Category Archives: Здраве

Старозагорски ортопеди поставиха силиконова става на пръст за първи път в България

Старозагорски ортопеди За първи път в България беше имплантирана миниатюрна силиконова става, свързваща фалангите на пръстите с дланта при пациентка с тежък ревматоиден остеоартрит. Операцията беше извършена от ръководителя на клиниката по „Ортопедия и травматология“ на Болница „Тракия“ – Стара Загора, д-р Петьо Братоев. Заради напредналата фаза на заболяването, 50-годишната пациентка от Стара Загора е изпитвала нетърпими болки дори при най-обикновени движения на пръстите. Изпускала е предмети, изпитвала е затруднения при хващане и дори при писане.
Ден след операцията жената вече раздвижва новата си става, а до три седмици се очаква да настъпи оптималното функционално възстановяване на оперирания пръст, каза д-р Петьо Братоев. Поставеният имплант е с уникален дизайн, специално предназначен за „пресъздаване” кинематиката на малките сштавички поради липсващи хрущялни повърхности от серията NeuFlex на световната компания DePuy Orthopaedics Inc.
„Остеоартритите на пръстите са едни от най-„дискомфортните” деформации в човешкото тяло, защото влошават фините движения, които обичайно вършим с ръцете си ежедневно“, посочи д-р Братоев. Дегенеративните и особено ревматоидните артрити, като част от едно комплексно заболяване, унищожават ставния хрущял, ставната капсула, околните меки тъкани. Целта на една такава операция е да се подобри функционалния комфорт на дланта и пръстите. Увредените или липсващи хрущялни повърхности се остраняват напълно по време на операцията. На тяхно място се имплантира силиконовия заместител, който осигурява комфортно движение на пръста с обем до 90 градуса флексия /свиване/ на оперирания пръст.
Това е изключително популярна хирургична процедура в Скандинавските страни, в Германия, Холандия и при други северни народи, където заболеваемостта от ревматоидни артрити е много висока, като в масовата хирургична практика нерядко се оперират и повече от една ставичка на една исъща длан. Ревматоидният артрит е доста разпространен и сред българите. Силиконовите импланти са подходящи и за лечение на следтравматични артрити на ставите на пръстите и дланта, което значително разширява индикациите за приложението им, допълни д-р Братоев. Затова считам, чепоставянето на ставни импланти NeuFlex ще намери мястото си и в Болница Тракия.
За здравноосигурените пациенти операцията се заплаща напълно от НЗОК, като клиничната пътека покрива хоспитализацията на пациента, периоперативните грижи, цялото медикаментозно лечение и анестезиологични дейности. „Самата протеза, по сега действащите нормативи, не се реимбурсира по Здравна каса, но цената на импланта е напълно достъпна за всеки средностатистически пациент“, смята д-р Петьо Братоев.
Поставянето на първата подобна става в Болница „Тракия“ е резултат от добрата ни работа с фирмата вносител DePuy Orthopaedics Inc, които направиха всичко възможно това да се осъществява на една напълно приемлива финансова основа за българските пациенти.

Източник:

Пресцентър Болница „Тракия“

Генетиката – да погледнем в бъдещето без да вредим…

Или докъде се простира етиката на генетичните изследвания?

Генетичните изследвания се прилагат все по-често и вероятно в обозримото бъдеще ще станат рутинни в клиничната практика. Докъде да се прострем и какво искаме да научим от тях? Непременно трябва да сме наясно не само какви са ползите, но и какви са рисковете и ограниченията.
Генетичните тестове могат да дадат информация за това, което получаваме от родителите си и това, което ще предадем на децата си. Те безпрецедентно могат да разкрият информация какви болести и състояния дебнат дълбоко в клетките на нашия организъм. Звучи като да предскажеш бъдещето! Но редно ли е да предсказваме неща, за които не сме сигурни или такива, пред които сме безсилни. Тук трябва да зададем етични въпроси, които ще се превърнат в едни от най-задаваните през 21 век – докъде можем да стигнем и как ще използваме информацията. Много специалисти определят необходимостта от генетично изследване, когато може да се гарантира висока прецизност и резултатите могат да допринесат за промяна в клиничния подход към пациента и/или роднините му. Ако тези условия не са еднозначно изпълнени, генетичните тестове могат само да внесат постоянна паника или неоправдано спокойствие в пациента, както и да го подтикнат към решения, пряко засягащи нормалния живот на съответното семейство. Генетичният скрининг трябва да балансира между честота на дадено заболяване и точността на изследването. С други думи много точни изследвания за чести заболявания са в унисон с етиката, докато не особено достоверни тестове за редки заболявания крият риск от неоправдан стрес и не рядко водят до решения с негативен ефект. Специфични ситуации могат да доведат до пагубни последствия особено, когато изследванията не бъдат съпътствани от експертно мнение и консултация.
Генетични тестове се препоръчват или отричат от най-големите медицински конгреси и институции в световен мащаб и се класифицират според тяхната необходимост, валидация, прозрачност и възможност за правилно тълкуване. Много от компаниите и болничните звена разширяват обхвата си като предлагат изследвания, за които няма препоръки от световните здравни организации, целейки увеличаване на пазарен дял и печалби, игнорирайки ограниченията и потенциалните негативи за пациента. Така медицинската етика и етиката на генетичното изследване е нарушена. Многото невалидирани тестове с голямо покритие, създават усещане за по-разширена и съответно изгодна услуга при заявка за изследването, но дават резултати, криещи риск да объркват и притесняват пациентите ненужно.
Пример за нарушаване на етичността са изследванията за микроделеции у плода в пакетите за неинвазивна пренатална диагностика. За тези изследвания не само, че няма препоръки, а дори биват отхвърляни от големите здравни институции. Причината е липса на коректно проведена валидация и наличие на данни относно по-ниската чувствителност и специфичност на подобни изследвания. Микроделециите са процес на откъсване на част от генетичната информация, което води до загубата й. Поради липсата на клинично доказателство за истинността на резултатите, Американският колеж по акушерство и гинекология твърди: „Неинвазивни пренатални генетични изследвания за микроделеции не трябва да се извършват рутинно“. Тоест подобни изследвания трябва да се предлагат само при ясна индикация, че при дадената бременност има висок риск за микроделеция у плода. Такива изследвания не бива да се предлагат и при жени с многоплодна бременност.
Всяко едно клинично проучване, водещо до законово валидиране на даден медицински продукт, има определени изисквания за провеждане. Те обхващат брой участници, статистика на реалните резултати и одобрение по определен стандарт. Едно клинично проучване е с по-голяма тежест при покриване на по-широк контингент от пациенти. Имайки предвид честотата на микроделециите, то едно клинично проучване трябва да обхваща от 4 000 до 50 000 пациентки в реална среда. Резултати от подобни проучвания трябва да се публикувани и достъпни.
В крайна сметка въпреки липсата на каквито и да е доказателства за прецизността им, такива тестове се предлагат от търговски компании с цел внедряване в пазарната ниша, независимо от реалната полза за пациента.
За един потребител схемата „получавам повече – плащам по-малко“ винаги работи. Това обаче не се отнася в случаите, когато услугата е генетичен тест. Потребителят трябва да знае на кого да се довери, да потърси достоверна информация сам и да сравни не само цената, но и качеството на предлаганата услуга и коректността на компанията.

Микроделеции – неинвазивни пренатални тестове?

Делециите и дупликациите са процеси на промяна на генетичната информация, като определени части от дадена хромозома отпадат или се добавят респективно. Този процес може да доведе до клинична проява на т.нар. микроделеционни синдроми, например Синдром на ДиДжордж. Въпреки съществуването на заболявания, свързани с тях, много от делециите и дупликациите нямат доказана клинична проява, защото засягат некодиращи участъци на ДНК, тоест такива, които нямат функционално значение за човека. Според множество проучвания честотата на микроделециите е сравнително висока, но клинично значимите делеции са много редки, вариращи от 1/4 000 до 1/20 000 бременности.. Микроделециите възникват спонтанно и не са установени определени фактори, които повишават честотата им, например възраст на майката. Някои неинвазивни пренатални тестове предлагат изследване за наличие на най-честите микроделеции. Тези тестове се базират на няколко проучвания от периода 2013-2015 година, доказващи с невероятно добър резултат способността на пренаталните тестове да установяват тези генетични изменения. Естествено при всеки невероятно добър резултат съществуват някои пропуснати и съмнителни факти. А именно не съществува клинично проучване с широкоспектърен обхват на пациентки. Изследваната група от пациентки е много по-малка от няколко хиляди, тоест в съответна група е по-вероятно състоянието да не съществува въобще. Пациентките са били в напреднала бременност и с вече установени аномалии на плода, т.е. групата е специфично подбрана. Всички тези факти около извършените проучвания са взети предвид и от Американския конгрес по акушерство и гинекология при изготвяне на препоръки за пренаталните изследвания.
Американският конгрес по акушерство и гинекология твърди: „Рутинният скрининг на свободно циркулиращо фетално ДНК за микроделеционни синдроми не трябва да се извършва.“ Конгресът пояснява в новите си препоръки от септември 2015 година, че неинвазивните пренатални тестове се препоръчват за изследване за наличие на анеуплоидии, поради доказаните в клинични проучвания добри резултати. От друга страна не съществуват подобни клинични проучвания за микроделеции и настоящите резултати са несигурни.
Много неинвазивни пренатални тестове разширяват обхвата на услугите си чрез предлагане на тези изследвания, но все още предстои изясняване на ползите, вредите и ограниченията на подобни тестове. Изследвания, които не са преминали контрол за качество, чувствителност и специфичност, могат да дадат грешни резултати, водещи до възникване на етични казуси и подлагане на рискова за плода инвазивна диагностика, без това реално да се налага.

Автор:

Антония Дюкенджиева

Mолекулярен биолог

Личен блог в сферата на науката и генетиката – http://healthyscience.rocks/

ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ПРЕДСТАВИХА БЯЛАТА КНИГА ЗА БЕЛОДРОБНО ЗДРАВЕ В ПАРЛАМЕНТА

Депутати и журналисти преминаха спирометричен тест за белодробно здраве

Европейската бяла книга за белодробно здравеСветовният ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) 18 ноември, беше избран от Българското дружество за белодробни болести (БДББ) и Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА),за да представят в кулоарите на Парламента Бялата книга на белодробното здраве. „Белодробно здраве в Европа – факти и цифри“ показва в достъпен вид с много данни и илюстративен материал едно по-добро разбиране на белодробните заболявания и грижи в рамките на стария континент.

Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова отбеляза, че целта на Деня на ХОББ е да насочи вниманието към тази хронична незаразна болест – част от епидемията от незаразни болести, предивикателство за всяка здравна система. „Водещите медицински специалисти в областта на пулмологията и алергологията – заедно с неправителствения сектор и парламентаристите, искаме да обединим усилия и да насочим вниманието върху факторите на риска, които могат да бъдат повлияни с нашето разумно поведение и с политики в полза на здравословния начин на живот“ – допълни д-р Дариткова. Тя припомни, че в рамките на предишното й председателстване на Комисията по здравеопазването беше въведена забраната за пушене на закрити обществени места в България. Това по думите й е инвестция в здравето, която в бъдеще ще се върне с много висок дивидент и затова трябва тази политика да бъде следвана от всички следващи парламенти.

Доц. д-р Диана Петкова – председател на Българското дружество за белодробни болести (БДББ) благодари за подкрепата за достигането на Бялата книга до българската общественост и подчерта, че професионални, пациентски и държавни организации трябва да застанат заедно срещу причинителите на коварната хронична обструктивна белодробна болест – третата причина за смърт в света. „ХОББ обаче е предотвратимо заболяване – посочи доц. Петкова. – Именно затова тази година мотото на кампанията за превенция на ХОББ е: „Все още не е късно!“ Целта на белодробните специалисти по целия свят в днешния ден е да обърнат вниманието на гражданите и на политиците в отделните държави върху превенцията и ранното откриване на болестта, което може да спаси хиляди човешки животи.“

Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ – АББА сподели: „България е една от първите държави, разписали Национален стратегически план за контрол и превенвция на ХОББ, астма и алергичен ринит. Въпрос на политическа воля е този план да бъде приет. ХОББ убива повече хора от рака на белия дроб и на гърдата, а астмата е най-често срещаното хронично заболяване при децата. Време е за действие! – около този призив се обединихме ние, представителите на 35 европейски пациентски организации, защитаващи правата на пациентите с хронични белодробни заболявания и сега се обръщаме с надежда към властимащите.“

В България от ХОББ боледуват 14% от населението. Често заболяването се открива на късен етап. Преките и непреки разходи за лечението на пациенти с тежкото инвалидизиращо заболяване са голямо перо от държавния бюджет. Всяка година в Европейския съюз за лечение на ХОББ се отделят 380 млрд.

Диагностицирането на ХОББ е лесно – със спирометрично изследване. За да дадат личен пример, д-р Дариткова и депутати от всички парламентарни групи направиха първи спирометричен тест. Парламентарните журналисти също изследваха белодробните си функции. Очаквано редовно спортуващите и непушачите показаха по-добри резултати. Днес БДББ провежда безплатни консултации и спирометрични изследвания във всички университетски болници в България.

Източник:

Нина Локмаджиева

Агенция НИРА Комюникейшънс

Лечение на женските болести. Помощ с природни средства

-Защо все повече жени, дори и на млада възраст, се срещат със заболявания като кисти на яйчниците, ендометриоза, възпалителни гинекологични проблеми, миоми и др.?
-Как с природни средства може да се съхрани женското здраве и да се излекуват редица заболявания, без да се стига до хирургична намеса?
-Какво е мястото на природолечението и Шуслеровата терапия в грижите за женското здраве?

На тези и други въпроси ще отговори графиня Ангелика Волфскийл, най-популярният немски натуропат и Шуслеров терапевт, която пристига в България за пети път по покана на Европейското общество по интегративна медицица. Ангелика Волфскийл ще изнесе безплатни образователни лекции в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Пред широка публика тя ще предаде дългогодишния си опит в лечението на различни остри и възпалителни процеси на женската полова система, кисти на яйчниците и поликистозни яйчници, свличане и пролапс на матката, миома, ендометриоза, микози, нарушения на менструалния цикъл и предменструален синдром, климактериум и др.
Графиня Ангелика Волфскийл има дългогодишна успешна практика като натуропат. Използва различни природни методи на лечение – хомеопатия, ирисова диагностика, аюрведа, китайска медицина. С помощта на Шуслеровата терапия тя работи за овладяване на възпалителните процеси, за балансиране на хормоните, при нарушена обмяна на веществата и др. В Германия природолечението и Шуслеровата терапия представляват важен дял в профилактиката и грижите за женското здраве и за запазване на репродуктивните възможности.
По данни и информация за здравето на жените в Европейския съюз заболяванията на женската полова система водят до сериозно влошаване на качеството на живот, като в редица случаи застрашават и репродуктивните възможности. Причини за репродуктивни проблеми вследствие на патология на женската полова система най-често са: възпалителни процеси и инфекции, ендометриоза, аномалии на яйчниците, хормонален дисбаланс при поликистозни яйчници и др.
Ендометриозата е едно от заболяванията, което може да доведе до безплодие. При него маточната лигавица се разраства извън маточната кухина. Среща се при около 10% от жените в репродуктивна възраст. Рискови фактори за развитието на ендометриоза са възрастта, нaднормено тегло, менструални нарушения, има и генетична предиспозиция. Страдащите от ендометриоза по-често развиват и автоимунни заболявания, например ревматоиден артрит. Рискът от повторна поява на ендометриоза след проведено лечение достига до 15%.
Синдромът на поликистозните яйчници е заболяване, което се установява при 5-10% от жените в репродуктивна възраст и е една от причините за безплодие и стерилитет. Най-често засяга жени във възрастта между между 15 и 25 г. Тъй като става дума за хормонално разстройство, лечението е комплексно и продължително.
Маточните миоми засягат около 70% от жените, заболяването е сред водещите причини за гинекологични операции. Миомата е доброкачествен тумор – образувание на маточната мускулатура, чието нарастване е свързано с хормоналния баланс и нивата на естрогена. Често миомите спонтанно изчезват сами след настъпвне на климактериума. Отстраняването или обемната редукция на миомните възли не гарантира, че няма да настъпи растеж на една или повече нови маточни миоми. Единствено цялостното хирургично отстраняване на матката (тотална хистеректомия) изключва възможността за поява на нови образувания. За съжаление подобен подход има своите сериозни неблагоприятни за здравето на жената последствия.
Много жени търсят помощ поради възпалителни заболявания на влагалището или шийката на матката, които могат да доведат до безплодие или извънматочна бременност. А под влияние на неблагоприятни фактори от околната среда, стрес и заболявания все по-често се наблюдава преждевременно навлизане в пременопауза и менопауза, които могат да отключат сърдечносъдови заболявания, остеопороза, рак на гърдата и др.

Лекциите на графиня Ангелика Волфскийл са безплатни и стартират в 18.30 ч. в: София, 23.11, НДК, зала №6; Велико Търново, 24.11, Голямата зала на общината; Варна, 25.11, х-л „Черно море”; Бургас, 26.11, Културен дом на нефтохимика; Пловдив, 27.11, х-л „Санкт Петербург”.

Източник:

Юлия Кондева
Print and Internet Manager
Alpen Pharma LTD

Рисуват мустаци и пускат специални здравословни коктейли на традиционното Movember парти

Movember партиНа 19 ноември, от 20:00 часа, в бар „Спутник“ ( бул. Янко Сакъзов“ 17 ) ще се състои традиционното за месец ноември Movember парти. Докато гостите се наслаждават на приятната обстановка на нетрадиционния и атрактивен коктейл бар, ще опитат и от специално направени за случая питиета. Коктейлите ще носят името Movember и ще съдържат съставки, които са полезни за простатата – сироп от пчелен прашец, мента и магданоз, съчетани с фреш от грейпфрут и титос водка (100% царевична) . Освен чрез „лечебните си съставки“, питието е свързано с каузата и по друг начин – 30% от сумата за всеки коктейл ще бъдат отделени за превенция на рак на простатата и подпомагане на лечението на заболяването.

Сред гостите са поканени и популярни мъже, които с пуснат мустак да подкрепят Movember. Сред тях са Румънеца и Енчев, които тази година са ново попълнение в плеядата от известни личности, които подкрепят каузата. Поканени са още композиторът Ценко Минкин, Влади Въргала и много други.

За да бъде изпълнена традицията на всяко Movember парти, ще се рисуват и лепят мустаци на всеки, който си няма, без значение от половата принадлежност.
Movember е част от световната инициативата, в която се включват – „БГ татко“ и „Movember България“, чиято цел е да се обърне по-сериозно внимание на най-честите заболявания при мъжете и по-специално на рак на простата.

Източник:

ICreative PR

Онлайн-операция демонстрира предимствата на въглеродния двуокис и Angiodroid при периферни ангиографски процедури

Он-лайн операция- Болница ТракияСъдови хирурзи от страната и чужбина имаха възможността да наблюдават онлайн миниинвазивна операция на стеснена феморална артерия на десния крак на 62-годишен мъж от Ангиографската зала на Болница „Тракия“ – Парк в Стара Загора. Интерактивният онлайн-семинар позволи специалистите по съдова хирургия да се убедят в предимствата на използването като контрастно вещество на безвредния за пациентите и лесен за въвеждане въглероден двуокис, вместо традиционния контраст на йодна основа. Въглеродният двуокис беше въведен чрез първия в света автоматичен инжестор на CO2 – Angiodroid. Лекарите на болница „Тракия“ са първите в страната, които рутинно използват възможностите на Angiodroid от април тази година, благодарение на внедрената иновативна апаратура. Участниците в семинара имаха възможност не само да наблюдават действията на опериращите лекари на Болница „Тракия“ – инвазивният кардиолог д-р Борислав Борисов и съдовият хирург доц.д-р Димитър Петков, дм, но и да чуват техните коментари и обяснения по време на процедурата, както и да задават въпроси. Модератор на онлайн семинара беше инж. Лука Монти от италианската компания Angiodroid. По време на миниинвазивната интервенция беше използвано и малко количество йоден контраст, за да се демонстрира липсата на каквато и да е разлика в качеството на постигнатото изображение чрез въглеродния двуокис.
Заради на стеснената феморална артерия пациентът не е можел да ходи от болки. В мястото на артериалното стестение „безкръвно“ беше поставен специален „балон“ с медикамент и стент. На практика веднага след безкръвната операция болезненото състояние е преодоляно и мъжът е възстановил двигателните си възможности.
Първият онлайн-семинар „СО2 като контрастно вещество при периферни ангиографски процедури – рутинна техника с помощта на автоматичния инжектор за СО2 Angiodroid®“ беше организиран от Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, София, официалния представител на Angiodroid® за България – Док Интернешенъл КБ ЕООД Стара Загора, компанията – производител Angiodroid S.r.l. (BO) Italy и Болница „Тракия“ Стара Загора. В най-скоро време ще проведем още един подобен семинар, защото целта ни е да популяризираме и разпространим практиката на използване на Angiodroid в България, посочи представителят на ДОК Интернешънъл КБ, Красимир Ангелов.

Източник:

Стоян Стоянов

Студенти-медици тестваха безплатно за диабет над 200 старозагорци с подкрепата на Болница „Тракия“

Тази събота група студенти по медицина от Тракийкия университет извършиха безплатни тестове за нивото на кръвната захар на желаещите да се прегледат граждани. Това е поредната инициатива на Студентския съвет към ТрУ, която е подкрепена от Болница „Тракия“, този път по повод 14 ноември – Световния ден за борба с диабета. Високотехнологичното здравно заведение предостави на студентите апарати за тестване на кръвната захар и неограничен брой тест-ленти. До ранния следобед през импровизирания здравен пункт пред сградата на община Стара Загора преминаха над 200 граждани. При около 8% от тях беше констатирано превишаване на нормалното ниво на кръвна захар в кръвта. Гражданите получиха компетентна консултация от студентите и бяха насочени да направят по-обстойни прегледи при ендокринолог.
От началото на 2015 г. година в Болница „Тракия“ Център е обособено Ендокринологично отделение, в което се хоспитализират пациенти с усложнен диабет и заболявания на щитовидната жлеза. В България от това заболяване страдат около 500 000 души. 40% от хората обаче не знаят, че имат диабет. Хроничното заболяване придобива мащабите на световна епидемия – от него страдат над 360 милиона души. Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от това заболяване. Годишно 7 милиона души се разболяват от диабет, от тях 70 000 са деца. СЗО предвижда към 2030 г. над 500 милиона души да бъдат засегнати от диабет тип.
Основните рискови фактори за развитие на захарен диабет са наднорменото тегло, както и наличието на първостепенни родственици, страдащи от захарен диабет. Определящо значение има също начинът на живот – хранене, намалена физическа активност, стресът в ежедневието.Симптомите, при които трябва задължително да се посети ендокринолог, са непрестанна силна жажда, често уриниране, загуба на тегло, силно чувство на глад, чести инфекции в устата, уринарния тракт и по кожата, необяснима обща слабост и др. Последствията и усложненията от диабета могат да бъдат много тежки и с висока цена както за отделната личност, така и за цялото общество. Основен проблем са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да доведат до слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа, ампутации на крайници, съдови усложнения – исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт.

Източник:

Стоян Стратиев
Пресцентър Болница „Тракия“

Супер добавки към храненето през зимата

Времето стана студено и ние трябва да подготвим организма за зимните месеци. Едно от основните неща да бъдем здрави и красиви е храненето. foodpanda подбра няколко храни, които задължително трябва да добавим към трапезата си, за да бъдем в добро физическо и здравословно състояние.

1.Тиква
Тя е вкусна, полезна и диетична. Може да я добавите към супи, салати, гарнитури, яхнии и печена за десерт. Тиквата е добър източник на омега-3 мастни киселини, както и на витамин А.

2.Сладки картофи
Сладките картофи съдържат голямо количество желязо. Консумирайте ги на пюре или печени на скара като гарнитура към месо.

3.Ряпа
Всички кореноплодни зеленчуци са добре дошли на трапезата, особено през студените месеци. Те имат добър кулинарен потенциал и може да ги приготвяте по различни начини. Ряпата съдържа много витамини А и К, както и фолиева киселина.

4.Нар
Винаги е добре на масата да присъства нещо сочно и червено. Какво по подходящо от плод, препълнен с антиоксиданти. Подходящ е както като десерт, така и като добавка към салата.

5.Ябълка
Ябълките са пълни с диетични фибри и е добре да бъдат включвани често в менюто ни като закуска, в основно ястие, в салата или десерт. Дали изпечени или сурови- консумирайте ги често.

6.Карфиол
Карфиолът е гъвкав зеленчук, пълен с витамин С. Чудесно се комбинира в суши, гювечи, яхнии и салати. Като добавка в друго ястие, придава сладък леко орехов аромат и вкус.

Източник:

Мадлена Христозова
PR and Marketing
foodpanda | hellofood

Националното проучване “За нашето здраве” с обобщени резултати

Два пъти повече българи предпочитат да се лекуват с пририродни екстракти под формата на хранителни добавки вместо с медикаменти

12% процента от българите не се разболяват и нямат оплаквания до дълбока старост. Специалисти търсят техния профил.

Преди броени дни бяха обявени резултатите от Национално проучване “За нашето здраве”, инициирано от Асоциацията на Производителите и Вносителите на Хранителни Добавки в България (АПВХДБ). Кампанията, която стартира в началото на м.септември, проучи общественото мнение в Бургас,Стара Загора, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Сандански, Плевен, Благоевград и София. Успоредно с анкетата за самопопълване на място в десетте града, се проведе и електронен еквивалент на проучването на адрес http://ahd.bg/bg, което се попълваше онлайн. Целта на проучването на Асоциацията е да постави на фокус темата за здравето пред всеки и да намали факторите, водещи до заболявания.

Ето и резултатите:
От какво най-често се оплаква българинът:
1. Отпадналост, умора и липса на енергия – 37,6%
2. Нервност, раздразнителност и безсъние – 33,8%
3. Проблем със зрението – 32,3%
4. Проблем със ставите и ставния хрущял – 31,4%
5. Проблем със стомаха храносмилането и черния дроб – 21,8%
6. Мускулни схващани и мускулна умора – 20,2%
7. Отслабен имунитет, чести простудни състояния – 19,1%
8. Проблем с косата, кожата и ноктите – 18,6%
9. Проблеми със сърцето и високо кръвно – 18,4 %
10. Проблеми с паметта и концетрацията – 14,2%

Сред вредните фактори, които влошават качеството на живот на сънародниците ни се отличиха:
1. Подложените на ежедневен стрес и напрежение – 48,6%
2. Активните пушачи – 38,0%
3. Тези, които не се хранят здравословно – 34,5%
4. Обездвижени – 28,6%
5.С наднормено тегло – 27,9%
6. Любителите на твърдия алкохол – 9,5%

Интересен е фактът, че 28,1 % от българите предпочитат да се лекуват с прием на природни екстракти и хранителни добавки, в сравнение с 14%, които се лекуват с прием на медикаменти. Въпреки многобройните здравословни проблеми, които имат, по-голямата част от българите осъзнават, че е по-добре да се приемат хранителни добавки и природни екстракти вместо т.нар. тежка артилерия на лекарствените средства и антибиотиците.

От проведеното проучване става ясно, че ¼ от мъжете и всяка трета жена се оплакват от проблеми със ставите.
Повече от половината допитани, биха искали да подобрят качеството си на живот с повече време за почивка, а почти половината от анкетираните докладват, че са подложени на ежедневен стрес и напрежение.

46% споделят, че биха предприели подобряване качеството си на живот като включат в режима си прием на хранителни добавки.

Пресконференцията откри г-н Огнян Радев, Председател на Асоциацията, който сподели: “Инициирахме тази кампания, за да може всеки човек да обърне внимание на начина си на живот, на грижите, които полага за себе си и здравето си.” Той отбеляза, че ръстът на хранителните добавки е 10% на годишна база. Самите производители се самогерулират, покриват ХАССП и изискванията по ИСО. Доц. Д-р Мария Папазова допълни, че зад много от производителите на хранителни добавки стоят научни екипи с дългогодишен опит.

Участие в пресконференицията взе и маг. фармацевт Николай Костов, председател на АСА (Асоциацията на собствениците на аптеки). “Такова проучване, което да пита хората как се чустват, от какво се оплакват досега не е правено. Инициативата е похвална и силно се надявам няма да е единствена.” Той допълни, че в САЩ и в Европа хранителните добавки се продават извън аптечната мрежа и са много достъпни за всички.

Тук е моментът да обърнем внимание на оплакванията с най-висок процент сред анкетираните и да видим какво съветват специалистите.

“Няма стрес, има стресови фактори”, каза д-р Мария Папазова. “Две неща трябва да избере българинът – как да се храни и как да се грижи за здравето си. Въпросът не е дали да приемаме хранителни добавки. Въпросът е кои, как и по колко?”

Д-р Милушева допълни, че здравето е комплексно единство между душа, дух и тяло. А сентенцията “Човек е това, което яде.” вече не може да се разглежда така, тъй като на практика ние не знаем какво ядем. Проучванията в последните години показват, че процентът на полезните вещества, витамините и минералите в храните, които консумираме са паднали драстично, дори клонят към нулата. Именно затова е необходим и прием на хранителни добавки. Хранителната добавка не лекува, тя е едно необходимо допълнение към ежедневното ни хранене, за да се поддържаме в добро здраве и да правим превенция на по-сериозните здравословни проблеми, допълват специалистите.

Както всеки жив организъм, тялото ни е ресурсоемко. За да функционира нормално са му необходими множество елементи и съединения. Липсата и на едно от тях води до нарушаване на баланса. Тялото започва да компенсира тези липси с реакции, които ние наричаме симптоми.
Извода на специалистите е, че трябва да се грижим ежедневно за здравето си. Да осъзнаем кои са вредните фактори, които ни влияят и да започнем превенция срещу резултатите от тези фактори. Погрешно се смята за грижа подтискането на симптомите с медикаменти.

За да се преборим със симптомите на отпадналост, умора, липса на енергия, нервност, раздразнителност и безсъние трябва да насочим вниманието си към трите най-важни компонента за правилното функциониране на организма:

– СЪН; ХРАНЕНЕ; ДВИЖЕНИЕ.

Качеството на всеки един от тях,определя здравословното състояние и продължителността на живота. Ако само един от тези компоненти е нарушен, той влияе на другите два и тялото на човека минава в компенсаторен режим: неефективният сън забавя метаболизма и кара тялото да компенсира с наднормено тегло; обездвижването натрупва плаки и стеснява стените на кръвоносните съдове, което се компенсира с повишаване на кръвното налягане; изтъняващите кръвоносни съдове в следствие лоша храна, тялото ни компенсира с лош холестерол и пр. и пр.

Добрата новина е, че всички тези процеси изискват време до появата на първите симптоми, които ние се хвърляме тепърва да борим. А простата истина е, че лечението на симптомите не решава проблемите ни в дългосрочен план. Трябва да полагаме усилия, да се грижим за здравето си, да го пазим и да сме напълно наясно, че нашето здраве е в нашите ръце и зависи от нашите избори и решенията, които взимаме на ежедневен принцип.

Тази и още много полезна информация ще намерите на страницата на Асоциацията – http://ahd.bg/bg

Асоциацията на Производителите и Вносителите на Хранителни Добавки в България (АПВХДБ) е създадена през 2004 год. Тя обединява 25 от водещите производителии вносители на хранителни добавки, които представляват 80% от българския пазар.
АПВХДБ е член на EHPM (Европейска Федерация на Асоциациите на Производители на Продукти за Здравето) и IADSA (Международен Алианс на Асоциациите на Хранителните Добавки).

Основната цел, която си поставя Асоциацията с проучването “За нашето здраве”е, да постави на фокус темата за здравето пред всеки един българин и да провокира в него разбиране и желание за профилактика и превенция, чрез физическа активност, рационално хранене и приемане на натурални екстракти под формата на хранителни добавки. Комбинацията от тези три активности, се оказва най-прекият и безболезнен път към намаляване факторите, водещи до заболявания и повишава жизнеността и здравето на нацията, както от своя страна недвусмислено доказват статистическите данни при най-здравите народи в Европа.

Източник:

Лучана Узунова

Филм на Нова телевизия на престижен форум на ООН в Париж

Деси Банова представя свой документален филм за влиянието на климатичните промени върху природното и културно наследство в България

Деси БановаВодещата на прогнозата за времето на Нова Деси Банова подготви документален авторски филм за влиянието на климатичните промени върху природното и културно наследство в България, което е под закрила на ЮНЕСКО. Материалът на Деси ще бъде представен на международната Конференция на ООН за климатичните промени, която ще се проведе през декември в Париж. Тази година престижният форум, чиято основна цел е да повиши информираността за изменението на климата, събира лидери от цял свят, които ще обсъждат основните проблеми, свързани с промяната на климата, и възможни решения за справяне с тях.

За втора поредна година Деси Банова участва със свой филм и представя България на престижния международен форум за климатичните условия. Този път Деси избира някои от ключовите обекти в България, под закрила на ЮНЕСКО, за да проследи какви са най-сериозните промени и как те се отразяват на обектите. Несебър – един от най-древните градове в Европа, Национален парк „Пирин”, известен с богатата си природа, защитените видове растения и животни и биосферен резерват „Сребърна” – дом за уникални и разнообразни водоплаващи птици, са местата, на които ще ни заведе Деси. Въздействащи кадри, експертни оценки и възможни сценарии за справяне с проблема ще видим в документалния филм на Банова.

Деси Банова е единственият български представител, който в свой филм проследява влиянието на пагубните промени в климата върху защитени от ЮНЕСКО обекти, заедно с телевизионни синоптици от цял свят. Всеки от тях участва в един от двата проекта: „Времето през 2050 година” или „Как промените в климата се отразяват на световното културно и природно наследство под закрила на ЮНЕСКО”. В материалите си синоптиците начертават само възможни сценарии, а не действителни прогнози. Наблюденията им обаче са базирани на най-актуалните научно доказани изменения и разкриват настоящата картина и бъдещите варианти на това как планетата и животът биха могли да изглеждат в бъдеще.

Видеото на Деси Банова можете да видите на сайта на Световната метеорологична организация или във vbox7.com.

Източник:

Ирена Райчева
PR Expert

Nova TV
Nova Broadcasting Group Inc.

Наистина ли консумацията на моркови подобрява зрението?

Има много митове, които родителите използват всеки ден, за да накарат децата си да се хранят здравословно. Всички сме чували: „една ябълка на ден държи доктора далеч от мен“, „спанакът ще ви направи силен като Попай“ и „яденето на моркови помага да гледате в тъмно „. От foodpanda, разгледаха няколко теории дали наистина консумацията на моркови, подобрява зрението на човек. И все пак зайците не виждат добре в тъмното, независимо от приетото количество моркови.

Преди време, се е провело проучване наречено Сините планини, което изследва връзката между приема на витамин А и влошаващото нощно виждане при възрастните хора.Проучването показва, че хората, които съобщават, че имат лошо зрение, са яли повече моркови за подобряване на зрението си. Но това не помогнало на всички.
Загубата на зрението докладвано от хората в проучването на очите се дължи основно на свързани с възрастта причини, а не на хранителна проблеми, което обяснява защо зрението не се подобрява, независимо от това колко моркови са изяли.

Всъщност, не количеството на изядените моркови ще подобри зрението ви, а една добре балансирана диета. Режим на хранене с достатъчно количество витамин А, желязо и други провитамини са от съществено значение за здравето на очите.

Има два вида на витамин А: ретиноиди и каротеноиди. Каротеноидите са тези, които повлияват вашето зрение и те се набавят не само чрез морковите.
Това, което е установено от многото проучвания е, че ниското съдържание на витамин А може да доведе до нощна слепота и други очни проблеми. Намаленото нощно виждане е един от най-ранните признаци на недостиг на витамин А, въпреки че хората рядко се оплакват от нощна слепота, докато не стане наистина тежко.
Недостиг на витамин А се среща най-рядко при хората в Австралия.

Изводът е, набавяйте си витамин А, но ако искате да подобрите своето зрение, трябва да приемате цинк и желязо.

Източник:

Мадлена Христозова
PR and Marketing
foodpanda | hellofood

ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСЪТ СЕ СРЕЩАТ НА ВТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ ВЪВ ВАРНА

Голямото научно събитие събира преподаватели, специализанти, докторанти и студенти с експерти и представители на фармацевтичната практика и бизнес

ВТОРИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ ВЪВ ВАРНА Днес и утре (30 и 31 октомври) в новата сграда на Факултета по фармация във Варна ще се проведе Втория фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция, организиран от МУ – Варна в партньорство с Българския фармацевтичен съюз. Събитието се провежда под патронажа на ректора на МУ – Варна проф. Красимир Иванов и на председателя на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов.
Водещи в страната учени и специалисти ще представят в рамките на форума съвременните научно-практически постижения в областта на фармацията, иновативните продукти и услуги в контекста на динамиката на пазара на лекарствени продукти.

„Целта ни е да срещнем образованието с представителите на фармацевтичния бизнес, така че да бъдат намерени общите точки между тях. Така нашето образование ще се адаптира към пазарните условия и ще можем да подготвяме кадри, които да отговарят на съвременните представи за фармацевт в Европа и света.“, заяви деканът на факултета по фармация проф. Диана Иванова на пресконференция днес.

Важен момент за действащите магистър-фармацевти ще бъде повишаване на тяхната квалификация чрез модула от Програмата на Българския фармацевтичен съюз за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2015 г., участието в който ще донесе 16 кредитни точки на включилите се професионалисти.

Участие в конференцията ще вземат едни от най-уважаваните имена във фармацевтиката у нас като проф. Петко Салчев от Националния център по обществено здраве и анализи, специалистът по фармакоикономика проф. Тони Веков от МУ-Плевен.

„Само допреди година в България имаше само един фармацевтичен форум и той беше в София. Щастливи сме, че този форум се организира във Варна“ – изтъкна магистър-фармацевт Иво Куманов, който е и преподавател във Факултета. Фармацията е една наука в постоянно движение, всеки месец има новости, свързани с нови продукти, а и законодателни промени. Затова за бъдещите магистър-фармацевти е изключително важно да могат по-бързо да намират работа, да са наясно с това, което става на фармацевтичния пазар. С нашето обучение във Факултета ние сме изпълнили тази задача, сега си поставяме по-висока цел – колегите да бъдат така добре подготвени, че да успеят за много кратко време да са готови да поемат управленски функции – да станат мениджъри.“, допълни г-н Куманов.

Членът на Организационния комитет на форума ас. Данаил Павлов запозна медиите с програмата на конференцията и подчерта нарасналия брой участници в сравнение с първото издание – 140 записали се онлайн участници плюс 150 записали се със заявления. За участие във форума ще дойдат магистър-фармацевти от цяла Североизточна България – Варна, Русе, Добрич, Шумен, Разград, Търговище. Увеличен е и броят на научните съобщения, които тази година ще бъдат 50 – 14 доклада и 36 постерни представяния. 17 от водещите фармацевтични компании пък ще се включат в изложението по време на форума.

Студентите по фармация от МУ – Варна Силвана Петрова, Станила Стоева и Красен Тонев споделиха научните си интереси и очакванията си за приноса на форума за по-добър старт на тяхната професионална кариера.

В рамките на форума посетителите ще имат възможност да се запознаят с новостите във фармацевтичната индустрия на деветия етаж на сградата от 19 водещи фармацевтични компании.

Откриването на Втория фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция е днес, 30.октомври от 10:00 ч. в Аудитория 1 на Факултета по фармация при МУ-Варна, бул. „Цар Освободител” 84.

Източник:

Нина Локмаджиева

NIRA Communications PR

Нови етикети и електронен гейт на DEVIN напомнят на служителите в бизнес центровете за ползите от добрата хидратация

DEVIN - добрата хидратацияDEVIN стартира специална кампания за хидратация в офиса с нови етикети на бутилките минерална вода в търговската мрежа из цялата страна и с електронен гейт на входа на бизнес центровете в София. За всеки нов ден от работната седмица DEVIN има различно послание на своите бутилки, с което цели да информира служителите в офиса за ползите от добрата хидратация, „за да върви работата по вода“.

Заедно с това, в периода от 26 октомври до 6 ноември 2015 г. DEVIN поставя електронен гейт на входа на бизнес центрове в София. Преминавайки през него, служителите в офисите ще могат да „чекират“ своето ниво на хидратация. Светналата сигнална лампичка на гейта алармира за изключителното значение на водата за добра концентрация на работното място. На входа на офис сградите всеки служител ще може да измери нивото си на хидратация при представителите на компанията за бутилирана минерална и изворна вода.

С новата си кампания DEVIN има за цел да напомни по един интересен начин за ползите от пиенето на вода. Когато организмът е добре хидратиран, се повишава неговата устойчивост към вирусни заболявания, токсините се изхвърлят по-бързо, подобряват се функциите на различни органи, ускорява се метаболизмът, увеличава се издръжливостта, стимулират се мозъчната дейност и концентрацията. Добрата хидратация е условие за добро настроение, за по-бързи и точни реакции, за по-добро справяне с интелектуални и мисловни задачи.

DEVIN гейтът ще даде възможност на служителите в бизнес центровете да проследят пряката връзка между недостатъчната хидратация и последиците от това. Ако на влизане в офиса са ви измерили ниско ниво на хидратация, ще може да си обясните защо се изморявате по-бързо от нормалното, защо сте по-раздразнителни, разсеяни или ви боли глава. Дехидратацията влияе негативно и върху способността за взимане на решения и когнитивните процеси, което може да доведе до спад в производителността и повишен риск от грешки.

И няколко DEVIN съвета за поддържане на здравословна хидратация в офиса:
– дръжте на бюрото си на една ръка разстояние чаша или бутилка вода;
– почувствате ли глад, първо изпийте чаша вода – често сигналът за жажда се бърка със сигнала за глад;
– за всяка чаша кафе пийте по една допълнителна чаша вода;
– направете си малка таблица и отбелязвайте изпитите чаши вода;
– сложете парченца плод във водата си – така тя ще бъде с различен вкус всеки път;
– дояде ли ви се нещо сладко, изпийте чаша вода и апетитът ви ще намалее;
– пийте вода, преди да изпитате чувство на жажда – жаждата означава, че вече сте дехидратирани.

За „Девин“ АД
Компанията „Девин“ АД предлага голямо разнообразие от бутилирани води, идващи от региона на град Девин в Родопите – минерална, изворна и трапезна, както и здравословни негазирани напитки.
DEVIN е най-предпочитаната марка бутилирана вода и най-високо оценената българска марка от категорията на бързооборотните стоки в страната. Постиженията на DEVIN се дължат на дългосрочната ни стратегия на непрекъснати иновации, както и на социално отговорната политика, която компанията води от създаването си до наши дни.

Източник:
M3 Communications Group

Най- горчивите храни в света

Помагат за прочистване на тялото

Когато сте свикнали на сладък живот, горчивите храни може да ви бъдат странни и трудни за преглъщане. Но ако търсите нещо, което да насърчава естественото прочистване на организма и да даде бърз тласък на метаболизма ви, то заложете на горчивите храни. Те подпомагат храносмилането, подобряването на енергийните нива и издръжливост. foodpanda подбра някои от най-здравословните горчиви храни и как да направите с тях балансирана диета.

1. Куркума:
Тази индийска подправка, спомага прочистването на кръвта, регенерира увредените чернодробни клетки и спира възпалителните процеси. Тя е силно горчива и е добре да се слага по- малко в ястията. Куркумата е подходяща за употреба от спортисти, защото помага за възстановяване на мускулите. Препоръчваме да се консумира с ориз.

2. Къдраво зеле:
Това е царят на зеленчуците. Съдържа много витамини, калций и антиоксиданти. Изключително модерен зеленчук, предлагащ се в едни от най-скъпите ресторанти като деликатес. Част е от менюто на всички „Хелти” последователи. Лесно достъпен е и ние ви препоръчваме да го гарнирате със зехтин и кедрови ядки.

3. Кафе:
Това е най-силният антиоксидант и прочистваща напитка за черния дроб и дебелото черво. Съдържа теобромин и кофеин, които увеличават жлъчния поток и разширяват кръвоносните съдове.

4. Горчив пъпеш:
Популярно в тропическия регион на Карибите, Африка и Азия, горчивият пъпеш, прилича на малка краставица, с грапава кора. Това е значителна съставка в храната на местните, които се славят с голяма продължителност на живота. Биохимичните съединения на горчивия пъпеш имат антибактериални свойства, които прочистват кръвта и подсилват имунната система. Може да се яде сурова, варена, пържена.

5. Ерусалимски артишок:
Тези буци, изглеждащи като картофи са богато на инулин, който е нишесте, което помага за справянето със захарите в организма. Въпреки, че не повишава енергията в тялото, артишокът подобрява имунната система и контролира нивата на кръвната захар. Съдържа желязо, магнезии и Витамин В.

Източник:

Мадлена Христозова
PR and Marketing
foodpanda | hellofood

МЕДИЦИНА НА СЪНЯ – НАУЧЕН ФОРУМ НА БДББ

Медицина на съня - Есенен форум 2015

200 специалисти от страната и чужбина провеждат Есенна научна среща на Българското дружество по белодробни болести от 23-25.10.2015г.  Гост-лектори на форума са световните авторитети в областта Клаудио Басети, Себастиан От и Матиас Гугер от Швейцария.

Традиционната Есенна научна среща на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) започна своята делова работа днес в хотел Интернационал в курорта Златни пясъци край Варна. 200 лекари специалисти от страната и чужбина вземат участие в събитието. Те бяха посрещнати снощи със спектакъла „Някои особености на кукления театър“ на трупата на Държавен куклен театър Варна.
Темата на форума тази година е „Медицина на съня и неинвазивна вентилация“. Днес научната програма беше открита от председателя на БДББ доц. д-р Диана Петкова, дм, от МУ Варна и МБАЛ „Св.Марина“ Варна, която приветства участниците с добре дошли във Варна и ги въведе в тематиката на събитието с примери за възприемането ролята на съня от учени и артисти през вековете.
От гост-лекторите пръв на трибуната излезе проф. Клаудио Басети от Швейцария – едно от най-големите имена в областта на медицината на съня, инициатор, създател и председател на Европейската асоциация по сън и хронобиология. Лекции в рамките на форума имат още заместник-директорът на Inselspital в Берн, Швейцария, проф. Матиас Гугер, проф. Никола Шикилоне, президент на Италианското дружество по белодробни болести, д-р Себастиан От, д-р Ане Катрин Брил и Даниела Вис от Швейцария, Адам Хавкин от Великобритания. Доклади ще изнесат и водещите български специалисти.
Лектори и модератори на научната среща са проф. д-р Красимира Кисьова, проф. д-р Димитър Попов от МВР Болница; проф. д-р Георги Момеков от МУ София, доц. д-р Милена Миланова дм, от Университетска болница „Св. Наум“ София, проф. д-р Коста Костов от ВМА София, доц. д-р Явор Иванов, дм МУ Плевен, МБАЛ „Г. Странски“ Плевен, доц. д-р Владимир Ходжев, дм, МУ Пловдив, МБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, доц. д-р Ваня Юрукова, дм, МУ София, СБАЛББ „Св. София“, доц. д-р В. Максимов СБАЛББ „Св. София“, д-р Велин Стратев, дм, МУ Варна, МБАЛ „Св. Марина“ Варна , д-р Валентина Димитрова, МУ Варна, МБАЛ „Св. Марина“ Варна, д-р Александра Червениванова, ВМА София, д-р Петър Чипев ВМА София.
В рамките на Есенната научна среща се провежда и модул за практическо обучение, в който участие вземат световните лидери в областта на апаратите за неинвазивна вентилация. Своите най-нови постижения представят GlaxoSmithKline, Astra Zeneca, Sandos, Berlin Chemie, Novartis, Roche, Boehringer Ingelheim, Torrex Chiesi.
Нарушеното дишане по време на сън спада към групата на заболяванията, които се характеризират с дихателна затрудненост през нощта. Обструктивната сънна апнея е едно от най-често срещаните заболявания от този тип. По последни данни 10% от населението на страната страда от това заболяване. У нас пионер в лечението на обструктивната сънна апнея е Университетската болница „Св. Марина“ във Варна, в която преди 14 години, в партньорство с Кантонална болница St. Gallen, Швейцария, и Белодробна лига St. Gallen, Швейцария, бе разкрит интердисциплинарен Център по медицина на съня. И до днес швейцарските партньори подпомагат това ново за страната ни направление в медицината и обезпечават лечението на пациентите, което не се заплаща от Здравната каса.

Пълната програма на Есенната научна среща можете да откриете в сайта на БДББ http://brsnet.bg.

Източник:

Нина Локмаджиева
NIRA Communications PR

Страница 5 от 7« Първа...34567