Category Archives: Търговия

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: Извършихме близо 1200 проверки в туристически обекти от началото на декември

Близо 1200 проверки в туристически обекти на територията на страната извърши Комисията за защита на потребителите (КЗП) от началото на декември. Съставени са 99 акта за нарушения като липса на табела с категорийната символика на обекта или несъответствие на посочените вид и категория с притежаваните. Има и случаи, в които са липсвали цени и грамажи в менютата в заведения или воденият регистър на настанените туристи не е съответствал на утвърдения от министъра на туризма образец. Издадени са седем заповеди за временно затваряне на туристически обекти, които са работили без категоризация, като три от обектите са предприели действия по категоризиране след издаването на заповедите. Този тип нарушение се среща все по-рядко. Това каза Димитър Маргаритов, председател на КЗП, в к.к. Пампорово, където по инициатива на Министерството на туризма бе дадено началото на проверките на съответствието по започващата да действа за първи път през този зимен сезон нова Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в България.

В присъствието на представители на медиите бе извършена инспекция на хотел в к.к. Пампорово. КЗП провери дали са налице удостоверение за категоризация на обекта и табела с категорийната символика. Инспекторите изискаха ценоразпис за нощувките и другите предлагани допълнителни услуги, както и регистър на настанените туристи. Нарушения на изискванията на Закона за туризма не са констатирани.

За зимния сезон КЗП разкри приемни в Банско, Боровец и Пампорово. От понеделник започва работа временен офис и в град Чепеларе.

Източник:
Габриела Руменова
Връзки с обществеността

Агробизнесът отново демонстрира сила на Международната селскостопанска изложба в Пловдив

Български и чуждестранни компании демонстрират отлична кондиция на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016”, която ще се проведе от 24 до 28 февруари в Международен панаир Пловдив. Завръщат се фирми, които отсъстваха през последните три-четири години, а 15% от заявилите участие до момента са нови изложители. Тези данни показват, че агробизнесът продължава да набира сила, и затвърждават възходящата тенденция от предишното издание на изложението.

Гръцки и турски компании буквално окупират палатите и откритите площи. Своя дебют на изложението прави една от най-големите турски фирми за земеделска техника. Представят се и нови участници от Гърция, предлагащи оборудване за оранжерии. Обяснение за бизнес инвазията от двете съседни държави е фактът, че деловите кръгове там оценяват пазара в България като добър, а на изложението могат да се срещнат с широк кръг потенциални клиенти, тъй като се очакват над 30 000 посетители от страната и чужбина.

Голям е интересът към „Агра 2016” и от страна на бизнеса в Западна Европа. Холандското посолство например значително увеличава площта на експозицията си, където ще презентира водещи компании от различни сектори. Силно участие заявява и Чехия.

Българските производители и дистрибутори демонстрират същото високо ниво. Повечето от завръщащите се изложители ангажират по-големи щандове, за да покажат новите си изделия и пазарния рестарт на фирмите си именно на най-значимото икономическо събитие за селско стопанство в Югоизточна Европа. То събира компании лидери, предлагащи технологии, техника, оборудване и материали за животновъдството и земеделието, нови сортове и породи, модерни методи за производство, включително биологично.

„Агра 2016” е част от второто издание на мегафорума за агробизнес, храни, вино и туризъм, организиран по инициатива на Международен панаир Пловдив и включващ общо седем изложения. Другата „гореща точка” в рамките на мегафорума е Градът на виното, където участниците в Международната изложба за лозарство и винарство „Винария 2016” ще представят новите си колекции. Наред с изисканите напитки ще стоят кулинарни специалитети, приготвени от изявени производители, които са част от Международната изложба за храни „Фудтех 2016”.

Изложенията „Агра”, „Винария” и „Фудтех” и „Хорека Пловдив“ отново се провеждат под егидата на Министерството на земеделието и храните.

Източник:

К.Янева

МПП

КЗП подписа споразумение за сътрудничество с неправителствена организация с цел превенция на нелоялните практики, насочени към по-възрастните граждани

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност за превенция на нелоялните практики, насочени към по-възрастните хора, подписаха днес Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Борис Минчев, председател на Сдружението „Народно движение против корупцията и за иновативна икономика”.

КЗП и Сдружението ще си партнират за по-бързо и ефективно разкриване и преустановяване на некоректните действия на търговци по отношение на хората от „третата възраст”. Предвиждат се и инициативи за повишаване информираността на тази група граждани за правата им като потребители на стоки и услуги. Целта е да те могат да се справят по-ефикасно със ситуации, в които търговци се опитват да ги подвеждат да сключват неизгодни за тях сделки. Фокусът ще бъде поставен върху продуктите, които не са им достатъчно добре познати.

„От жалбите на по-възрастните потребители до нас разбираме, че без да осъзнават навреме, те често стават жертва на различен тип некоректни действия на търговци, които по-рядко засягат други граждани. За съжаление, в повечето случаи за това се разбира чак след като вече са налице сключени дългосрочни договори за ненужни за тях услуги и разтрогването им без неустойки може да стане едва при доказване, че са подписани в условия на прилагане на нелоялна практика. Това обикновено изисква повече време. Нашата цел е в партньорство със Сдружението и членовете му предварително да узнаваме какво заблуждава хората от тази уязвима група, за да работим за преустановяването на подобни практики, като същевременно оказваме помощ на тези граждани да са по-подготвени при взаимоотношенията им с търговците, особено при предлагането на телекомуникационни услуги или при т.нар. продажби извън търговски обект”, коментира Димитър Маргаритов.

„Ние считаме, че това сътрудничество с КЗП ще бъде от полза за членовете на Сдружението в частност и за хората от „третата възраст, както по отношение на предвиденото обучение за правата им, така и във връзка с готовността на контролния орган да приема от нас сигнали за нарушения и да извършва проверки по тях”, каза Борис Минчев.

Двете страни ще обединят усилия за установяването на по-високо ниво на защита на хората от „третата възраст”, като ги привлекат за активни участници в процеса, димамично обменят данни за състоянието на пазара и разискват възможните мерки за неутрализиране на негативните тенденции в него.

Планира се сътрудничество за изготвяне от екип от експерти (професори, доктори) на информационни материали, които да помогнат на тези хора да се запознаят бързо и лесно със своите права на потребители. На официалната интернет страница на КЗП ще се създаде специална рубрика, в която достъпно да бъдат разяснени базовите понятия и публикувани връзки към страниците на други компетентни органи за контрол, които също биха могли да са им полезни в различни ситуации.

За оптимална ефективност на инициативата резултатите от отделните кампании и събития ще бъдат представяни на обществеността.

Източник:
Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Секторните помирителни комисии ще решават потребителските спорове безплатно и бързо

„КЗП ще бъде администратор на т.нар. секторни помирителни комисии и ще участва активно в опитите споровете между потребители и търговци да бъдат решени извънсъдебно. Предимствата са, че това ще става по-бързо и без пари за хората. Законът е фиксирал максимален срок, в който производството, след като е започнало, трябва да приключи и той е 90 дни. Но би могло да създадем и добри практики, които ще позволяват и по-бързо решаване”, коментира Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, пред в. „24 часа”.

Помирителните комисии ще започнат да функционират от началото на следващата година и ще разглеждат спорове между потребители и търговци в пет важни области – енергетика, ВиК услуги, телекомуникации, транспорт и финансови услуги.

„Когато потребителите не успяват по една или друга причина да решат възникналия спор с търговеца, те го адресират към КЗП и след като се стигне до съгласие за решаването му чрез помирително производство, се активира комисията, която работи в съответния сектор. Например, ако спорът е в сферата на телекомуникационните услуги, в състава на комисията влизат представител на регулаторния орган, който в случая е Комисията за регулиране на съобщенията, представители на браншови организации в сферата на телекомуникациите и представител на КЗП, който защитава потребителския интерес на базата на потребителското законодателство. Търси се решение, което да удовлетворява страните. Когато се стигне до такова, всички участници подписват помирителното споразумение. След като се съгласят с него, за тях то има задължителна правна сила”, разяснява Маргаритов.

„Надявам се, че КЗП като администратор на помирението реално ще съдейства за бързо и ефективно разрешаване на потребителските спорове в тези сектори. Знаем, че решението на проблемите по арбитражен или съдебен път продължава с години, а тук става дума за значително по-кратък срок. Ние искаме да кажем ясно на обществеността, на търговците, на бранша и на регулаторните органи, че това е един добър механизъм за решаване на понякога доста тежки казуси и той трябва да се използва. Въвеждането на тези комисии представлява изцяло възприемане на европейски правни норми, които ще започнат да действат за всички страни в общността от следващата година и на практика навсякъде ще може да се осъществява решаване на такъв тип спорове в рамките на ЕС. Предвижда се създаването на единна платформа за онлайн обмен на данни и когато става дума за трансгранични потребителски спорове, те също ще могат да бъдат решавани с такъв тип помирителни комисии”, казва Маргаритов.

Източник:
Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Горещият телефон на КЗП ще бъде поставен върху касовите бележки

От следващата година горещият телефон за подаване на жалби в Комисията за защита на потребителите (КЗП)0700 111 22, ще присъства на касовите бележки. „Идеята е да бъде „под ръка” на хората и при възникване на нередности да могат да направят консултация или да подадат сигнал още докато са в магазина”, съобщава Димитър Маргаритов, председател на институцията, в интервю за в. „Стандарт”.

През почивните дни за Коледните празници в КЗП на него са регистрирани около 45 обаждания. „Хората ни търсиха преди всичко за консултации относно възможността да върнат подаръци, които не са били харесани, или да научат повече за правата си и реда за предявяване на рекламация за дефектна стока. Отдаваме малкия брой сигнали и на силните ни превантивни кампании”, коментира Маргаритов.

Комисията е извършила над 160 проверки в търговски обекти в страната по кампанията за Коледно-новогодишните намаления. „Констатирахме и нарушения, като например това, че някои търговци не бяха спазили изискването на закона намалените стоки да бъдат отделени на обособени места в обекта. Натъкнахме се и на случаи, в които върху етикета на артикулите е била посочена само старата цена, но не и новата след приспадане на отстъпката. Установихме и такива случаи, в които търговците обещават по-висок процент на намаление от този, който реално предоставят при продажбата”, обяснява Маргаритов.

Той посочва, че при онлайн покупките около празниците най-често възникващият проблем е свързан с липсата на наличности на най-желаните от клиентите артикули. „Търговците невинаги успяват да направят доставките и това може да се окаже проблем, ако потребителят разчита да закупи даден продукт от избрания магазин”, казва Маргаритов и допълва: „Като цяло онлайн секторът бележи най-голям спад на нарушенията през тази година – с около 30%. Все още срещаме случаи, в които търговците съкращават наполовина 14-дневния срок, който законът дава за отказ от онлайн покупка. Някои пък удължават срока за възстановяване на заплатената сума при отказ от покупка от 14 на 30 дни”.

По направлението безопасност на стоките КЗП извършва около 3500 проверки годишно. „Функционира общоевропейска система за така наречено ранно оповестяване за опасни стоки. Чрез нея страните членки обменят информация, когато открият рискови продукти на пазара, за да бъдат предпазени гражданите. За България контактна точка по тази система е КЗП и ние сме на едно от водещите места в целия ЕС по нотификация на опасни стоки. Следим целогодишно безопасността на продуктите и за нас това е особено важно, тъй като много често става дума за детски стоки”, посочва Маргаритов. На интернет страницата си КЗП поддържа регистър със снимки и описание на доказано опасните стоки в България и на общоевропейския пазар.

Източник:
Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Пазаруването от временни базари е по-рисково

Потребителите да бъдат още по-внимателни при пазаруване от временни Коледни базари, независимо от това, че за тях важат същите правила като тези за останалите търговски обекти. Значително по-голям е рискът от придобиване на опасни продукти, като коледно-увеселителни стоки за шега, например. Това предупреждение отправи Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в предаването „Днес” по Bulgaria On Air, вчера.

Маргаритов добави, че гражданите трябва да имат същите изисквания към търговците с временни обекти и ако установят проблем – същите претенции към тези тях, както и към всички останали.

Той потвърди, че потребителите имат безусловно право на рекламация и на закупени при намаления стоки и посочи, че търговецът следва да предприеме действия по удовлетворяването на тази претенция, като ремонтира или замени стоката, или върне парите на клиента си.

Маргаритов припомни, че екипите на комисията присъстват активно на пазара от средата на миналия месец по темата за намаленията и във връзка с кампаниите „Черен петък”, и по повод всички останали промоции. „Смятам, че като активен контролен орган засега успяваме да се справим добре с това да контролираме пазара и там, където се установяват някакви нарушения, да има дори и лек елемент на превенция така, че да не се стига до засягане правата на широк кръг потребители”, каза той.

Нереалният процент намаление е най-често установяваното от КЗП нарушение при тези кампании. Друг трик на търговците, за който Маргаритов предупреди, е да предлагат няколко стоки в комплект, като твърдят, че е по-изгодно да бъдат закупени по този начин, отколкото поотделно. Като цяло, обаче, броят на нарушенията намалява с около 10% на годишна база, посочи той.

Той каза, че най-често срещаните случаи на нарушения са при телекомуникационните услуги и техника и при аудио-визуалната и битовата електроника.

Маргаритов напомни, че закупена онлайн стока може да бъде върната в срок от 14 дни, а в търговската мрежа – само при добра търговска практика, каквито все по-често се срещат и у нас.

Вече работят приемни на КЗП в зимните курорти Банско и Пампорово, предстои откриването на такива и в Боровец и Чепеларе. В тях потребителите могат да получат информационни материали за своите права или да подадат сигнал или жалба, за да бъде извършена проверка. „Смятам, че активното ни присъствие по отношение контрола на туристическия продукт, заедно с усилията на Министерството на туризма, ще допринесе да имаме много хубав сезон тази зима.”, добави Маргаритов.

Източник:
Габриела Руменова –
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Сред най-активните сме в ЕС по разкриване на опасни стоки на пазара

„Следим безопасността на продуктите, което е особено важно, тъй като много често става дума за детски стоки. По това направление извършваме около 3500 проверки годишно и установяваме доста стоки с проблеми. Тогава предприемаме незабавни действия по изтеглянето им от пазара или недопускане те да бъдат продавани, ако сме ги заловили още при вноса. Работим координирано и с останалите европейски държави. Има общоевропейска система за така наречено ранно оповестяване за опасни стоки и сме на едно от водещите места в целия ЕС по нотификация на опасни стоки”, съобщава Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), пред в. „Новинар” и подчертава, че институцията ще продължи да бъде активна по темата.

В навечерието на празничното пазаруване Маргаритов предупреждава гражданите да възприемат критично посланията на търговците при предлагането на подаръчни комплекти на промоция. „Може да се окаже, че ако си купите същите тези стоки поотделно от друг търговски обект, те биха излезли и по-изгодно, независимо, че продавачът ги анонсира като комплект в промоция с най-ниската възможна цена”, коментира той.

„Натъквали сме се на случаи, в които определено може да се каже, че има подвеждаща информация. Например, когато става дума за много висок процент намаление на цена, невинаги той е истински, тъй като за да бъде реален, трябва търговецът да е продавал стоката на старата цена поне един месец. Срещали сме и случаи, в които цената се завишава буквално няколко дни преди да е направена промоцията”, обяснява Маргаритов.

„Това, което се случва по време на промоции през цялата година, е че се разпространяват в много големи тиражи рекламни брошури на търговски вериги, в които има анонс за много изгодни стоки с голям процент намаление. Констатирали сме при наши проверки, че част от тези стоки или изобщо не са били зареждани в съответните магазини или са били налични в съвсем ограничени количества. Ние санкционираме без компромис такива нелоялни практики”, казва ръководителят на институцията.

Той напомня, че когато потребителите се възползват от различни намаления, имат същите права, както и когато стоката се продава на редовна цена. Тоест търговците не могат да откажат рекламация, например, в случай че стоката е дефектна, каквито оплаквания са постъпвали в КЗП.

Маргаритов потвърждава, че комисията ще продължи да извършва проверки в търговски обекти за това реални ли са намаленията и промоциите и ще инспектира дейността на туроператорите и турагентите, за да няма огорчени потребители при пътуванията по празниците. Интензитетът на тези проверки бе засилен месец преди 8-и декември, когато контролният орган следеше предлаганите на студентите оферти за туристически пътувания, както и обявите в по-големите университети и в интернет, където студентите обменят активно информация. „Проверявахме дали офертите имат някакви пороци, дали това, което се предлага, е наистина реално или крие уловки. Установихме няколко нарушения. Хубавото е, че не са много на брой. Това означава, че самите търговци са осъзнали, че трябва да постъпват коректно, за да могат да привлекат студентите и те да предпочетат техните оферти. Основно проблемите са свързани с несъответствие на категорията звезди на мястото с предварително обявеното. Реално сме получили само едно оплакване от изкарването на празника – липса на отопление в хотелска стая в Банско”, посочва Маргаритов.

„Има случаи, в които нашите проверки завършват с констатация, че не е налице нарушение от страна на търговците, а по-скоро – по-екстравагантно виждане от страна на потребителите относно това какво би следвало да им бъде предложено като решение на възникнал спор по повод направена покупка. Понякога считат, че имат право безусловно и във всеки случай да си получат обратно парите, без да има основание за това. Има търговци, които надграждат минималните изисквания в закона, имат добри практики, но те не са задължителни за всички”, коментира Маргаритов в отговор на въпрос за по-необичайни оплаквания от потребители.

Комисията ще има дежурни екипи по празниците, които да реагират на постъпващите сигнали. За първи път ще разкрие приемни в големите зимни курорти. „Миналата събота започна работа приемната в центъра на Банско. Ще имаме и в другите два зимни курорта Боровец и Пампорово, както и временен офис в Чепеларе, който ще бъде отрит през януари. Навсякъде разчитаме на местни хора, които се наемат сезонно. Има и изисквания към тях, като например знанието на чужд език, за да можем да съдействаме на чуждестранни туристи, както и да им дадем консултация”, добавя Маргаритов.

Източник:
Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Фенове на поредицата „Междузвездни войни“ ще могат да срещнат любимите си герои и на закуска с детски зърнени закуски NESTLE®

Тази зима верните фенове на поредицата „Междузвездни войни“ ще могат да срещнат любимите си герои и на закуска с детски зърнени закуски NESTLE®, както и да преживеят с тях междузвездни приключенията във виртуалното пространство, вдъхновени от една най-дългоочакваните филмови продукции тази година “Междузвездни войни: Силата се пробужда”, чиято премиера в България е на 18.12.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ - ДЕТСКИ ЗЪРНЕНИ ЗАКУСКИ NESTLEВ промоционалните опаковки на детски зърнени закуски NESQUIK®, COOKIE CRISP®, CHOCAPIC® и NESQUIK DUO® се крият ексклузивни изненади от Star Wars. В опаковките на NESQUIK® и COOKIE CRISP® потребителите ще открият 3D накрайници за моливи с образите на четири от най-обичаните герои от Междузвездни войни, които ще вдъхновят всички почитатели на сагата.
В кутиите CHOCAPIC® и NESQUIK DUO® се намира скрит код, който дава достъп до ексклузивно съдържание на специално разработения за кампанията сайт. На www.nestle-comics.com/starwars феновете ще могат да разгледат два уникални анимирани комикса, както и да създадат своя собствена история в тематиката на Star Wars. Най-сръчните потребители ще могат и да се позабавляват със сглобяема скица за маска на имперски щурмовак.
Всички фенове могат да изживеят едно вълнуващо приключение, докато се наслаждават на своята балансирана закуска, тъй като детските зърнени закуски NESTLE® са направени с пълнозърнести култури като основна съставка и са източник на фибри, витамини и минерали. Те са обогатени с Kалций, с отличен вкус и добри хранителни стойности, което ги прави чудесен избор за закуска като част от балансираното меню.
Зърнените закуски, приготвени с пълнозърнести видове брашна, са добър избор за начало на деня, съчетани с мляко или плод. Именно това бе и повода в началото на 2013г. Зърнени Закуски NESTLE® официално да представи в България обновените рецепти на детските продукти, направени с пълнозърнесто брашно и с увеличено съдържание на Калций – NESQUIK®, COOKIE CRISP®, NESQUIK DUO®, CHOCAPIC® и CHEERIOS® който представлява15% от ХРС за порция от 30g. Това е част от ангажимента на компанията за непрекъснато подобряване на хранителните стойности на своите продукти.

Източник:

Иглика Георгиева
APRA Porter Novelli

Фермерски Пазар Варна организира Коледен Фермерски Пазар в Мол Варна

Коледа наближава, светлините на града блестят, северните ветрове все по-студено навяват, но ние сме оптимисти, че Коледата ще е топла, светла и красива.

В представите ни Коледа е вкусна храна, красиви подаръци, срещи със семейството и приятелите, музика и танци в уют и топлина. И добрина, повече човешка добрина.

Тази година екипът на Фермерски Пазар Варна организира Коледен Фермерски Пазар в събота и неделя на 19 и 20 декември в Мол Варна от 10ч. до 20ч.

Коледен Фермерски Пазар 2015 -1

На него всеки ще може да се подготви за Коледа с истински и вкусни храни, отгледани от производители в района по щадящ и разумен начин – храни, много различни от индустриално преработените, пакетирани храни в магазините.Очакваме да се включат около 30 производители: на млечни продукти, квасени хлябове, плодове, зеленчуци, сладка, сурови десерти и печива, диворастящи билки и др. Планирали сме и “Шоколадова работилница” за всички, които желаят да превърнат кухнята си в шоколадова фабрика! Крафт бира от най-високо качество, както и домашно вино ще посрещнат гостите ни.

Освен храна – на пазара ще има допълнително около 40 производители от сферата на изкуството, които са подготвили фантастични и различни ръчни приготвени подаръци, украса, бижута, книжки, играчки, които са чудесен подарък за нашите деца. Ние възпитаме вкуса към ръчното, към истинската материя от най-ранна възраст, като алтернатива на вносните/пластмасови индустриални продукти.

Домашна козметика с чисти съставки, както и минерален грим също ще присъстват на нашия празник. Богата програма от работилници за изработване на украса от вълна, на домашни сапуни, на пана от декупаж, музикални ателиета с песнички от цял свят, лекции за “Живот в еко-селище” и “Ведическа кухня” също ще бъдат част от събитието. Уникална система за ранно детско развитие ще покаже забавни и полезни игри за децата.Всичко това ще бъде съпроводено от живите китари на варненски талантливи изпълнители, гайди и тъпани на млади момчета, красива салса и лека, омайна джаз музика. На коледния ни кът за снимки гостите ще могат да направят най-красивите коледни фотографии в рустикален, коледен декор.

Коледен Фермерски Пазар 2015 -2

Преди около месец стана ясно, че социална кухня в града ни няма да има достатъчно храна за самотните майки и деца по празниците. Затова решихме да помолим всички варненци да се включат като донесат хранителни продукти, които ще събираме на Коледния Фермерски Пазар и двата дни на 19 и 20 декември и ще занесем на социалната кухня – за да сме сигурни, че няма да има гладни хора тази Коледа!

Вижте програмата на събитието: Programme_FM

Ще бъде красиво, ще бъде светло, топло и вкусно! Елате вие, доведете и приятел с вас!

Източник: Янина Христова и екипът на Фермерски Пазар Варна

Приповдигнатото настроение при празничното пазаруване е рисков фактор потребителите да станат жертва на нелоялни практики

„В навечерието на Коледа и Нова година хората са активни, купуват подаръци за близките си и настроението е приповдигнато, което е рисков фактор за това да станат жертва на нелоялни търговски практики по-лесно, отколкото това би могло да се случи в обичайното им ежедневие”, предупреди Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в интервю за програма „Хоризонт” на Българското национално радио.

Предстоят активни инспекции на комисията в търговските обекти в навечерието и по време на предстоящите празници. Една от основните проверки ще бъде тази на намалените стоки, ще се инспектира дали обявените намаления са реални, заяви Димитър Маргаритов и подчерта: „Колкото и да е голямо намалението, потребителят не губи правото си на рекламация. Правилата са едни и същи и при стоките на редовна цена, и при тези в промоция.”

Инспекторите на комисията ще проверяват и промоциите на подаръчни комплекти, като ще следят дали ако се анонсира, че те са по-изгодни за потребителя, това действително е така, защото не липсват случаи в обратна посока, коментира Маргаритов.

Обект на проверки ще бъдат и кампаниите на големите вериги магазини, извършвани чрез разпространявани по домовете брошури. Там ще се търси достатъчна наличност на стоките, защото невинаги търговците осигуряват съответното количество от намалената стока, което да задоволи потребителското търсене, което са създали обясни още Димитър Маргаритов.

В онлайн търговията ще се проверява дали търговците са реални, дали потребителите имат възможност да се откажат от стоката в предвидения от закона 14-дневен срок.

Важно е онези, които предприемат пътувания за празниците, да сключват писмени договори и да пазят документите си за извършени плащания, за да може ако има рекламация туроператорите да понесат своята отговорност, напомни председателят на Комисията за защита на потребителите.

Източник:
Габриела Руменова –
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: „Спокойният и предвидим пазар е сбор от действията на коректни търговци и информирани и разумни потребители”

„Насочили сме усилията си и работим по две писти паралелно. От една страна – да повишим потребителската култура на гражданите така, че те да знаят, че имат права, които са гарантирани от закона, но същевременно и че тези права имат граници и не бива да се стига до това да бъдат упражнявани превратно.” Това заяви Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на седмата по ред дискусия от кампанията „ДА! На българската икономика“, организирана от вестник „Стандарт“ и КРИБ „Европейска България – стабилност и растеж”.

Маргаритов призова бизнеса да бъде коректен и лоялен към потребителите, защото това е както в интерес на самите потребители, така и на търговците, които биха имали повече редовни клиенти. „Нашите наблюдения са, че все повече търговци в България са склонни да мислят по този начин – въвеждат и прилагат добри практики, включително надхвърлящи законовите им задължения, за каквито преди години научавахме само от опита в чужбина. Надяваме се този процес да продължи и да се задълбочава напред във времето“, каза още ръководителят на институцията.
Той увери, че комисията, като контролен оран, ще продължи да извършва проверки съгласно вменените й правомощия, за да може да бъде гарантирано спазването на закона от търговците и респективно – защитата на базовите права на потребителите. „Спокойният и предвидим пазар, към който всички ние се стремим, е сбор от действията на коректни търговци, информирани и разумни потребители и контролни органи, които съблюдават спазването на законодателството.”, подчертава Маргаритов.

Днес Комисията за защита на потребителите има дежурни екипи, които са в готовност да реагират на евентуални сигнали за нарушения в заведенията и местата за настаняване, където студентите ще отбележат своя празник. Телефонът на потребителя е 0700 111 22.

Източник:

Габриела Руменова

Връзки с обществеността

Комисия за защита на потребителите

Отличниците на „Винария 2016“ представят България на световен конкурс

Винария 2016Елитни български вина ще представят страната ни на световния винен форум Concours Mondial de Bruxelles, чието 23-о издание ще се проведе догодина от 29 април до 1 май в Международен панаир Пловдив. На специален щанд ще бъдат презентирани изби участници в Международната изложба „Винария 2016“ и техни продукти, наградени с приза „Златен ритон“ и златни медали в Международният конкурс за вина и спиртни напитки, предшестващ изложението.
Претенденти от цял свят ще се конкурират за престижните отличия на състезанието в дните от 17 до 20 февруари. То е основен акцент в съпътстващата програма на “Винария 2016“, която ще се състои от 24 до 28 февруари в Международен панаир Пловдив.
Очаква се в конкурса и изложбата да се включат повече изби, тъй като това ще бъде своеобразна генерална репетиция за Concours Mondial de Bruxelles. Така фирмите с най-добро представяне на “Винария 2016“ имат шанс да се изявят и на световния форум. При неговото откриване и закриване също са предвидени специални презентации на български производители, съобщиха от Националната лозаро-винарска камара.
Участниците в Международната изложба за лозарство и винарство през 2016 г. отново ще имат възможност за атрактивно представяне в Града на виното, станал емблема на обновената „Винария“. Той пресъздава стила на българските възрожденски селища, предлага изложбена зона, зони за гурме демонстрации, презентации и майсторски класове, зони за отдих и бутик, където ценителите могат да купят изискани вина на заводски цени.
Български и чуждестранни изби показаха своите колекции в Града на виното по време на „Винария 2015“, която посрещна над 30 000 посетители. През следващата година той ще бъде разширен заради големия интерес към съвместното представяне на вина, храни и кулинария. То дава тласък и на алтернативната форма на туризъм „Вино и гурме“, която много изби развиват.
Съществена част от изложбата е и палата 10, където се демонстрират технологии, машини, съоръжения и материали за лозарството, винарството и хранително-вкусовата промишленост.
От 24 до 28 февруари 2016 г. в Международен панаир Пловдив отново се организира мегафорум за агробизнес, храни, вино и туризъм. Освен „Винария” той включва международните изложби „Фудтех“, „Хорека Пловдив” и „Агра“.
Новият формат беше посрещнат с одобрение и от изложителите, и от посетителите специалисти. Това увеличи ефекта от силния рестарт на „Винария“ и се очаква да я направи още по-привлекателна за производителите, дистрибуторите и ценителите на българското вино и спиртни напитки.

Източник:

К.Янева

МПП

27.11. – ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА КОЛЕДНОТО ПАЗАРУВАНЕ ВЪВ ВАРНА

Лидерът сред търговските центрове във Варна – Grand Mall отваря врати за еднодневна предпразнична кампания с отстъпки до 70% и над 150 оферти за най-предвидливите купувачи от цяла Североизточна България. Дискаунт акцията започва точно в 10:00 и приключва в 22:00.

По традиция вече последният петък от ноември е Денят на Големите отстъпки, в който с мощен старт започва празничното коледно пазаруване. Grand Mall , пионерът на тази търговска практика у нас, влиза в сезона на подаръците с ударна еднодневна кампания, в която се включват повече от 150 марки, представени под покрива на мола.

Отстъпките достигат до 70%, има цели колекции с уникално ниски цени, а някои магазини предлагат дискаунт на всичко, което е по техните щандове в този късметлийски ден.

Официалният старт на кампанията е в 10:00 на 27.11., а финалът в 22:00.

Модна дестинация №1 на Варна, Grand Mall събира предложенията на многобройни представители на български и на световни брандове. Сред тях са H&M, Reserved, Mohito, Sport Vision, Intersport, Humanic, Calliope, Douglas, LC Waikiki, Terranova.

Фудкортът на втория етаж, който е с най-голяма площ в България, също ще изненада приятно хилядите посетители с услаждащи се оферти. А и настроението ще е гарантирано от коледния декор, който вече ни въвежда в духа на празника с елегантно украсените елхи и ефирните декорации.

Търсете предварително всички подробности за офертите от кампанията за 27.11. във Фейсбук страницата на Grand Mall.

Подгответе се да посрещнете и самия Дядо Коледа, който пристига в Grand Mall на 29.11., неделя, в 18:00. Тогава започва завладяващата музикално-танцова приказка „Тайната на Grand Коледа” с участието на Танцово училище The Center и групите Бон-Бон и LaTiDa.

Входът за празничните събития е безплатен.

Източник:

Нина Локмаджиева

NIRA Communications PR

КЗП е забранила над 150 нелоялни търговски практики през годината

Най-честите заблуди са за цените, съществените характеристики на продуктите, условията на сделките

Най-честите нелоялни практики на търговците през тази година са заблудите по отношение на цените, съществените характеристики на продуктите и условията, при които се сключват сделките. От началото на годината са забранени и санкционирани над 150 подобни практики. Това съобщи днес на пресконференция в БТА Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Маргаритов оповести някои от схемите, по които се реализират заблудите, за да могат гражданите да се предпазят от тях при предстоящото по-активно пазаруване и организирането на празниците през декември.

Той даде пример с това, че при така характерните и за последния месец на годината намаления потребителите могат да бъдат подведени за процента на отстъпката. Комисията е установявала случаи, в които търговците са предлагали несъществуващи намаления, умишлено са вдигали цената за кратък период преди обявяване на намалението, за да е по-голям процентът му или са променяли цената на дадена стока през определено време и са изчислявали процента на намалението върху по-ниска цена от предишен период, а не върху последната прилагана.
Други търговци пък са заблуждавали потребителите с невярна информация относно вида на съставките на даден продукт или са предоставяли неясна информация за основни характеристики на предлаганите продукти, обясни Маргаритов.

Маргаритов съобщи, че комисията е направила обстоен анализ на договорите и общите условия към тях на над 40 небанкови финансови институции за отпускане на кредити на физически лица. При проверката са установени около 350 неравноправни клаузи, като са дадени предписания за отстраняването им. Повечето от дружествата са се съобразили и са ги отстранили, без да е било необходимо да се завежда иск в съда, което е спестило време и средства. „Установените неравноправни клаузи са свързани основно с ограничаването на някои права на потребителите, което ги поставя в неравностойно положение като страна по такива сделки. Много често търговците се изкушават да включват в своите общи условия клаузи, които правят кредитите предсрочно изискуеми в зависимост от правоотношения, които те са имали с трети лица, при които действително може да има някаква неизправност, но това в никакъв случай не означава, че ако един кредит се обслужва така, както е договорено, някакви други обстоятелства могат да влияят върху това той да стане предсрочно изискуем.”, даде пример Маргаритов.

Анализирани са и 37 договора и общите условия към тях за организирани туристически пътувания. 144 клаузи са обявени от КЗП за неравноправни. 21 от търговците са се съобразили с препоръките на контролния орган и са премахнали въпросните клаузи, а за 10 срокът тече. Срещу 2 дружества са заведени колективни искове, а за още 4 това предстои. Маргаритов посочи, че неравноправните клаузи при тях са свързани основно с опит за ограничаване отговорността на туроператора, когато възникват проблеми по вина на негови контрагенти, например превозвачи, но по закон туроператорът носи цялата отговорност за изпълнението на пакетното пътуване, така както е по програма.
В момента тече анализ на общите условия към договори за потребителски и ипотечни кредити на банките, предстои такъв и на застрахователните дружества.

„В комисията не са постъпвали и не сме чели конкретни текстове, които да водят до извода, че се предлага промяна на модела в контролната дейност върху туристическите обекти. Към момента, според мен, нищо не налага да бъде променян моделът по няколко причини. Първата и най-важна – това са резултатите. Нека не звучи като плод на излишно самочувствие, но смятам, че комисията работи добре, има повече от 15-годишен опит в областта на контрола на туристическия продукт. Смея да кажа, че имаме изграден добър административен капацитет с достатъчно познания и възможности. Другата важна причина е разпределението на функциите – Министерството на туризма има функции да категоризира и прекатегоризира, но мисля, че дейностите по контрола върху това не би трябвало да се осъществява от същия орган. Това коментира Маргаритов по повод въпрос на журналист за идеята да бъде създаден инспекторат към Министерството на туризма, който да извършва контрола в туристическия сектор.
На въпрос за развитието по казуса с кредитите в швейцарки франкове Маргаритов отговори, че комисията работи много активно в последните няколко месеца по този проблем след като се произнесла, че в договорите за заеми в швейцарски франкове има неравноправни клаузи. „Нашият метод на работа е такъв, че ние целим да изчистим нещата и да намерим максимално изгодното за потребителя решение на възникналия казус, не непременно по съдебен ред, защото воденето на един такъв процес е доста продължително във времето и намирането на едно решение в рамките на няколко месеца от гледна точка на времето не би било толкова проблемно, предвид това, че тези заеми са дългосрочни, но от гледна точка на реалния ефект, който ние бихме желали да постигнем, може да бъде много по-важно. В експертните формати вече сме намерили някои подходящи решения, които се нуждаят от допълнително обсъждане, за да може да бъде решен проблемът, както в бъдеще, така и за тези, които вече имат такива кредити и са претърпели значителни финансови щети. Разбира се, ние няма да се лутаме в преговори безкрай и, ако не постигнем решение, което защитава интересите на потребителите, следващата стъпка ще бъде завеждане на колективни искове.”, обясни Маргаритов.

„В преговори сме и предстои да подпишем споразумение със съсловните организации на „хората от третата възраст”, имахме срещи със Съюза на пенсионерите и с различни неправителствени организации, които обединяват интересите на такива хора. Целта е да си сътрудничим, за да улавяме по-лесно различен тип нелоялни търговски практики, които често биват адресирани към по-уязвими социални групи. Освен това, във връзка с тази много интересна идея на НАП за осъществяване на лотарийна игра с касови бележки, ние имаме идея да предложим върху тях да бъде изписвани занапред телефонът на потребителя и интернет адреса на комисията. Това би дало възможност за по-лесен и бърз достъп до нас, включително за сезиране, когато има някакво нарушение, а и за създаване на навик у гражданите да изискват да им бъде издаван касов бон. Предстои подписване на Инструкция за взаимодействие между КЗП и Агенция „Митници” за по-ефективно сътрудничество при борбата с опасните стоки, за да могат да бъдат задържани още на границата.”, обобщи накратко идеите си ръководителят на ведомството по линия сътрудничеството с други институции.

От началото на годината КЗП е забранила около 111 опасни стоки, съдържали рискове предимно за децата. От началото на септември пък инспекторите са извършили над 700 проверки в търговски обекти в страната, в които се предлагат стоки за учениците, облекла и обувки. Съставени са около 130 акта за нарушено право на информация, прилагане на различен тип нелоялни практики и продажба на цигари на лица под 18 години. В началото на кампанията при всеки 3 от 10 случая инспекторите са констатирали продажба на цигари на ученици, като към момента това нарушение се регистрира по-рядко.

Комисията е взела проби от 19 най-масово потребявани търговски марки цигари, които в момента се изследват в лаборатория, за да се установи съдържанието на вредни вещества и съставки и да се направи оценка на съответствието с указаните върху опаковките стойности. При доказано разминаване санкциите са в размер от 50 000 лв. до 100 000 лв.

Маргаритов изведе и някои положителни тенденции на пазара през 2015г. Той отбеляза, че констатираните нарушения намаляват с около 10% на годишна база и отчете, че в сектора онлайн търговия този спад е още по-осезателен – около 35%. Същевременно ръководителят на ведомството отчете ръст на постъпващите в институцията жалби и сигнали, които за десетте месеца на 2015г. са около 15 000, както и на запитванията за различни потребителски права. Тези факти той коментира като знак за повишена потребителска култура и нараснало доверие в институцията.

„Установяваме и намаляване броя на нарушенията и в сферата на туризма, най-вече по отношение на категоризацията. С около 50% по-рядко се среща предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект. Във връзка с 8-ми декември вече извършваме засилени проверки на предлаганите от туроператорите пакети. При проверените до момента 78 туроператора са съставени 6 акта за липса на удостоверението за регистрация на туроператора на видно място в офиса му, отсъствие на информация за цената и начина на плащане, както и за мястото за настаняване, неговото местонахождение и категория.”, съобщи Константин Арабаджиев, член на КЗП.

„Една обща и пет секторни помирителни комисии за помощ и съдействие на потребителите за извънсъдебно разрешаване на спорове ще заработят от месец февруари. Общата помирителна комисия ще разглежда спорове относно продажбата на стоки и услуги, включително от разстояние, нелоялни търговски практики и правото на рекламация. Секторните помирителни комисии ще бъдат в секторите енергетика, ВиК услуги, електрони съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови услуги.”, добави Константин Райков, член на КЗП.

През зимния сезон КЗП ще извършва инспекции в туристическите обекти за спазване изискванията на Закона за туризма както по отношение наличието на категоризация, така и за съответствието на предоставяните услуги в дадения обект с притежаваната от него категория. Приоритетни ще бъдат последващите проверки в обекти, при които през миналата година са установени нарушения. Предстои разкриване на приемни в курортите Пампорово, Банско и Боровец за целия зимен сезон, както и временна през януари в Чепеларе. Проверявани ще бъдат и ски пистите. Инспекторите ще следят също и промоциите в търговската мрежа и онлайн магазините.

Източник:
Габриела Руменова –
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Потребителите да избягват амбулантните търговци

„Потребителите трябва да знаят, че рискът при пазаруване от т.нар. амбулантни търговци, които се появяват в навечерието на празниците, е доста висок предвид това, че често не се издават касови бележки, което впоследствие би отнело правото на клиента да предяви рекламация за евентуален дефект на закупената стока, ако изобщо успее да открие продавача на същото място.”, коментира Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), пред в. „Новинар”.

Вчера Маргаритов обяви, че екипите на КЗП ще присъстват активно навсякъде, където се осъществява търговия, насочена към потребителите, в това число на територията на Коледните базари. Той предупреди, че „при такива относително временни обекти, поради краткия им период на работа, невинаги търговците успяват да организират и извършват дейността си съгласно изискванията за законодателството.”

„Ще следим за коректното обозначаване на цените. В минали периоди инспекторите са се натъквали на случаи, в които е имало липсващи етикети, които или са били лошо прикрепени към стоките и впоследствие са паднали, или изобщо не са били поставяни”, пояснява Маргаритов и допълва: „Много внимателно ще проследим и това дали за потребителите са ясни условията, при които се провеждат намаленията, характерни за последния месец на годината. Потребителят безспорно трябва да е наясно какъв е реалният процент на отстъпката и, ако има условия, на които трябва да отговаря, за да се възползва от нея – какви са те.”

Маргаритов посочва още, че в рамките на предстоящите проверки онлайн магазините също ще бъдат обект на засилен контрол. „Надяваме, че присъствието ни ще допринесе за това да има по-малко нарушения в тази предпразнични и празнични дни. Нека търговците бъдат лоялни към своите клиенти и за да не помрачат празничното им настроение, а и защото, макар и част от обектите да са временно ситуирани на някаква обособена търговска площ, на следващ етап те ще продължат да разчитат на постоянни клиенти, които са останали доволни от предишни покупки.”, препоръча ръководителят на институцията.

Източник:

Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Страница 10 от 10« Първа...678910