Пътуващото шоу на Европейската комисия – „EURAXESS“ пристига във Варненския свободен университет

Европейска  инициатива в помощ на изследователите за подобряване на прфесионалното им развитие и възможностите за мобилност

EURAXESSПътуващото шоу „EURAXESS – Researchers in Motion“ на Европейската комисия ще гостува на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 29 октомври 2015 г.

Интерактивният автобус следва маршрута на двумесечна обиколка на EURAXESS в 34 града и 16 държави.Автобусът на EURAXESS ще предостави на студентите и младите изследователи пряк достъп до услугите, предлагани от EURAXESS.

Интерактивният автобус включва информационни терминали, където изследователите могат да разгледат уебсайта на EURAXESS и да публикуват собствените си автобиографии. Специалисти от EURAXESS ще бъдат на разположение, за да дават разяснения за услугите и как могат да бъдат използвани за намиране на работа и развиване на научноизследователска кариера. Професионален фотограф ще направи на посетителите снимки за автобиографии.

През денят ще се провеждат и интерактивни сесии, свързани с човешките ресурси и Хартата и кодекса на ЕС за подбор на изследователи (EC Charter and Code for the Recruitment of Researchers).

EURAXESS Researchers in Motion е уникална инициатива на Европейската комисия, предоставяща достъп до пълен набор на информация и услуги на изследователи, които желаят да развиват своята изследователска кариера в Европа или да останат свързани с нея.

Euraxess работи в посока на подкрепа на изследователските кариери на учените, както и в подпомагането на дългосрочната академична мобилност в цяла Европа.
EURAXESS развива четири основни дейности:

Подпомага учените в намиране на работа и възможности за финансиране на техните разработки и др.

Предоставя пакет от услуги, които правят преместването в друга страна  лесно.

Грижи се за спазването на правата на учените.

Свързва учените от Европа със света.

Програма на събитието
10:00 – Официално откриване – проф. д-р Павел Павлов, зам.-ректор по научно-изследователската дейност, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
12:00 – 12:30 – Откриване на семинарен панел – зала 3, Учебно-спортен комплекс, модератор – проф. д-р Павел Павлов
12:30 – 13:00 – EURAXESS – подкрепа за кариерата на научните изследователи – Светлана Димитрова, EURAXESS Координатор, СУ „Св. Климент Охридски”
13:00 – 13:30 – Предизвикателства пред мобилността на изследователите – казуси, модератор – доц. д-р Станислава Минева, експерт по НИД, ВСУ „Черноризец Храбър”.
Казус на заминаващ учен – проф. д-р Христо Скулев
Казус на пристигащ учен – София Гончаренко
Казус на секторна мобилност – Катрин Евтимова
Дискусия – Как да се подобрят условията за мобилност
13:30 – 14:00 – C&C Семинар на тема „Европейска харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи – добри практики и следващи стъпки“ – модератор – доц. Росица Петкова-Слипец, контактно лице на EURAXESS за ВСУ „Черноризец Храбър”

Източник:

Десислава Тончева
Експерт „Връзки с обществеността“
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]

Мис Диамандиева ООД- Образование в чужбина - Индивидуална подготовка IELTS, iBT TOEFL, CAE

Мис Диамандиева ООД – Консултации по възможности при кандидатстване за обучение в бакалавърски и магистърски програми в Европа. Срокове за кандидатстване, документи, процедури, др.
Повече на www.MsDiamandieva.eu

НАПРАВТЕ ОНЛАЙН: РЕЗЕРВАЦИЯ на час за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!