа Маринска предложи сформирането на работна група, която да стартира работа в кратки срокове и да започне работа по набелязването на мерки и стартиране на тяхното изпълнение.
Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата представи основните проблеми, с които се сблъскват гражданските организации, работещи по темата. По информация на ДАЗД през 2015 г. на Националната телефонна линия за деца са приети 108 852 обаждания, което е най-високият брой, регистриран досега от създаването на линията през 2009 г. Насилието в училище се е увеличило в пъти за по-малко от една година. Случаите на физическа агресия между ученици само от началото на учебната 2014/2015 г. досега са 1662. За цялата учебна 2013/2014 г. те са били общо 606. Увеличението е със 174% и вероятно ще нарасне още до края на учебната година. Общо случаите на физическо насилие, вербална агресия, вандализъм, автоагресия, психологически тормоз, виртуален тормоз и противообществени прояви са 4117.
Георги Богданов обобщи Позицията на Национална мрежа за децата за нулева толерантност към насилието на деца и набеляза 11 ключови препоръки за решаването на проблема. Той призова и за приемането на Закон

за детето и семейството, който да въведе комплексен подход в решаването на проблемите с насилието и агресията срещу и сред деца.
Омбудсманът г-жа Мая Манолова заяви, че според нея най-големи мащаби и драстични форми у нас взима домашното насилие. Данните показват, че около 27% от жените у нас са жертви на насилие, а това означава, че и всяко трето дете у нас е свидетел или жертва на насилие в семейството. Само от началото на годината има 4 смъртни случая, включващи жени и деца, жертва на домашно насилие. Омбудсманът призова да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, както и да бъдат инициирани законодателни промени в Закона за защита от домашно насилие и в Наказателния кодекс, където домашното насилие да премине от престъпленията по частно-правен ред, към тези с общо правен ред, където могат да се инициират проверки от прокуратурата. Освен това г-жа Манолова заяви, че у нас функционират само 17 кризисни центъра за настаняване на жертви на домашно насилие и това е изключително недостатъчен брой. В двумилионна София има само един такъв център с 8 легла. Омбудсманът заяви, че липсва координация на институциите при случаи на домашно насилие и мерките не са навременни, а насилието няма работно време за разлика от институциите. Освен това според нея в обществото ни липсва чувствителност и умения за разпознаване на насилието и трябва да работим сериозно по това.
Г-жа Ева Жечева, председател на ДАЗД заяви, че събирането на данни е много важна тема, която има отношение към планирането и конкретните мерки за борба с насилието, но в момента данните у нас се събират на базата на различни показатели и липсват инструменти за мониторинг и индикатори за изпълнението на предприетите мерки. През 2001 г. ДАЗД е разработила информационни карти с подобни индикатори, включващи брой на случаите на насилие, място, извършител, предприети мерки и пр., но събираните данни са до 2013 г., тъй като след това е прекратено подаването на данни от системата за закрила (Агенцията за социално подпомагане). Поради това България, която е задължена да докладва по тези индикатори на Евростат и редица други международни институции, вече не подава тези данни. Според г-жа Жечева най-страшно е насилието в семейството, където най-силната доверена връзка е разрушена. Председателят на ДАЗД призова да се сложи край на скритото насилие и на социалното му приемане.
Представителят на Министерство на образованието – г-н Калоян Дамянов, съветник на министър Меглена Кунева заяви, че предотвратяването на насилието в училище е един от приоритетите при встъпването в длъжност на новия министър. Той заяви, че адмирира препоръките, изготвени от Национална мрежа за децата и че МОН вече представи мерки, сред които и инвестирането на 1,5 млн. в охрана и видео наблюдение на училищата. Г-н Дамянов представи и пакет от мерки, които МОН предприема в областта на превенцията за насилието в училище и съобщи новината, че спрените през 2013 г. Мобилни екипи от психолози ще възстановят дейността си от 1 май тази година в 6 региона.

Като резултат от кръглата маса бе сформирана работна група, в която се включиха няколко парламентарни комисии, начело с Комисията за взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, представители на няколко министерства, ДАЗД, АСП, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата и редица други граждански организации. Първата среща на работната група ще се проведе на 29 март. Работната група ще работи по инициирането на законодателни промени, както и по Национална програма за превенция на насилието над деца и подобряване на работата на Координационния механизъм за взаимодействие при сигнали за деца жертви на насилие или в риск от насилие.

Източник:
Теодора Петрова

Директор „Комуникации и Кампании”

Национална мрежа за децата

Стартира конкурсът „ЕКООБЩИНА“, който ще отличи най-ангажираните в устойчивото развитие общини в България Конкурсът се организира от Френското посолство в България и е под патронажа на Президента на Република България

Стартира конкурсът „ЕКООБЩИНА“На медийно събитие във Френския институт днес, бе представен проектът „ЕКООБЩИНА“, организиран от Френското посолство в България. Той е с конкурсен характер и ще отличи общините, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът е под патронажа на Президента на Р България и се осъществява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на отпадъците, управлението на водите, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите и да награди онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които да бъдат последвани и внедрени и от други общини.

Официални гости на събитието бяха Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите и Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан представи пред медиите целите, регламента на конкурса, както и категориите, в които ще се състезават общините. „Всяка от 265-те общини в България търси решение на проблемите, с които се сблъскват гражданите ѝ. Проблеми с различно измерение в зависимост от общините и селата. Но малко или повече, всички са изправени пред едни и същи трудности. В същото време не съществува форум, на който общините да могат да обменят опит помежду си. Ето защо конкурс „ЕКООБЩИНА“ си поставя за своя първа цел да предложи място за срещи и дискусии на всички български общини, за да могат те да споделят своя опит в тази област, да открият направеното от други общини, да почерпят вдъхновение от опита на колегите си кметове, без да е необходимо всеки сам да преоткрива колелото“, каза той в обръщението си към гостите на събитието.

В своите думи министър Ивелина Василева подчерта важността на утвърденото вече сътрудничество с Франция. „Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ е платформа, която ще популяризира постиженията на българските общини и техните специални усилия за устойчивото управление. Смятам, че сътрудничеството между МОСВ и Френската Република в организацията на инициативата надгражда българо-френското партньорство и ще се превърне в традиция за споделяне на добри практики между двете страни“, каза тя в подкрепа на проекта.

„Зеленото“ мислене се налага като модерен подход за всяко правителство, за всяка общност, за отделния човек. Затова МРРБ подкрепи конкурса „ЕКООБЩИНА“ и ще осигури част от наградите в категориите „Енергийна ефективност“ и „Устойчива мобилност“. Вярваме, че заедно с нашите партньори ще създадем условия за едно благородно съревнование на идеи, инициативи и опит, полезни за устойчивото развитие на общините“, каза по повод инициативата Иван Аспарухов.

Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души. По този начин организаторите искат да стимулират малките общини също да се включат в проекта. Наградите са четиридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на общината лауреат, осигурени от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите. Те ще имат за цел да представят на местната администрация добрите практики и да установят добри двустранни отношения.

Представители на корпоративните партньори на проекта бяха Оливие Жан, генерален директор на „Рено Нисан“ в България, Снежана Семова, генерален директор на „Сен-Гобен-Вебер“ в България ; Фредерик Фарош, директор на „Веолия България“, и Петър Дивитаков, маркетинг директор на „Шнайдер Електрик“ в България.

За конкурса „ЕКООБЩИНА“
Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти. Конкурсът е отворен за участието на всички български общини. Като част от „ЕКООБЩИНА“, те участват в четирите семинара, по един за всяка една от категориите – „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и Устойчива мобилност”. Гост-лектори на тези събития ще бъдат специалисти от Париж, Лориан, Нант, Гренобъл и Мец, които ще представят предложени от тях решения за проблемни въпроси, но и за да получат идеи от българските общини. Семинарите ще се превърнат по този начин във френско-български източник на взаимно обогатяване и обмен на опит. За да станат част от конкурсната част на проекта, представители на общините попълват технически въпросници, които ще бъдат оценени от експертно жури.
Общините лауреати ще бъдат обявени на официална церемония през месец октомври. Освен наградите, предоставени от министерствата, корпоративните партньори също ще наградят победителите с: автомобил за един месец на двете общини победителки в категория „Устойчива мобилност“ (предоставена от „Рено Нисан“ България); материална помощ за обновяване на обществено пространство на победителите в категория „Енергийна ефективност на сгради“ (предоставена от „Сен-Гобен Вебер България“); консултация и одит на тема специфичните предизвикателства в тези области, както и с посещение в европейска фирма еталон за победителите в категории „Устойчиво управление на води“ и „Устойчиво управление на отпадъци“ (предоставена от „Веолия“ България); енергиен одит на двете общини, спечелили в категория „Енергийна ефективност на сгради“, който ще бъде направен на обществена сграда (например училище, административна сграда или болница) по избор на наградените (предоставена от „Шнайдер Електрик“ България).

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg

Източник:
Сияна Гочева-Ангелова
PR Director, агенция Havas PR,

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ с нови идеи и решения за образованието В рамките на дискусионния форум с модератор – журналистът от Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Лаков ще бъде представена виртуалната платформа Smart Futurе

Smart Future - проект на Варненския свободен университет

Възможните решения за повишаване ролята на образованието и технологиите като фактор за намаляване на неравенството ще бъдат във фокуса на дискусионния форум, част от програмата за отбелязване на 25-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

В рамките на дискусионния форум с модератор – журналистът от Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Лаков ще бъде представена виртуалната платформа Smart Futurе.

„Платформата е възможност за нашите студенти да се потопят в океана на знанията, научните достижения и информацията, да се срещнат с водещи учени от цял свят, да се докоснат до безценния опит на успешни предприемачи и международни експерти във всички области на бъдещата им реализация.“, споделя президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н Анна Недялкова.

В дискусионния форум, който ще се проведе на 15 април (петък) от 14:00 ч. в Аула максима на Варненския свободен университет ще вземат участие вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, представители на различни държавни и бизнес организации, учени от различни професионални области.
В дискусията виртуално ще се включат известните учени и приятели на университета от САЩ, Европа, Русия, Китай, Африка, сред които проф. Стив Ханке – доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет, проф. Джордж Вредевелд от Унивеситета в Синсинати, Пламен Русев – вдъхновител и организатор на събитията Webit.

Smart Future е проект на Варненския свободен университет, който представя иновативни подходи за въвеждане на нови технологии в образователния процес. Създадената тренинг платформа предлага богат набор от тематично ориентирани, интегрирани, интерактивни продукти и възможности за приложението им като нова образователна технология.

Пълната програма на тържествата посветени на 25-годишнината на Варненския свободен университет можете да откриете тук.

Източник:
Десислава Тончева
Експерт „Връзки с обществеността“
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

ЗВЕЗДИ ОТ ЕВРОПА И ИЗРАЕЛ НА XIII ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНА 2016 Само днес – пролетни промоционални цени за първите два концерта в Зала 1 на ФКЦ

XIII Европейски музикален фестивал – пролетният фестивал на Варна – се открива на 27.03. от 19:30 ч. с голям концерт, посветен на 110-годишнината от рождението на великия композитор Дмитрий Шостакович. Тържественото събитие ще бъде в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център.

„Шостакович и неговите съвременници“ е проект на ценената по цял свят и обичана от варненската публика българска пианистка Пламена Мангова. Идеята на Пламена Мангова събира съзвездие от европейски музиканти с руски произход, които идват от най-престижните музикални сцени на стария континент.

В първата част на концерта ще прозвучат емблематични произведения на композиторите съвременници на Шостакович Марис Равел, Бенджамин Бритън и Сергей Прокофиев. Пламена Мангова ще си партнира последователно с виртуозният цигулар Антон Бараховски, главен концертмайстор на Симфоничния оркестър на Баварското радио, Мюнхен, с титулувания като „Обой №1 света“ Алексей Огринчук, соло-обоист на знаменития Кралски Концертгебау оркестър в Амстердам и с изключителния руски виолончелист Александър Князев, смятан за наследник на великия Мстислав Ростропович. Той ще дойде във Варна със скъпоценното си виолончело от 18 век, работа на ученика на Страдивариус Карло Бергонци.
Във втората част на концерта ще бъде изпълнена последната Симфония №15 на Дмитрий Шостакович – своеобразна равносметка на цялото симфонично творчество на композитора и неговото сбогуване със света. Симфонията ще прозвучи за първи път във Варна в ефектната камерна версия на Виктор Деревянко за цигулка, виолончело, пиано и 13 ударни инструмента. В това изпълнение ще имат изразително присъствие и водещите български перкусионисти Радосвет Кукудов, Снежина Богданова и Добри Палиев. Билетите са от 15 до 30 лв.

На 31.03. от 19.00 ч. в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център световният цигулков виртуоз Шломо Минц ще е солист и диригент в очаквания от меломаните концерт с Оркестъра на Класик ФМ Радио. Специален варненски акцент в концерта ще е участието на Мартин Зайранов – носител на наградата на „Кантус Фирмус“ в конкурса „Млади виртуози“.
Израелският цигулар, виолист и диригент заема признато място на световния музикален Oлимп вече над три десетилетия. Роден е в Москва през 1957 г., учи цигулка в Израел при Илона Фехер, а след това специализира при легендарния Исак Щерн. На 16 години свири за първи път в „Карнеги Хол“ със Симфоничния оркестър на Питсбърг, учи и при Дороти Дилей в „Джулиард скул“ в Ню Йорк. На 18 г. добавя към артистичните си изяви дирижирането и оттогава ръководи признати оркестри. Минц е очакван гост в най-добрите концертни зали по света, където свири с едни от най-изявените диригенти на нашето време като Серджо Челибидаке, Ойген Орманди, Клаудио Абадо, Лорин Маазел, Карло Мария Джулини. Журира най-популярните конкурси за цигулари в Еропа и води майсторски класове по целия свят. През 2012 г. дава старта на уникален проект – първата онлайн музикална академия за млади цигулари.
Безукорна техника, необичайно изразителен рисуващ звук, чистота и строгост на стила са артистичният подпис на Шломо Минц. Той свири на два изключителни исторически инструмента – цигулка Гуарнери дел Джезу от 1700 г. и виола Карло Джузепе Тесторе от 1696 г. Шломо Минц е един от малцината цигулари на нашето време, имали щастието да свирят на цигулката на великия Паганини – иконата „Il Cannone“ – (Ил Каноне – Оръдието). Шломо Минц ще излезе на варненска сцена след серия изключително успешни концерти под името „Цигулки на надеждата“ („Violins of Hope“).
Във Варна очакваме световния музикант с много силен концерт с програма от произведения на Й. С. Бах, П. И. Чайковски и Б. Бритън. Концертът на Шломо Минц във Варна се провежда със специалната подкрепа на Grand Mall.
Концертът на Шломо Минц във Варна се провежда със специалната подкрепа на Grand Mall. Билетите са от 15 до 40 лв.
Като част от съпътстващата програма – обучителен модул на фестивала, Шломо Минц ще изнесе открита репетиция пред ученици от НУИ „Добри Христов“, която и техните преподаватели очакват с огромен интерес.

На 5 април от 19.00 ч. в Градската художествена галерия е сrossover проектът, който младата публика на Варна вече по традиция очаква в рамките на Европейския музикален фестивал. Тази година той ще бъде под мотото Seven stamps и ще ни срещне с Бодуров трио – Димитър Бодуров, пиано, Михаил Иванов, бас, Йенс Дюпе, ударни, със специалното участие на виртуозният кавалджия Теодосий Спасов – един световен артист с признат експериментаторски дух и силна творческа енергия . Билетите са по 15 лв.

На 15 април от 19.00 ч. в Градската художествена галерия специалният модул на фестивала в подкрепа на младите таланти „Имена от бъдещето“ представя концерта на студенти и докторанти от НМА “Проф. Панчо Владигеров“, сред които и бивши възпитаници на НМУ „Добри Христов“. Сара Паносян, цигулка, Мария Василева, виолончело, Дария Йовчева, пиано и Мартин Савелиев, кларинет. В различни камерни варианти те са носители на редица награди от национални и международни конкурси. Младите музиканти посвещават своя концерт на годишнините от смъртта на една от най-великите двойки в световната музикална култура – Клара Шуман /1896 г./ и Роберт Шуман /1856 г. / и ще изпълнят техни творби за различни камерни формации. Билетите за студентския концерт са на преференциални цени от 8 лв.

На 28 април от 19.00 ч. в Градската художествена галерия концерт от модула „Български звезди от световния подиум“ ще даде възможност на варненската публика да се докосне до изкуството на Евгени Божанов, изпълнител с ярък и самобитен артистичен профил, когото световната музикална критика сравнява с младия Владимир Хоровиц. Огромният талант му носи престижни награди от най-реномираните конкурси в света като „Ван Клайбърн“ в САЩ, „Кралица Елизабет“ в Брюксел, „Фредерик Шопен“ във Варшава, които предопределят бъдещата му звездна кариера. Днес Евгени Божанов шества триумфално по големите европейски и световни сцени и неслучайно е определян за един от най-успешните и търсени пианисти от младата генерация. Специално за варненската публиката Евгени Божанов ще представи стилна солова програма, включваща творби от Глук, Шуберт и Шопен. Билетите за концерта са от 10 до 15 лв.

Европейският музикален фестивал Варна 2016 се организира от Фондация ЛИК, Агенция Елит Мюзик и Кантус Фирмус и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна и с любезното съдействие на Topola Skies, Grand Mall и фирмите Комфорт, Акватек, хотел Аква, Солвей соди, Логос, Филбо, МЦ Надежда, Планекс, хотел Модус, радио N Joy, Радио Варна, moreto.net.

Източник:
NIRA Communications PR

С родителска среща в бар и детски рисунки за вредата от алкохола стартира седмицата за Варна СОУ „Димчо Дебелянов“ постави начало на кампанията „Родителски срещи в бар: Малки разговори на големи теми“ в Морската столица

Родителски срещи в барС родителска среща в бар и импровизирана изложба на детски рисунки стартира седмицата СОУ „Димчо Дебелянов“. Инициативата беше част от кампанията „Родителски срещи в бар: Малки разговори на големи теми“, която е насочена към ранна превенция при употребата на алкохол от непълнолетни. Родителите имаха възможност да поговорят в нетрадиционна среда за учениците на възраст 10-11г. и отлагането на първата консумация във времето. „Чувствам тези деца като свои вече три години и така ще остане цял живот“, сподели пред родителите г-жа Снежана Нейчева, която представи картините на децата по темата „алкохол“ и играта на асоциации, направена в час на класа. През детските очи беше разгледано както прекомерното консумиране, така и последствия като неправомерно шофиране. „Радваме се, че сме първите участници в провеждането на кампанията във Варна. Сигурни сме, че нетрадиционният подход в комбинация с разговорите между учители и родители, е най-добрият път към разрешаването на проблемите, съпътстващи израстването“, коментират г-жа Ганка Минкова – Зам. Директор, отговорен за началното образование и педагогическият съветник Лилка Войнова.

Кампания „Родителски в бар“ е инициирана от Асоциацията на производителите и вносителите на алкохолни и спиртни напитки и подкрепена от МОН и РИО. Програмата гостува на Морската столица през февруари, когато проведе обучение на учители и психолози от района по темата за ранна превенция.

От началото на учебната година кампанията се е срещнала с учители и психолози в София, Враца и Пловдив, където са реализирани поредица от нестандартните родителски срещи. Допълнителна информация за кампанията можете да намерите на онлайн платформата – predi18.org .

Източник:
Александра Иванчева
8 pm

Официалн старт на трепетното очакване на българско експо за татуировки Парти с безплатен pin-up грим и прически и импровизирано ревю с татуирани красавици дава подгряващ старт на българско експо за татуировки

На 23.03., тази сряда, ще се даде официален старт на трепетното очакване на българско експо за татуировки. В рок бар Rock IT ще оживее pin-up културата с изкусен сексапил, съчетан с татуировки, пиърсинг, много ром и бира. Купонът е първият гвоздей от подгряването на Bulgaria Tattoo Expo III. В различни кътове ще има разнообразни атракции, например – презентация на най-новите и модерни пиърсинг бижута, място за рисуване на временни татуировки, зона, в която всяка желаеща дама може да си направи безплатно pin-up прическа и грим… Гвоздеят на програмата ще бъдат атрактивни pin-up красавици, чиято визия ще демонстрира така модерното напоследък завръщане към ретро символа на женственост и сексапил. Те ще се разхождат сред публиката, облечени с изкусителни тоалети на „Sweet Me Up“ бутик, носещи полъха на 50-те, съчетан с пост-пънк стилистиката. А в добавка, посетителите ще се насладят на страхотни татуси по телата на момичетата. На подгряващото парти ще могат да се спечелят десетки билети за Bulgaria Tattoo Expo III, което ще се проведе през април. Отделно са осигурени и много подаръци от Sailor Jerry.

Bulgaria Tattoo Expo III ще се състои на 16-ти и 17-ти април, в зала 3 на НДК.

Ще гостуват майстори на татуировката от целия свят – Румъния, Англия, Германия, Македония, Португалия, Италия, Гърция и мн.др. Ще има и много български татуисти, като се подготвя уникално до момента шоу – рисуване на татуси чрез холограми.

Източник:
Илияна Йорданова
ICreative PR

Световният ден на водата От 1993 г. се чества Световен ден на водата

За повечето от нас, водата е незабележима част от нашето съществуване и рядко обръщаме внимание. Когато имаме нужда, по всяко време на денонощието имаме достъп до чиста питейна вода. Разполагаме с нея за всички основни нужди, от къпане до поливане на градината. Но има части на света където водата е лукс. Достъпът до нея е свързан с дълго ходене и това оказва пряко въздействие върху живота на тези хора. За да се спомогне за повишаване на осведомеността по сериозните въпроси, които касаят темите за водата, на 22 Март, всяка година е Световният ден на най-жизненоважната напитка в нашето съществуване. foodpanda, представя няколко важни факти, които трябва да знае всеки.

1.Почти 800 милиона души нямат достъп до пречистена вода ежедневно.
2.Само до обяд в САЩ се изразходва толкова вода, колкото тези 800 милиона използват за месец.
3.Над 3 милиона души умират всяка година заради липсата на чиста вода.
4.През 1993 г. се чества първият Световен ден на водата
5.Един здрав човек може да изпие около 48 чаши на ден.
6.Пиенето на твърде много вода може да доведе до водна интоксикация.
7.Водата разтваря повече вещества, отколкото всяка друга течност.
8.Около 75% от повърхността на Земята е покрита с вода.
9.Земята е затворена система, където едно и също количество вода е било сега и преди милиони години.
10.Обшият размер на водата на земята е 326 милиона кубически метри.
11.От всичката вода на Земята хората могат да използват само три десети от тази вода.
12.Когато човек се почувства жаден, означава че неговото тяло е изгубило 1/100 от общия размер.

Източник:
Мадлена Христозова
PR and Marketing
foodpanda | hellofood

Най-търсените позиции за работа са за технически специалисти Повече от 1 100 младежи посетиха щанда на VIVACOM на форума „Национални дни на кариерата“

VIVACOM - Национални дни на кариератаЗа поредна година в НДК се проведе форумът „Национални дни на кариерата“, където млади, активни и амбициозни хора търсят и намират своето работно място. Като голям работодател, с около 6000 служители, VIVACOM беше един от участниците. На щанда на компанията, който беше един от най-посещаваните на цялото изложение, най-търсената позиция беше за технически служители. Над 1100 души се възползваха от възможността да се срещнат с консултант от отдел „Човешки ресурси“, който лично им представи възможностите за развитие във VIVACOM. „Преобладаващата възраст на заинтересованите от нашата стажантска кампания „VIVAROOMS Ключът е в теб“ е 20 – 25 години, което може само да радва един работодател. Всяка фирма мечтае за млади, креативни и дейни хора, които да вдъхват живот на компанията“, коментира Радостина Младенова, Старши специалист човешки ресурси.

Тази година във VIVACOM има 102 свободни позиции за стажанти, в 10 града в България и във всички дирекции на компанията, като за първи път и в магазинната мрежа.

Програмата стартира през месец март и поетапно ще приема младежи в летните месеци на годината в цялата страна. Всеки стажант има индивидуално назначен ментор, който да го въведе в дебрите на професионалните му интереси. Като част от лятната програма участниците в нея имат възможност да стажуват на трудов договор, да получат конкурентно заплащане и социални придобивки и не на последно място – да участват в специфични обучения – бизнес етикет и комуникация, презентационни умения и електробезопасност.

Тези, които не са успели да посетят щанда на VIVACOM и да се срещнат с консултант от отдел „Човешки ресурси“, могат да го направят на 7 април в сградата на Нов български университет и на 13 април в Технически университет в София.

Жителите на Варна, които не са успели да посетят форума вчера ( 21 март) в Галерия „Графит“, могат да посетят „Национални дни на кариерата“ на 6 април в Бургас – Бургаски свободен университет.

Младите хора от Пловдив пък ще могат да се възползват от форума на 4 април в Пловдивски панаир, Конгресен център.

Кандидатите за стаж във VIVACOM трябва да изпратят своето CV и мотивационно писмо до 30.04.2016 г. на www.vivacom.bg/Кариери и facebook.com/VIVAC0M.

Източник:
Николета Андреева
Senior Account Executive
United Partners

Инвестиционния пазар в Европа – ситуация и перспективи Последният доклад на Colliers International озаглавен „Поглед от върха“

В последния доклад на Colliers International озаглавен „Поглед от върха“ се обясняват причините за динамиката на имотния пазар “на биковете” в посока към втори пик, въпреки насрещния вятър от политически, икономически и финансов характер.

В „Поглед от върха“ Colliers споделят вижданията си, че английският и като цяло основните европейски имотни пазари вървят по „опънато въже“, където височината е налице по отношение на цените, а убедителна посока на покачване или падане липсва.

„От средата на 2013 г. пазарът е по-скоро доминиран от „биковете“, но през последните шест месеца от китайската дългова криза насам, политическата, икономическата и финансовата нестабилност карат инвеститорите да бъдат внимателни. Все пак има изгледи за продължаване на подема. Много от двигателите на пазара във Великобритания и Европа остават непроменени, поради което той ще продължава да привлича интереса на международните инвеститори през 2016 г., а и след това,“ казва Уолтър Боетчър, Главен икономист, Colliers International.

Други основни заключения от доклада са:

Какво остана непроменено за инвеститорите в имоти през последните 12 месеца? Докладът на Colliers показва, че са налице достатъчно причини да се счита, че през 2015 г. се наблюдава пик на транзакциите в Обединеното Кралство, а в Европа покачването в обемите на сключените сделки продължава. Очакванията за ниски лихвени проценти, обемът от капитал, предвиден за недвижимости, голямото демографско напрежение и интензивното търсене на печалба остават факт и ще продължават да поддържат интереса към имотния пазар.

„Въпреки подема в САЩ, основните нива на възвръщаемост и лихви след пет години се очаква да бъдат наполовина по-ниски от тези през 2007 г., когато беше предходния пик. Това ще има позитивен ефект върху обема на посветения капитал за недвижимости и възможностите на инвеститорите да използват „евтин дълг“. Тази тенденция се наблюдава по целия свят.“ Споделя Ричард Дивал, Ръководител капиталови пазари, Colliers International.

На глобално ниво размерът на капитала, предназначен за инвестиции в имоти, остава значителен. Институционалните инвеститори са увеличили делът на капитала, предназначен за имоти от 8,9% през 2013 г. на 9,6% през 2015 г., а към края на 2016 г. стойностите му трябва да достигнат 10%. Само един процент промяна в заделения капитал за имоти се равнява на 360 млрд. щатски долара.

С повишаването на кредитиране и намаляването на лихвите, освен в случаите когато се търси възвръщаемост за компенсация на увеличения риск, има данни, които подсказват, че с отминаването на икономическата и финансовата нестабилност в началото на 2016, инвестициите в бизнес имоти може да влязат в нов епизод на риск при „прекомерно инвестиране“, казва Дивал.

Проучването също се спира и на един от най-пренебрегваните рискове в имотния пазар – демографския натиск. Това е особено видно при пенсионните фондове, които имат завишена необходимост да търсят приходи, за да покриват повишаващите се всяка година задължения, поради застаряващото поколение в Европа и в Азия.

Кои промени влияят върху имотния пазар? От началото на 2016 г. икономическите и финансовите пазари се характеризират с флуктуации в динамиката си, което е особено вярно за ценните книжа и облигациите. В тази ситуация, инвестициите в имоти с цел стабилна възвръщаемост, продължават да имат смисъл в сравнение с други активи. Например, през декември 2015 г. средната брутна възвръщаемост от инвестиции в имоти на английския пазар надвишава тази от ценни книжа с над 10%. Въпреки това имотния пазар не е имунизиран срещу движенията в пазара на държавни ценни книжа“ казва Деймиън Харингтън, Ръководител пазарни проучвания ЕМЕА, Colliers International. “Имотите в основните сегменти на пазара стандартно изглеждат скъпи, със средни нива на възвръщаемост на основните европейски пазари със 75 базови пункта по-ниски в сравнение с пика през 2007 г, което предполага, че предстои значителна корекция в цените. Това, което е различно понастоящем, е същественият натиск върху печалбите. През 2007 г. доходите от десетгодишни облигации почти се равняват на тези от инвестиции в първокласни офис площи, но в началото на 2016 г., облигациите са с 2,75 базисни пункта по-ниски. Видно е, че има потенциал първокласните активи да продължат да се търгуват при по-ниска възвръщаемост, като има малка възможност за увеличение в краткосрочен план, а защо не и за повече време.“

Основния резултат от „високите цени“ на първокласните имоти е, че бъдещият им потенциал няма да бъде свързван със свиване на печалбите за инвеститорите. Вместо това, купувачите на първокласни активи ще разчитат главно на растеж на наемите и приходите си, за да реализират печалби. Инвеститорите, които вече притежават такива активи не се очаква да продават, тъй като вероятността да заменят първокласните си активи с други такива, е малка.

Какви са възможностите?
„Ниските лихвени проценти доведоха до безпрецедентни обеми капитал, заделен за имоти, което резултира в голямо разминаване между капиталовите пазари и тези на крайните ползватели. Въпреки че геополитическият риск влияе на инвеститорските преценки, в момента сме на етап, в който пазарите на крайните ползватели трябва да настигнат по динамика капиталовите пазари. Поради това е налице затишие на основните пазари “, казва Дивал.

„Рискът от напускането на Великобритания на ЕС (BREXIT) предизвиква повече несигурност от очакваното от английските инвеститори, като някои се намират в позиция на изчакване. В допълнение към високите цени в Обединеното Кралство и сравнително скъпото финансиране на основните пазари в Европа се наблюдава изместване на капитал и към други пазари на континента, където се забелязва подобрение на условията и инвеститорите експандират.“

С навлизането на повече дългосрочни инвеститори (с период на държане на инвестициите между 20-30 години), обемът на имоти, които могат да се придобият, намалява. Това е причина да се разглеждат алтернативни такива, за които конкуренцията е по-малка.

Боетчър казва: „Директните инвестиции в алтернативни имоти достигат нови най-високи нива в размер на 28 млрд. £ в Обединеното Кралство през 2015 г. или 40% от общата стойност на директните инвестиции (например студентски общежития, жилища, болници и училища). Това все повече изглежда като значителна структурна промяна на английския инвестиционен пазар.“

Харингтън добавя: „В Европа ситуацията е различна, но може би изненадващо, не много далече от промените в Обединеното Кралство. До края на 2015 г. инвестициите в жилищни имоти надминават тези в индустриални и логистични (13,7%), като заемат трето място след инвестициите в офиси (42,2%) и търговски площи (26,4%).

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.

Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най – добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

Източник:
Весела Петрова
Мениджър човешки ресурси и маркетинг

Страница 60 от 106« Първа...102030...5859606162...708090...Последна »