Category Archives: Образование

Български ученици си оспорват титлата за най-добър млад преводач на ЕС

Днес, 26 ноември, десетки български ученици тестват преводаческите си умения с надеждата да спечелят приз в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия. Заедно с над 3000 участници от целия Европейски съюз те се включиха в ежегодния конкурс Juvenes Translatores, превеждайки едновременно (11.00-13.00 ч. българско време) от и на един от 24-те официални езика на ЕС. В унисон с Европейската година на развитието текстовете за превод са на тази тема. Те са създадени специално за конкурса от преводачи на Европейската комисия, които ще оценят и конкурсните работи на гимназистите, за да определят по един победител от всяка държава.

28-те победители ще бъдат обявени в началото на месец февруари 2016 г., а през април ще бъдат поканени в Брюксел, за да получат своите награди.

Конкурсът Juvenes Translatores се организира от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия от 2007 г. насам. Той има за цел да популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводача. Надпреварата протича по едно и също време в цяла Европа. Право да се включат в нея имат 17-годишните ученици от средните училища. Електронен жребий определя участващите училища, като техният брой за всяка държава членка е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент.

Ето кои са 17-те български училища, които ще се включат в конкурса:

II СОУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище
91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София
133 СОУ „А. С. Пушкин“, София
164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, София
Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, Кюстендил
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна
Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе
ПГО „Недка Иван Лазарова“, Русе
ПГСУАУ „Атанас Буров“, Силистра
Природоматематическа гимназия, Благоевград
Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, Шумен
Първа езикова гимназия, Варна
СОУ „Екзарх Антим I“, Казанлък
СОУ „Епископ Константин Преславски“, Бургас
СОУ „Максим Райкович“, Лясковец
Търговска гимназия, Бургас

Източник:

ЕК

Учениците-активни граждани

Учениците-активни гражданиОт 15 до20.11.2015.г група ученици и учители от ПГГСД“Н.Хайтов“-Варна взеха участие в международен театрален фестивал на тема „Ние имаме едни и същи мечти“ в гр.Птуй, Словения по проект „Форум театърът-инструмент за обучение“ по програма Еразъм+. Методът форум-театър ангажира интелектуалното и емоционално младите хора с важни социални проблеми, като ги провокира да дискутират и изпробват възможни решения чрез техниките на форум театъра. Форум театърът е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Той не е само пиеса, а е и форум, защото позволява на хората да се включат в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата. Всеки може да излезе на сцената и да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Хората престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност, защото могат да предложат промяна.

Темата, по която отборите на всяка страна интерпретираха пиеси беше „Училищни проблеми“. По тази тема нашият отбор спечели награда за най-добър сценарий, изразяващ конфликти в класната стая между учители и ученици.

Втората тема беше „Пристрастеност“. Тя се интерпретираше от групи актьори, които бяха от две държави. Партньор на българския състав в тази постановка беше Словения. Акцентът в тази игра беше поставен върху пристрастеността към храната. В тази игра Георги Транов получи награда за второстепенна мъжка роля. Награда за заместваща роля, която е основен елемент във форум театъра при разрешаването на поставения проблем получи Виктория Тодорова .

Организирания фестивал и уоркшоп показаха на гостите и участниците, че младите хора от всички страни имат едни и същи мечти за мир, разбиратество и обич между хората.

Източник:

Д.Мантарова

Варненският свободен университет организира „Седмица на архитектурата“ от 23 до 29 ноември

Седмицата на архитектурата е съвместен проект на преподаватели на Архитектурния факултет и Студентския съвет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя ще се проведе от 23 до 29 ноември 2015 г. Темата на събитието е „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”.

Освен аудиторни занимания, проектът предвижда и теренни наблюдения на обекти в историческото ядро на Варна. Програмата включва лекции, посветени на възникването и историята на града през различни епохи, фотоконкурс „Варна през вековете”, представяне на отличени дипломни работи от последната дипломна сесия, теренни обхождания с беседи в район „Одесос”.

В програмата е включен и тридневен практически семинар „RÖFIX продукти”, свързан с използването на съвременни естествени материали в реставрацията на недвижимото културно наследство.

Петъчният ден от архитектурната седмица включва тематично кукинг шоу на мастър Стефан Стефанов в обновения университетски ресторант, демонстрации на продукти RÖFIX и обучение за прилагането им върху реален паметник на културата.
Седмицата на архитектурата ще приключи с практически занятия, награждаване на победителите във фотоконкурса и връчване на сертификати на участниците.
Събитието се организира с любезното съдействие на фирма RÖFIX, студио dontDIY, фирма BON MARINE Холдинг и с неоценимата подкрепа на Община Варна в лицето на главния архитект Виктор Бузев.

Седмицата на архитектурата е под патронажа на Президента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – проф. д.ик.н. Анна Недялкова и е посветена на 25-годишнината от създаването на университета.

Източник:

Десислава Тончева

Експерт „Връзки с обществеността“

Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър“

Националното състезание VARNA SPAGHETTI ENGINEERING – най-успешният формат за творчество и креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти

VARNA SPAGHETTI ENGINEERINGНационалното състезание VARNA SPAGHETTI ENGINEERING – най-успешният формат за творчество и креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти.
Националното състезание Varna Spaghetti Engineering за трети път доказа, че е най-успешният формат за провокиране на нестандартното мислене и въображение на младите хора, обучаващи се в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Като организатор и домакин на това, изключително със своя новаторски дух състезание, катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет успя отново да събере на едно място и да обедини усилията на ученици, студенти и професионалисти за създаването на уникални строителни конструкции от… спагети.

За изграждането на най-високата и устойчива на динамични натоварвания строителна конструкция се състезаваха ученици от шест професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия от градовете София, Варна, Бургас, Шумен, Кърджали и Пазарджик, разпределени в 11 отбора. За подпомагане на работата към всеки от отборите бяха включени консултанти студенти от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Архитектура“.

Състезанието беше открито от проф. д-р Валери Стоянов – заместник-ректор по учебната дейност на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, който пожела успех на участниците и изрази подкрепата на ръководството на университета в търсенето на нови форми за професионална изява на младите хора.

В приветствието си към участниците главният архитект на Варна арх. Виктор Бузев, като участник в журито на всички издания на състезанието през годините, заяви че вижда потенциал това състезание да прерасне в международно.

За първи път в този формат на състезанието се проведе и номинация на публиката за „Най-атрактивно въртящо се спагетено съоръжение“, за която се бориха 4 отбора от студенти от специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и един отбор студенти от Казахстан, участници в мобилност по програма „Еразъм+“. Включването за първи път на чуждестранни студенти в състезанието е крачка към популяризирането му извън страната и разкрива нови хоризонти за неговото развитие.

Изградените конструкции от участниците бяха оценени от авторитетно жури с председател арх. Виктор Бузев – главен архитект на община Врана и членове: Руси Русев – представител на КСБ ОП-Варна, Галин Колев – представител на фирма „Строителна химия – България“, инж. Румен Иванов – КИИП РК-Варна, Марица Гърдева – общински съветник и представител на медийна група „Черно море“ и доц. д-р инж. Дария Михалева – преподавател в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. Основните критерии при оценяването на изградените конструкции бяха височина, стабилност, икономичност и атрактивност.

Първо място в състезанието спечели отборът от ПГСАГ гр. Шумен с ръководител инж. Райко Недялков и студент-консултант – Десита Дучева. Отборът успя да изгради строителна конструкция от спагети с височина 2,12 м, която издържа без проблем приложените върху нея динамични натоварвания. Втори се класира отбор 4 от ПГСАГ, гр. Бургас с ръководител Русанка Джанкова и студент-консултант – Камелия Николова. На трето място се класира отбор 2 от ПГСАГ “Кольо Фичето”, гр. София с ръководител инж. Виолетка Цолова и студент-консултант – Никол Войчева.

Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ връчи грамоти, които дават преференциални условия при кандидатстване на всички участници в състезанието.
Наградата на публиката в категорията „Най-атрактивно въртящо се спагетено съоръжение“ спечели отбора „К per К“ на студентите от 4-ти курс, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (Кремена Иванова, Климент Дечев, Полина Неделчева). Те получиха и наградата на медийна група „Черно море“ и „Строителна химия България“.

Двете специални награди на КСБ ОП Варна получиха отбор 2 на ПГСАГ “Кольо Фичето”, гр. София и отбора „Constructart“ на студентите от специалност „Архитектура“, 2-ри курс (Габриела Симеонова, Красимир Ганчев, Димитър Тумбарков).

Състезанието Varna Spaghetti Engineering се проведе с подкрепата на „Савимекс“ ЕООД, „Хидрострой“АД, „Планекс“ ООД, „Строителна химия България“ ООД, КСБ ОП-Варна, КИИП РК-Варна и Община Варна. Медийни партньори на събитието бяха Телевизия „Черно море“ и вестник „Строител“.

С много нови идеи, знания и умения, с приятни емоции и трайни познанства, завърши третото издание на състезанието, като доказа за пореден път, че този формат е най-успешния за сближаване и приемственост между образование и бизнес, за развиване на творчество и креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти.

Източник:

Десислава Тончева

Експерт „Връзки с обществеността“

Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър“

Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“ ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“ – проф. д.п.н. Маргарита Русецкая ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 13 ноември (петък) 2015 г. 

Институтът Пушкин е федерален ресурсен център за сътрудничество в областта на руския език и образование. В него се обучават студенти от 90 страни. Възпитаниците на Института през годините са повече от 150 000.

Проф. д.п.н. Маргарита Русецкая Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“ – проф. д.п.н. Маргарита Русецкая пристига във Варна за подписване на споразумение между двете висши училища за създаване на Изпитен център на Института Пушкин във Варненския свободен университет. Центърът ще организира сертификационни изпити по руски език.
В рамките на посещението си проф. Русецкая ще представи и публична лекция на тема: „Иновативното образование на руски в глобалното пространство“.

Проф. д.п.н. Маргарита Русецкая е автор на повече от 70 научни и методически разработки по въпроси свързани с развитието на педагогическото образование и теорията и практиката на оказване на педагогическа помощ на деца със специални образователни потребности. Носител е на множество грамоти и награди за заслуги в областта на образованието и науката.

В програмата на посещението й са включени:
9:50, Заседателна зала, Ректорат – Среща с академичното ръководство на Варненския свободен университет и подписване на договор за сътрудничество.
10:15, Руски център – Откриване на Изпитен център на Института Пушкин във ВСУ
10:30, Руски център – Публична лекция на проф. д.п.н. Маргарита Русецкая на тема „Иновативното образование на руски в глобалното пространство“.

Източник:

Десислава Тончева

Експерт „Връзки с обществеността“

Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър“

VIVACOM стартира Регионален грант за подкрепа на инициативи в цялата страна

Програмата ще осигури финансиране на обща стойност 50 000 лева

VIVACOM Регионален грантНова възможност за финансиране на обществено значими проекти за развитие на регионите в България започва от днес. VIVACOM Регионален грант стартира за първа година и е насочен изцяло в подкрепа на малките населени места и общности. Програмата ще приема и оценява проекти в различни сфери, без ограничение, с изключение на дейности, свързани с религиозна или политическа дейност, хуманитарна помощ или насочващи към насилие или омраза. Ще се дава предимство на инициативи, включващи добавена стойност за цялата общност, както и на такива с по-иновативен подход. Допустими бенефициенти по програмата са читалища, училища и неправителствени организации в обществена полза.

VIVACOM Регионален грант е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева. Така за една година програмата ще подпомогне поне 10 значими проекта на местно ниво. За прозрачността при оценяването, спазването на критериите и безпристрастното избиране на проектите ще се грижи 5 членно жури в състав: Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев – белетрист и драматург; Крис Георгиев – създател на Фондация StartUP; Веселка Вуткова – Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.

На специално събитие всички членове на комисията представиха в детайли процеса за кандидатстване и оценяване на проектите във VIVACOM Регионален грант. Те дадоха своята единодушна подкрепа за инициативата и пожелаха успех на бъдещите участници. „Бъдете дръзки и иновативни, но кооперативни“, призова Захара Карабашлиев.
Формата за кандидатстване вече е отворена и концепции ще се приемат до 20 декември 2015 г. До 17.01.2015 г. първоначалните концепции ще бъдат оценени и най-добрите ще преминат на следващия етап. В него – от 18.01.2016 г. до 07.02.2016 г. – кандидастващите ще трябва да доразвият предложенията си, които ще бъдат подложени на втора оценка от комисията. През месец март 2016 г. ще бъдат обявени печелившите проекти.

Повече информация за кандидатстване може да откриете на www.vivacomfund.bg

Източник:

Ива Григорова

United Partners

Делегация от китайския университет Нингбо ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Делегация от китайския университет Нингбо ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 6 ноември (петък) 2015 г. В състава на делегацията са включени Председателят на съвета университета Нингбо – Сън Хюмин, Гао Зенкианг – асистент на президента на университета; Хуан Куйкуй и Лу Уизхи – заместник-директори на офиса за оценка на качеството на преподаването, Уе Уейджиан – директор на центъра за модерно технологично образование, Зхао Уинджин – заместник-декан на колежа по Бизнес администрация и Уанг Уингфей – заместник-директор на офис „Международна дейност“.

Университетът Нингбо се намира в едноименния пристанищен град в провинция Джъдзян, основан е през 1986 г. и предлага обучение в различни професионални направления като икономика, право, хуманитарни науки, история, инженерство, аграрни науки, медицина и управление. В университета Нингбо се обучават повече от 25 000 студенти в 71 бакалавърски, 135 магистърски и 6 докторски програми.

Развитието на международното сътрудничество и обмена на студенти и преподаватели е от ключово значение и за двата университета, които подписаха меморандум за партньорство през 2014 година в рамките на посещението на българска делегация в Китай. Част от нея беше проф. д-р Валери Стоянов – заместник ректор по учебната дейност на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

В програмата на гостите от Китай са включени:
09:30 – 10:00 ч. – Запознаване с университетския кампус на ВСУ „Черноризец Храбър“.
10:00 – 12:00 ч., Заседателна зала, Ректорат – Среща с академичното ръководство на Варненския свободен университет.
14:00 ч., Аула Максима – Участие в тържествената промоция на студенти от факултет „Международна икономика и администрация“.

Източник:

Десислава Тончева
Експерт „Връзки с обществеността“
Варненски свободен университет

Изложба „Възрожденски триптих” в РБ Пенчо Славейков

По повод Деня на народните будители РБ Пенчо Славейков, представя изложбата „Възрожденски триптих”.

Изложбата съчетава знакови културни символи за изграждането на българската идентичност.

Изложбата „Възрожденски триптих” е посветена на български възрожденски просветители и художници, на годишнини, свързани със създаването на Българската Екзархия, с откриването на първото училище и с построяването на първата българска църква във Варна.
Представени са книги, албуми, снимки, репродукции… Сред уникалните издания е и покана на Варненското училище от 1868 г. подписана от братя Георгиевич.
Изложбата показва документи, посветени на духовната обител на българите в града – училището и църквата, с първите духовници и учители, включени в дигиталната колекция на библиотеката.

Варненски акцент към темата за творците и просветителите добавя и видеоурокът „Българските писатели в българското училище. Варненски страници”, който можете да видите от страниците на „Инфопорт” – блогът на отдел Регионална история при РБ Пенчо Славейков.

Очакваме ви от 2 ноември 2015 г. в изложбено фоайе на библиотеката, бул. „Сливница” 34, Варна.

Източник:

Център за справочно-библиографски услуги и Регионална история
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

109 стажанти успешно завършиха Лятната стажантска програма на VIVACOM

Лятната стажантска програма  на VIVACOMУспешно завърши Лятната стажантска програма на VIVACOM за 2015 г., която тази година премина под надслов “VIVAJUMP, висок старт за твоята кариера“. На официална церемония по закриване на програмата стажантите получиха своите сертификати и препоръки, за да поемат още по-уверено по пътя към успеха. Наградени бяха и младежите, които дадоха различен принос към програмата – участници в състезания и конкурси, организирани от VIVAJUMP.

Общо 109 младежи взеха участие в програмата, а повече от 40% от тях остават на постоянна работа в различни дирекции в компанията.

VIVAJUMP стартира през летните месеци на 2015 г. и поетапно прие различните групи стажанти в цялата страна. Всеки стажант имаше индивидуално назначен ментор, който да го въведе в дебрите на професионалните му интереси. Като част от лятната програма участниците в нея имаха възможност да стартират първия си опит на трудов договор, да получат конкурентно заплащане и социални придобивки и не на последно място – да участват в специфични обучения – бизнес етикет и комуникация, презентационни умения и електробезопасност. Те се включиха и в мащабна благотворителна акция в няколко общини в старната. Младите попълнения в телекома реновираха ключови терени в населените места, като се разделиха на екипи, за да покрият по-голяма площ.

За VIVACOM
VIVACOM e търговската марка на БТК ЕАД, водещият телекомуникационен оператор в България. Компанията предлага пълно телекомуникационно обслужване – фиксирана и мобилна телефония, високоскоростен интернет и пренос на данни. Конвергентните услуги, които VIVACOM предоставя на своите крайни потребители и корпоративни клиенти, са достъпни в повече от 1000 магазина на телекома и неговите дилъри в цялата страна. Повече информация за VIVACOM, нейните продукти и услуги можете да намерите на 123 и www.vivacom.bg.

Източник:

Ива Григорова

United Partners

УЧЕНИЧЕСКИ БИЛЕТИ ЗА БАЛЕТ НА ЛЕД ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ

Специално за празника организаторите на турнето на Държавния балет на лед на Санкт Петербург пускат ученически пропуски от 10 лв. Във Варна на 24 ноември ще гледаме „Ромео и Жулиета“, а на 25 ноември „Спящата Красавица“

Държавен балет на лед на Санкт ПетербургЗа да отбележат подобаващо Деня на будителите, продуцентите от АРТ БГ, организатори на турнето у нас на неповторимия Държавен балет на лед на Санкт Петербург, пускат ученически билети за турнето в цялата страна.

Билетите са на цена от 10 лв. и важат само след представяне на ученическа лична карта.

Промоцията е валидна до 15 ноември и стартира вечера.

Цените на редовните билетиса от 30 до 60 лв.Търсете билетите във Варна на касите на ФКЦ, търговската мрежа на Пикадили, OMV, Office 1 и он-лайн в системата на eventim.bg.

Световноизвестният Балет на лед на Санкт Петербург, идва за гастрол в 5 български града със спектаклите „Спящата Красавица“ и „Ромео и Жулиета“.

София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе ще замразят най-големите си сцени, за да ги превърнат в ледени пързалки и да посрещнат изключителните фигуристи и балетисти от Санкт Петербург – домът на изключителната комбинация балет върху лед. Пиршество на сетивата, блестящи костюми и невероятни изпълнения в една наистина приказна атмосфера.

Във Варна ледените майстори на танца пристигат на 24 ноември, тогава ще гледаме „Ромео и Жулиета“, а на 25 ноември е „Спящата Красавица“. Представленията ще бъдат във Фестивалния и конгресен център. Началният им час е 20:00.

Източник:

Нина Локмаджиева

Обучения на доброволци за наблюдение на китоподобните

През изминалите слънчеви дни в района на Северното Черноморие, беше проведено обучение на доброволци за методите за наблюдение на китоподобни бозайници.
Участниците бяха запознати с дейностите по проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ и целите на програма БГ03.МГС насочени към развитието на „гражданската наука” в България чрез привличането на доброволци в мониторинга на различни видове животни и растения с цел разширяване и надграждане на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), координирана от Изпълнителна агенция по Околна среда.

През първия ден в Каварна се проведоха няколко лекции, представяща подробна информация за китоподобните – биология, исторически сведения и методи за наблюдение. На следващия ден доброволците имаха възможност практически да приложат наученото от предния ден. Разделени на три групи експерти и доброволци приложиха метода наблюдения от точка на брега. Зоните за наблюдение бяха подбрани в границите на ЗЗ „Комплекс Калиакра” BG0000573. Методът се осъществяваше с морски бинокли, които имат вграден компас и измервателни скали, за да може при евентуално наблюдение да се впишат стойности за разстояние и посока на наблюдаваните китоподобни.

За съжаление никой от екипите нямаше възможността да наблюдава морските бозайници, за сметка на групата от доброволци в началото на седмицата, които бяха около Созопол.

Напомняме, че набираме доброволци, които желаят да се включат в обученията и след това да правят наблюдения в свободното си време. Ето защо най-подходящи са хората, които живеят по крайбрежието или често влизат с лодки в морето.
За съжаление следващите обучения няма как да се планират предварително, а се организират ден преди осъществяването им, заради изчакването на хубаво време.

Източник:
Анелия Павлова – Експерт публичност
Зелени Балкани

Пътуващото шоу на Европейската комисия – „EURAXESS“ пристига във Варненския свободен университет

Европейска  инициатива в помощ на изследователите за подобряване на прфесионалното им развитие и възможностите за мобилност

EURAXESSПътуващото шоу „EURAXESS – Researchers in Motion“ на Европейската комисия ще гостува на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 29 октомври 2015 г.

Интерактивният автобус следва маршрута на двумесечна обиколка на EURAXESS в 34 града и 16 държави.Автобусът на EURAXESS ще предостави на студентите и младите изследователи пряк достъп до услугите, предлагани от EURAXESS.

Интерактивният автобус включва информационни терминали, където изследователите могат да разгледат уебсайта на EURAXESS и да публикуват собствените си автобиографии. Специалисти от EURAXESS ще бъдат на разположение, за да дават разяснения за услугите и как могат да бъдат използвани за намиране на работа и развиване на научноизследователска кариера. Професионален фотограф ще направи на посетителите снимки за автобиографии.

През денят ще се провеждат и интерактивни сесии, свързани с човешките ресурси и Хартата и кодекса на ЕС за подбор на изследователи (EC Charter and Code for the Recruitment of Researchers).

EURAXESS Researchers in Motion е уникална инициатива на Европейската комисия, предоставяща достъп до пълен набор на информация и услуги на изследователи, които желаят да развиват своята изследователска кариера в Европа или да останат свързани с нея.

Euraxess работи в посока на подкрепа на изследователските кариери на учените, както и в подпомагането на дългосрочната академична мобилност в цяла Европа.
EURAXESS развива четири основни дейности:

Подпомага учените в намиране на работа и възможности за финансиране на техните разработки и др.

Предоставя пакет от услуги, които правят преместването в друга страна  лесно.

Грижи се за спазването на правата на учените.

Свързва учените от Европа със света.

Програма на събитието
10:00 – Официално откриване – проф. д-р Павел Павлов, зам.-ректор по научно-изследователската дейност, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
12:00 – 12:30 – Откриване на семинарен панел – зала 3, Учебно-спортен комплекс, модератор – проф. д-р Павел Павлов
12:30 – 13:00 – EURAXESS – подкрепа за кариерата на научните изследователи – Светлана Димитрова, EURAXESS Координатор, СУ „Св. Климент Охридски”
13:00 – 13:30 – Предизвикателства пред мобилността на изследователите – казуси, модератор – доц. д-р Станислава Минева, експерт по НИД, ВСУ „Черноризец Храбър”.
Казус на заминаващ учен – проф. д-р Христо Скулев
Казус на пристигащ учен – София Гончаренко
Казус на секторна мобилност – Катрин Евтимова
Дискусия – Как да се подобрят условията за мобилност
13:30 – 14:00 – C&C Семинар на тема „Европейска харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи – добри практики и следващи стъпки“ – модератор – доц. Росица Петкова-Слипец, контактно лице на EURAXESS за ВСУ „Черноризец Храбър”

Източник:

Десислава Тончева
Експерт „Връзки с обществеността“
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

Пътуващ салон на образованието 2015 във Франкофонски център Варна

Пътуващ салон на образованието 2015На 31 октомври във Франкофонски център Варна ще гостува Пътуващ салон на образованието. Салонът се организира от Френския институт в България съвместно с Френския институт в Скопие, Френския институт в Сърбия, Френския институт в Босна-Херцеговина и Френския институт в Черна гора, със съдействието на Агенция Campus France Париж.

Целта на Салона е да представи френското висше образование : всички специалности, всички нива както и франкофонските програми в петте страни на турнето; да ориентира кандидатите и да ги насочи в избора на специалност и учебни заведения; да информира за различните възможностите за финансиране на обучението; да разясни процедурите за кандидатстване и прием; да информира за качеството на приема във Франция и в страните от региона.

Участници:

Френски учебни заведения

Институт за политически науки Париж – Университетски колеж Европейски кампус – Централна и Източна Европа в Дижон
Институт Пол Бокюз
Университет Лион 1 – Университетски технологичен институт (IUT)

Български учебни заведения – Франкофонски програми

Електроинженерство и информатика – Технически университет София
Химично и биологично инженерство – Химикотехнологичен и металургичин университет София
Политически науки – Нов Български Университет

Икономика и управление – Софийски университет
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – Нов Български университет и филиал в Албена
Франкофонски Институт по Администрация и
Управление (IFAG)
Факултет па туризъм, Икономически университет Варна
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варна
Медицински университет Варна

Институции

Съпътстващо ателие « Tвоята Професионална Цел » – Development Zone
SG Експресбанк – Нецелево студентско кредитиране
MGEL – социалната осигуровка на студентите във Франция

Наши партньори
Алианс франсез Варна
Алианс франсез Стара Загора
Издателство Колибри

Сайтът www.institutfrancais.bg предоставя допълнителна информация за форума и участващите учебни заведения.

Източник:

Деница Калоянова

Координатор

Франкофонски център Варна

SO ACADEMY – 2015

SO ACADEMY 2015SO ACADEMY е филмовата академия за кино професионалисти и любители в рамките на фестивала за независимо американско кино So Independent. В тазгодишното си, шесто поредно издание So Academy ще представи лектори с богат опит от филмопроизводството, които ще проведат майсторски класове за българската публика. Посвещаваме So Academy 2015 на 100-годишнината на българското кино и „София – творчески град на киното“ и в този контекст основната тема на майсторските ни класове е „Българите в Американското кино“.

Майсторските класове на SO ACADEMY се провеждат в литературен клуб „Перото” в партньорство с Националния дворец на културата.

Участието е безплатно, входс предварителна регистрация!

Програма за 26 октомври – понеделник
Как се създават филми на световно ниво в Киноцентъра? – начало 15:30 часа
Веселин Караджов, продуцент, Nu Boyana Film Studios
Кубинското и независимото американско и европейско кино – начало 17:00 часа
Проф. Джери Карлсън – специалист по независимо кино и филмова история на Северна и Южна Америка с преподавателска практика от университетите Станфорд, Колумбия, Националното училище по кино и телевизия в Куба и др.

Програма за 27 октомври – вторник
Българският и американският начин на работа в киното – начало 15:30 часа
Александър Станишев – оператор на филма „Докоснати от огъня”, режисьор Пол Далио, с участието на Кейти Холмс и Люк Кърби, продуценти Спайк Лий, Джереми Алтер, Кристина Николова и Джейсън Соколов.
Пътят към Голямата награда за документален филм на фестивала Сънденс – начало 17:00 часа
Изабела Ценкова – продуцент на документалния филм „Глутницата”, режисьор Кристъл Мозел, носител на Голямата награда за документален филм на фестивала Сънденс и признанието на фестивалите в Единбург, Сан Франциско и Сиатъл, в състезание за Оскар.

Източник:

Ана Динкова

От 6 до 8 ноември в град Девин ще се проведе състезание по чужди езици

„Да знаеш друг език, е като да имаш втора душа…“ – Карл Велики

Тази есен, в сърцето на Родопите – хотелски комплекс Исмена, ще се проведе Първото национално състезание по чужди езици „Аз мога – тук и сега“ за всички ученици от 7 до 12 клас, изучаващи английски и немски език, като първи или втори чужд език в училище.

Семейството на „Аз мога – тук и сега“ става още по-голямо, защото ние можем – тук и сега! Този ноември от 6 до 8 /петък-неделя/ ще проведем най-иновативното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения.

Новото ни начинание е изпълнено със свежест, креативизъм и много Интелект! Да, Интелект! В това ново усилие, проект и най-вече предизвикателство се впускаме ръка за ръка с нашите приятели от най-успешните училища за езиково обучение „Интелект“.

В Националното състезание по Чужди езици „Аз мога – тук и сега“ могат да участват ученици от 7 до 12 клас в редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 година от цяла България, изучаващи английски и немски език. Формата под която участват учениците в състезанието е само индивидуална и само в една категория, като всеки един участник според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от следните групи в категорията, която е избрал за участие: 7 – 8 клас, 9 – 10 клас и 11 – 12 клас.

Предизвикателството е отправено към учениците и техните преподаватели, като изпитните материали са съобразени с актуалните международно признати и утвърдени сертификационни практики. Методологията на провеждане е съобразена с учебните програми по чужди езици, както за профилираните така и за непрофилираните паралелки в училище. Изпитните сесии са специално разработени за целите на националното състезание и поставят висока летва за изучаващите чужди езици, както и прилагат нестандартното мислене, както във всичките инициативи на „Аз мога – тук и сега“. 🙂

Езикови училища „Интелект“ и „Аз мога – тук и сега“ имат за цел освен възможността младите участници да премерят сили то и да усъвършенстват знанията си – за тази цел ще имате възможност да присъствате на кратки семинари/обучения, които ще демонстрират иновативните методи и практики на обучение по английски и немски език.

През тази година категориите в които можете да вземете участие на Националното състезание по Чужди езици „Аз мога – тук и сега“, 6-8 ноември в град Девин са две:

Английски език
Немски език

Надпреварата и в двете обявени състезателни категории ще се проведе в три етапа:

– писмена експозиция по дадена тема;
– тестова част – въпроси от затворен тип, с един или множество верни отговори;
– устна част – събеседване с езикови експерти, установяващи нивото на владеене на английски/немски език*

*В последния етап (устно събеседване) на надпреварата се допускат само участниците преминали първите два етапа от състезанието.

Състезатели класирали се на призови места ще получат възможността за платен стаж в езикови училища Интелект. Всички останали участници ще получат грамоти за участие, както и подаръци от партньорите на събитието.

За да разберете повече относно провеждането и условията на състезанието, моля внимателно прегледайте информацията в секции „Регламент“ и „Условия“.

Регистрацията за състезанието е до 23:59 часа на 31 октовмри. Заявката за участие се извършва от: http://registrator.az-moga.bg/

Източник:

Аз мога – тук и сега

Страница 20 от 23« Първа...10...1819202122...Последна »