Category Archives: Имоти

Ръст в жилищното кредитиране от 58% на годишна база отчете Пощенска банка Банката отговаря на повишеното търсене с „Дни на жилищното кредитиране"

Ръст в жилищното кредитиране от 58% на годишна база отчете Пощенска банка
Пощенска банка отчете ръст в жилищното кредитиране от 58% за първите девет месеца на годината спрямо същия период на 2016 г.

По данни на банката ипотечният бизнес се развива най-бързо в големите градове София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, където финансовата институция отчита двуцифрен ръст, а в Благоевград, Добрич и Велико Търново ръстът е дори над 100%.

Анализите на банката сочат, че от началото на годината интересът към жилищното кредитиране нараства благодарение позитивните икономически показатели като ръст на БВП, ръст на средната работна заплата, спад на безработицата. През 2017 г. се отчита и по-активно строителство на жилищни площи. По данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2017 г., в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са се увеличили с 35.4%. Започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53%. Продажните цени на имотите също се покачват в големите градове. Агенциите за недвижими имоти отчитат, че средната пазарна цена в София вече надхвърля 1 000 евро за квадратен метър. От друга страна, условията за жилищно финансиране стават все по-изгодни. По данни на БНБ за август 2017 г. средният лихвен процент по новите жилищни кредити в лева се понижава с 0.95 процентни пункта спрямо август 2016 г. и достига до 3.90%. Рекордно ниските лихви и благоприятните икономически показатели оказват положителен ефект върху търсенето на жилищни кредити.

Експертите на Пощенска банка наблюдават нова тенденция през 2017 г. − завишен интерес към кредитирането за покупка на къщи, което е с 48% повече от същия период на 2016 г. С 26% нараства търсенето на кредити за покупка на апартаменти в тухлени сгради, докато при панелната конструкция търсенето остава без значителна промяна. Не се наблюдава изменение в средния срок на искания кредит, който е 22 години. За сметка на това, средният размер на кредита се увеличава с 14% и към септември 2017 г. достига 51 000 евро. По-голямата търсена сума за финансиране се дължи най-вече на нарастващите продажни цени на имотите през 2017 г. При кандидатстване за кредит се запазва водещият дял на мъжете, които са 63% спрямо 37% жени. По отношение на възрастта на кандидатстващите има незначителна разлика между мъжете, които са средно на 38 г., и жените − средно на 40 г. Това съотношение се е запазило без промяна спрямо 2016 г.

Очакванията на специалистите на банката са положителната тенденция да продължи и през следващите месеци и търсенето на финансиране дори да нараства. За да отговори на повишения интерес, Пощенска банка стартира специална инициатива „Дни на жилищното кредитиране”, която се провежда в рамките на месец октомври. Само при кандидатстване през октомври клиентите могат се възползват от отлични условия за финансиране с оферти за променлива лихва, започваща от 3.45% в лева и евро и без първоначални такси. Освен това банката предлага и други предимства към кредита − възможност за допълнителни отстъпки, парични бонуси чрез иновативната сметка за заплата „Супер сметк@” и др. Стартът на кампанията е съобразен с нагласите на потребителите, които регистрират пик в търсенето си на жилищни кредити именно в последното тримесечие на годината.

„Тази нова инициатива следва стратегията ни да поставяме клиентите в центъра на бизнеса. Следим внимателно техните потребности и очаквания и на тази база правим значителни инвестиции в иновативни продукти и услуги, в нови канали за продажба, както и в развитие на дигиталното банкиране. Нашата цел е да сме най-динамичната банка и да се развиваме заедно със своите клиенти, за да можем във всеки етап от живота им да предложим подходящото финансово решение“, коментира Румен Радушев, началник управление „Индивидуално банкиране и алтернативни канали“ в Пощенска банка.

„Дни на жилищното кредитиране” се провежда в цялата клонова мрежа на банката, както и във всичките 24 специализирани „Центрове за жилищно кредитиране“ в София и страната. В тези центрове клиентите могат да получат коректна и изчерпателна информация за всеки етап от процеса по получаване на жилищен кредит − от кандидатстването, попълването на документи, работата с брокери, оценители, нотариуси, до усвояването на кредита. Експертите в жилищното кредитиране са на разположение да изготвят оферта, включваща най-подходящото за индивидуалния клиент решение, както и да го консултират как може да получи оптималните предимства към своя жилищен кредит. За хората с динамично ежедневие в големите градове банката осигурява и консултация чрез „Мобилни банкови експерти”, които могат да посетят клиентите в удобно за тях място и да им съдействат с кандидатстването за кредит.

Повече информация за инициативата, както и за актуалните промоции и оферти, е достъпна на www.postbank.bg.

Източник:
Силвия Костова, началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ВАРНА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 99, а новопостроените жилища в тях са 786

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 99, а новопостроените жилища в тях са 786.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. сградите са с 4 повече, или с 4.2%, а жилищата в тях се увеличават с 386, или с 96.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 82.8%, с тухлена – 15.2%, а с панелна и друга – по 1.0%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите Бургас – 79 сгради с 399 жилища и Пловдив – 78 сгради с 239 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (54.1%), следват тези с три стаи (29.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.7%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2016 г. в област Варна е 51.1 хил. кв. м, или с 19.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 43.1% и достига 33.7 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 107.4 кв. м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 65.0 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Варна е областта с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. След нея са областите Перник – 70.0 кв. м, Търговище – 70.9 кв. м и Смолян – 71.0 кв. м. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич – 168.5 кв. м и Стара Загора – 146.1 кв. метра.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните. Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата

Източник:

Виолета Новакова
   Главен експерт
Отдел: Обща администрация
Териториално статистическо бюро-Североизток

Растящо търсене и сделки на по-високи цени на пазара на жилища във Варна през 2017 г. Активността на пазара на жилища в страната нарасна с 5-7% в рамките на година по данни на активните участници в имотния сегмент, сред които и Имотека, компания за недвижими имоти, част от най-големия холдинг в сферата AG Capital

Растящо търсене и сделки на по-високи цени на пазара на жилища във Варна през 2017 г.
  • Имотека стъпва в Морската столица в отговор на все по-активния пазар там
  • Търсенето изпреварва предлагането в града
  • Между 12% и 15% от варненци търсят имоти за инвестиция
Активността на пазара на жилища в страната нарасна с  5-7%  в рамките на година по данни на активните участници в имотния сегмент, сред които и Имотека, компания за недвижими имоти, част от най-големия холдинг в сферата AG Capital.

Покачването в броя сключени сделки в столицата беше около 9%, като очакванията за 2017 г. са подобен ръст да се разгърне вълнообразно и в останалите големи градове в България. Това според експертите, ще се случи по-осезаемо в най-големите областни населени места.

„Няколко са факторите, които обусляват активния пазар на национално ниво – стабилни цени на имотите, улеснено кредитиране, ниски лихви по депозитите, относително устойчиви доходи на населението. Колкото по-оптимистична е цялостната икономическа картина в даден град, толкова по-активен е жилищният сегмент. В София вече станахме свидетели на разцвет в сферата. Следващото голямо населено място, което има подобен потенциал, е Варна. Смятам, че Имотека има с какво да съдейства на купувачите и продавачите на жилища в Морската столица и да им помогне да сключат бързо желаната сделка”, казва Люба Атанасова, изпълнителен директор на компанията.

По думите й, за последната година броят на реално сключените сделки във Варна е с около 4-5% по-висок спрямо предходната 2015 година. Допълнителен ръст от около 2% се наблюдава в първото тримесечие на настоящата 2017 година. В ценовите нива също има покачване, което отново е в рамките на около 5-6%.

„Средната цена на квадратен метър в нашия град днес е 761 евро/кв.м, като това са последните обобщени данни за първите три месеца на 2017 година”, казва Делян Димитров, регионален мениджър на Имотека за Варна. „Това представлява леко покачване спрямо последните три месеца на 2016 г., когато стойността на кв.м е 752 евро и по-сериозен ръст на годишна база – квадратният метър в Морската столица в първото тримесечие на 2016 г. е 710 евро на кв.м. Това прави Варна втория най-скъп град след София”, казва Делян Димитров.

По думите му, втората позиция в класацията на ценовите нива е устойчива за Морската столица. „Градът запазва втората си позиция от началото на кризата до днес. Преди настъпването й, голяма част от варненските имоти бяха по-скъпи от софийските. Към момента е рано да говорим за завръщане на подобна тенденция. Все пак налице са индикации, че стъпването на различни аутсорсинг компании в града ще се отрази благотворно и върху пазара на жилища. Към момента обаче събитията следват естествения си ход – привлечените в този сектор специалисти са преди всичко наематели на жилища. Въпрос на няколко години е те да натрупат определен обем средства, които да решат да вложат в недвижим имот, както това се случи в столицата”, казва още Делян Димитров.

Според него, търсенето значително изпреварва предлагането в морския град. „Към момента продавачите все още не могат да отвърнат на засиления интерес от страна на купувачите. Свидетели сме и на известно разминаване между конкретните имоти, които се предлагат, и тези, които се търсят най-активно. Това ще бъде едно от основните ни първи предизвикателства в рамките на тази година – да създадем у двете страни реалистични очаквания за това, което могат да постигнат на днешния пазара”, коментира Димитров.

Според него, именно активното търсене ще бъде един от факторите за допълнителен ръст на цените във Варна през 2017 г.

Най-търсени от купувачите са двустайните и тристайните апартаменти в града. Близо половината от сключените в последните месеци сделки са на стойност между 30 000 и 50 000 евро. Други 20% от реализираните имоти струват между 50 000 и 70 000 евро. Малко под 10% са покупките на апартаменти на стойност над 100 000 евро, посочват от Имотека. „Двустайните жилища в града се реализират за около 45 000 – 50 000 евро, а тристайните – в рамките на 70 000 евро”, посочва Димитров.

От съществено значение за купувачите е вътрешното разпределение на имота, средният етаж, доброто изложение. Ако се стигне до необходимост от компромис, той обичайно е с цената, посочват от Имотека.

Локацията не е от решаващо значение за варненци, коментират още от компанията.

„Повечето квартали в града предлагат добра инфраструктура, функционална комуникация и транспорт на относително идентични цени. Все пак сред най-желаните квартали се нареждат Левски, Чайка, центърът на града, Колхозен пазар, районът на лятно кино Тракия.

Цени на жилищата във Варна

Квартал IVQ 2016 IQ 2017
Левски 785 805
Възраждане 615 630
Център + идеален център 780 810
Владиславово 570 580
Колхозен пазар 685 700
Чайка 890 905

Цените са в евро на квадратен метър

Когато даден купувач открие търсения от него имот, сделката не закъснява. Във Варна от началото на годината 65% от сделките са реализирани за по-малко от един месец. Следващият най-популярен период на търсене е между 1 и 3 месеца. Незначителен дял от общия обем представляват покупките между 3 и 6 месеца или повече, посочват още експертите на Имотека.

Ипотечното кредитиране е по-слабо разпространено сред варненци на фона на софийската картина, но идентично с останалите големи градове в страната. Около 70% от сделките през последната година са реализирани с пари в брой. При останалите покупки клиентите ползват различно банково кредитиране – най-често между 50% и 80% от стойността на имота или дори по-голям външен заем.

И на този пазар отстъпките не са на мода. Най-много сделки – около 45%, са сключени с компромис от офертната цена между 1000 и 5000 евро. Други 25% от покупките са реализирани без никаква отстъпка, а разлика с първоначалната стойност от над 20 000 евро се наблюдава при една 3-4% от случаите.

„Във Варна не са малко сделките за инвестиция – между 12 и 15% от нашите клиенти купуват имот, който да отдават под наем, като тенденцията е тази практика да зачестява”, коментира Делян Димитров.

Профилът на купувача във Варна не се различава съществено от общовалидния за страната.

Най-често това са млади хора – между 25 и 45 години, с деца, които купуват дом за семейството си. Не е съществен делът на чуждестранните купувачи, но голяма част от хората работят като моряци. Тази професия формира съществен дял от от всички купувачи на жилищни имоти в града.

Активен е и пазарът на наеми в града, като средната стойност за Морската столица е около 500 лева за голям двустаен или малък тристаен апартамент на комуникативна локация. По-търсени са жилищата в районите, разположени в близост до по-големите университети в града. Наемателите обикновено търсят полуобзаведено жилище с функционално разпределение.

Имотека разполага с общо шест активно фунцкиониращи кантори в София, в които работят около 110 консултанти и специалисти в различни сфери на имотния пазар. Във Варна е първият офис на компанията извън територията на столицата.

„Неписано правило е, че когато човек търси имот, особено за живеене за себе си и семейството си, трябва да инвестира немалко време за това. Хубавият имот трябва да се открие – именно в това търсене ние искаме да бъдем полезни на клиентите си във Варна и смятам, че ще успеем”, казва Делян Димитров.

За ИМОТЕКА

Имотека е част от AG Capital, най-голямата група в сферата на недвижимите имоти в България. За своето 2-годишно присъствие на пазара, компанията вече разполага с 6 кантори и 3 екипа на територията на София, а във Варна вече функционират 2 кантори. Така, към момента в Имотека работят над 140 човека. Екипът на компанията е с над 20-годишен опит в консултирането за покупко-продажба на жилища както старо строителство, така и в новостроящи се проекти. Всеки консултант прилага своя богат опит и строгите стандарти за качество и обслужване, за да създаде професионална услуга, която надхвърля очакванията на клиентите на компанията.

Източник:
Василена Енева

 

Пловдивската индустрия е водач за Бизнес Оскарите Инвеститорът Кепитъл Холдинг Груп с номинация от VIP Business Awards 2017

Инвеститорът Кепитъл Холдинг Груп с номинация от VIP Business Awards 2017
Пловдивската индустрия е водач в номинациите за Бизнес Оскарите 2017, съобщават организаторите от VIP COMMUNICATION.

Церемонията VIP Business Awards 2017, организирана за трета поредна година, ще обедини значимите постижения в икономиката ни на 9 март 2017 г. от 20 ч в зала Амбасадор на хотел Рамада Пловдив Тримонциум.

Наред с лидери в производството с международен пазар като БЕЛЛА България, Рефан и МАКСКОМ, сред номинираните е и един от най-мащабните инвеститори у нас – Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ.

През последните години компанията изгради Capital City Center – луксозен мултифункционален комплекс от ново поколение, съчетаващ функционалност, високи технологии, атрактивност и комфортна среда. Capital City Center предлага една цялостна концепция на офис пространствата, умело съчетана с елитна жилищна и хотелска част и търговска зона – решение в духа на бъдещето.
Capital City Center 2 е поредната инвестиция на дружеството –  предоставя офис площи от най-висок клас за световни фирми. Офис сградата предлага 10.000 кв.м офис пространство клас А, тип “open space”, съчетана с 1000 кв.м свободна кафе-ресторант зона на партерния етаж.

Pulse Fitness & Spa Plovdiv e първия и единствен по рода си фитнес клуб в града на тепетата. Общата му площ е 4000 кв.м, а клубните членове могат да се възползват от силова, кардио, спининг, стречинг зона, диетологичен кабинет, електро фитнес, протеинов и фреш бар, както и зали за групови занимания. Не на последно място е и огромният СПА център, в които ще откриете 12-местно джакузи, уникална мраморна парна баня, хималайска солна сауна и други.

Компанията е собственик и на Hotel Royal Spa Velingrad – е най-новият 4 звезден хотел във гр. Велинград. Създаден е с изискан дизайн и разполага със стандартни, луксозни стаи и апартаменти. На разположение на всеки гост е уютен лоби бар, ресторант, пура бар, лятна градина, фризьорски и козметичен салон, магазин, конферентна зала, игрален салон, билярдна зала, детски кът и електронни игри за деца. Хотелът предлага най – големия и модерен Спа център в България, както и фитнес с най-висок клас оборудване.

Една от най-бързо развиващите се малки общини в България – Мирково, която успешно подпомага и бизнеса в региона, получи заслужена номинация от Бизнес Оскарите.

За най-новия проект, финансиран от община Мирково по енергоефективни мероприятия за сградите на ОДЗ „Дора Габе“, дейностите бяха възложени на фирми от региона.

Общината успешно реализира и проекти за реконструкция и модернизация на инфраструктурата, с рехабилитация и възстановяване на пътен участък Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ с. Буново, с. Смолско и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бенковски, община Мирково. Проектът е на стойност близо 5 млн. лв. Реализиран е и проект за рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково, а стойността на проекта е около 4 милиона лв.

Източник:
VIP COMMUNICATION Agency

Расте чуждестранният интерес към луксозните имоти в България Агенция Лукс имоти с номинация от Строителните Оскари

Интересът към българските луксозни имоти е все по-голям не само в България, но и в чужбина, категорични са експерти във високия сегмент на строителството у нас.

Една от най-бързо развиващите се компании за имоти у нас – ЛУКС ИМОТИ, която получи номинация от шестото издание на годишните награди LUXURY PROPERTY AWARDS 2016 за луксозно строителство, архитектура и дизайн, вече отвори свой офис и в Москва.

ЛУКС ИМОТИ е първата българска агенция, предлагаща луксозни имоти от най-високо качество и в чужбина, както и професионално обслужване на местно ниво от над 20 офиса и представители в България и няколко партньорски офиси в Русия, Гърция, Австрия, Германия, Испания, Италия, Дубай и много други.

Почти 10 години след своето основаване агенцията продължава да изпълнява амбициозна програма за развитие. През настоящата 2016-та година фирмата отвори 4 нови офиса в София, както и своя първи собствен офис в Москва, работещ изключително на местния пазар. През следващата година предстои ребрандинг и позициониране на нови ключови пазари извън България, което ще превърне ЛУКС ИМОТИ в международна агенция за елитни имоти, обслужваща клиенти по целия свят.

Основана през 2007 година, ЛУКС ИМОТИ работи във високия сегмент на пазара, като екипът има дългогодишен опит в продажбата и управлението на имоти в страната и чужбина, както и в консултирането на индивидуални и частни клиенти, придобиващи крупни жилищни и бизнес активи зад граница.

„Ние обслужваме клиентите си на ниво и по най-високи стандарти, вдъхновени от на най-добрите световни практики при продажбите и наемите на елитни имоти. Обслужваме както купувачи и наематели на луксозни имоти в страната и по целия свят, така и продавачи и наемодатели, търсещи успешна реализация на своя имот сред нашите многобройни клиенти“, споделят рецептата за успех от агенцията.

Най-мащабният луксозен проект в Созопол, ширещ се на 120 000 квадрата, Green Life Beach Resort също получи номинация за годишните награди за луксозно строителство. Следвайки соята концепция  инвеститорът Green Life Development & Resorts активно изгражда втора зона с луксозни къщи – Town Houses, с което отговаря на засиленото търсене от страна на български клиенти към подобни имоти. Сред номинираните  за престижните награди е и друго морско бижу – Belle Époque Beach Residence. Това е първокласна резиденция с апартаменти, разположена на морския бряг. Заема един от последните свободни терени на първа морска линия в най-живописната част на курорта Лозенец — плаж “Амбелиц”, до едноименния скалист нос.

Друг номиниран морски комплекс – „Хармони Сюитс Монте Карло“, представя изобилие от изящество в дизайна и качество на строителството. Дизайнът на комплекса е вдъхновен от величествения стил на Монте Карло, съчетаващ всичко необходимо за комфортен и незабравим престой. Намира се в уютната и тиха част на Слънчев бряг, само на 400 метра от плажа.

Курортът Хисаря участва в конкурса с луксозния Sana Spa Hotel – целогодишен четиризвезден СПА хотел, разположен в обявения за „Най–зелен град на България“.  Комплексът  се намира до градския парк, както и до римската стена от времето на античен Диоклецианополис, която по своята запазеност и архитектура се нарежда сред първите археологически обекти в Европа.

Конкурсът е организиран за шеста поредна година от агенция ВИП Комюникейшън, а негови партньори са  Международната академия на архитектурата, Камара на Строителите в България, Българската Предприемаческа Камара, Бизнес Клуб Лондон и други.

Събитието ще популяризира инициативата на организаторите  – PR-агенция ВИП Комюникейшън, за подпомагане на социално слаби отличници, които искат да останат да учат и да работят в България. Под патронажа на Ротари Клуб Самоков и ERP България.

Източник:
VIP COMMUNICATION Agency

Уникална комбинация от природа и градска среда спечели първа награда в конкурса „Златен отвес 2016“- Варна „Акварел Резиденс“ представя визията на „Планекс“ за отговорност към природата, изключително качество и любов към всеки детайл

комплекс Акварел резиденс-Златен отвес 2016
Жилищният комплекс „Акварел резиденс“ в кв. Бриз, Варна, бе фаворитът на журито на 15-тите годишни награди за строителство и реконструкция „Златен отвес 2016“ в категория „Жилищни сгради“.

Церемонията традиционно се провежда в навечерието на професионалния празник на строителя (Димитровден). Организатор на конкурса е Областното представителство на Камарата на строителите – Варна в България. Мястото, където се издига „Акварел резиденс“, уникално съчетава спокойствието на боровата гора и голямата паркова зона в близост с удобния и бърз достъп до центъра на града, отчете 8-членното жури с председател инж. Красимир Даскалов, съставено от специалисти в бранша, общественици и медии. Инвеститор е „Пи Ел Ейч Инвест“.

Отличието за най-добра жилищна сграда на годината беше връчено на главния инженер на „Планекс“ ЕООД Диан Георгиев.

„Гордеем се с нашия собствен почерк в строителството. Той е съчетание от отговорност към природата, модерна архитектура, високо качество на строителните работи и стремеж към подобряване средата на живот. „Акварел Резиденс“ демонстрира точно тази визия на „Планекс“ и затова благодарим за високата оценка на журито и колегите за нашата работа“- каза при получаването на приза инж. Георгиев.

В конкурса и съпътстващата го изложба „СТРОИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ВАРНА – 2016” участваха 27 фирми. Наградите за качествено строителство във Варненска област бяха в 6 категории- жилищни сгради (еднофамилни и многофамилни); хотели и ваканционни комплекси; административни, офис, промишлени и търговски сгради; спортни, развлекателни, образователни и здравни обекти, инфраструктурни обекти, реставрации на паметници на културата и саниране на обществени и жилищни сгради.

Фирма „Планекс“ ЕООД бе отличена и в категорията „Хотели и ваканционни комплекси“. Наградата е за апартаментения хотел „Албатрос“ в курорта „Св.Св. Константин и Елена“. Това е първата от новите сгради, част от концепцията за реконструкция и реновация на Спа комплекс „Гранд хотел Варна“. Модерната и впечатляваща елипса на 6 етажа се намира непосредствено до плажната ивица, сред зеленината на парка и Променадата на курорта.

Това бе поредното признание за екипа на „Планекс ЕООД“. Компанията- еталон за качество и стил в строителството, е носител на наградите „Златен отвес” за 2004, 2005, 2006, 2008, 2013 и 2014 година за Варненска област и получава първи места в конкурсите за 2010, 2011 и 2012 година за жилищни и търговски сгради, и обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването.

За „Акварел резиденс“:

„Акварел резиденс“ е жилищен комплекс от затворен тип,
разположен на площ от 6234 кв.м. в кв.“Бриз“ (местността „Св.Никола, зад езиковите гимназии). Намира се сред естествена гора от половинвековни борови дървета, носеща усещане за свежест и чист въздух.

Повече за „Акварел резиденс“ може да откриете на: http://realtyplanex.com/aquarelle/

За апартаментен хотел „Албатрос:

Апартхотел “АЛБАТРОС” е 6-етажна сграда с изключителна локация на брега на Черно море сред зеленината и спокойствието на парка на Спа комплекс “Гранд Хотел Варна” в к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, само на 8км от центъра на Варна.“АЛБАТРОС” изпъква с чистия си изтънчен дизайн и незабравими панорамни гледки.
Повече за апартаментен хотел „Албатрос“ ще откриете на: http://www.albatros-myhome.com/bg

За „Планекс“ ЕООД:

Фирма Планекс ЕООД е една от водещите български строително-инвестиционни компании с 26-годишен опит и множество реализирани проекти (над 1 200 000 кв.м.). От 2007 г насам Планекс е сред петте най-добри български компании в областта на високото строителство. Портфолиото й включва разнообразни обекти: хотели и ваканционни комплекси, жилищни сгради, търговски и офис центрове, молове, индустриални и логистични сгради, инфраструктурни проекти. Със собствено ноу-хау, високо технологично и организационно ниво и спазването на стандартите за качество, фирмата е спечелила отлична репутация в браншовите среди и сред инвеститорите, и се е превърнала в еталон за качество и стил в строителството.
Повече за Планекс ЕООД и проектите му можете да откриете на: http://planex.bg/

Източник:
Петя Стефанова
Intelday Solutions

4 ГРАДА ФОРМИРАТ БЛИЗО 70% ОТ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ 2,45 млн. кв.м. или 21 000 апартамента в София, Варна, Бургас и Пловдив са в строеж

ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
София, Варна, Бургас и Пловдив са четирите града у нас, които формират близо 70% от обема жилищно строителство в България.

Общо за четирите града 2 440 000 м² са в строеж или приблизително 21 000 апартамента. Данните представи инж. Пламен Андреев, управляващ партньор на „Планекс Холдинг“ в интервю за Bloomberg TV. Анализът се базира на засичане на наличната публична информация за текущи строителни проекти, съпоставена с публикуваната на сайтовете на агенции за имоти.

Макар и данните да са с известно приближение, те дават сравнително коректни данни за състоянието на пазара на жилища в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Според инж. Андреев държавната администрация може да подкрепи строителния бранш ако създаде Единна регистрационна система на строителните проекти. Общините разполагат с всички необходими данни – бруто РЗП в т.ч. подземно и надземно, функционално разпределение на площите, брой жилища, парко места и т.н. По този начин системата би функционирала като индикатор за бизнеса и предпоставка за саморегулиране на предприемаческата активност. Подобна реално функционираща система би превантирала евентуален строителен балон, какъвто се случи в годините след началото на финансовата криза.

София: Жилищните обекти в строеж в София са около 1, 46 млн. кв.м или около 13 400 апратамента. В разгънатата застроена площ се отчита наличието на подземни паркинги, изискуеми по закон и наличието на места на търговски обекти в сградите. Обектите в проектна фаза в столицата са приблизително 450 000 кв.м.

Варна: 347 000 кв.м. са жилищата в строеж във Варна, включително и „Св. Константин и Елена“ или близо 3 300 апартамента. Има около 400 завършени, но нереализирани на пазара жилища и обекти, които предстоят да стартират или са в предпроектна фаза за 180 000 кв.м.

Пловдив е изненадата на пазара на жилищно строителство, посочи инж. Андреев и допълни, че град, в който дълго време е нямало нови проекти в момента разполага с 495 000 кв.м. жилища в строеж или 4 000 апартамента.

Бургас е с най-малък обем на жилищно строителство, но само в челната четворка. Поморие, Слънчев бряг до Свети Влас и Сарафово са фактори, които пряко се отразяват на сектора в града и там жилищната площ в строеж е в размер на 138 000 кв.м. или приблизително 1 000 апартамента.

Покупката на жилище остава най-сигурният начин за запазване на спестяванията, а и при разумно отдаване под наем доходността на спестяванията е по-добра спрямо тази на депозитите в банките.

Увеличава се броят на българите, живеещи в чужбина, които инвестират в жилища в България поради риска от обезценяване на спестяванията им, както и възможностите им да получат кредит от българска банка, който могат да обслужват без проблеми с доходите си. Стимулиращ фактор за това „връщане на капитали“ е политиката на някои банки да отпускат кредити на български граждани работещи в страните от ЕС.

В заключение в анализа се посочва, че няма предпоставки за промяна на настоящата ситуация в строителния сектор до средата на 2017 г.

На общия фон България е сравнително спокойно място с добро местоположение и климат, с много възможности за инвестиции в лека и преработваща промишленост, изнесени производства, IT и аутсорсинг дейности и др., което я прави привлекателна дестинация. Натрупванията на спестявания в периода 2008 – 2015 г., несигурността и нерентабилността на спестяванията в банките ще са фактор до 2018 г.

Според намеренията си при покупка клиентите са 2 основни категории:
с цел собствено първо жилище за живот или разширяване в по-голямо жилище – 55%
с инвестиционна цел – за отдаване под наем, за осигуряване на жилище за деца – 45%

Първата група предприема покупка на база изгодните към момента цени, по-доброто качество и възможности за избор, както и благоприятните нива на лихвите по кредитите – за покупка или потребителски.

Втората група предпочита имот вместо депозит поради безспорната сигурност и доходност при ниските нива на лихвите по депозитите. За сравнение доходността от наеми на едно жилище е около 4%÷4.5% в сравнително добър за живеене район в София, спрямо лихва по депозита под 1%÷1.5% за повечето банки.

Преобладаващата възраст на клиентите е между 40 и 50 години. Основният профил е:
притежаващи собствен бизнес – 35%
добре платени мениджъри и служители на български и чуждестранни компании – 20%
българи, живеещи в чужбина – 15%
свободни професии – лекари, юристи и консултанти и др. – 20%
други ( в т.ч. граждани на други държави) – 10%

За „Планекс Холдинг“: Планекс е една от водещите български строително-инвестиционни компании с 25-годишен опит в проектиране и строителство на хотели и ваканционни комплекси, жилищни сгради, търговски и офис центрове, молове, индустриални и логистични сгради, инфраструктурни проекти. Компанията разполага със собствено ноу-хау, високо технологично и организационно ниво и спазване на стандартите за качество. Повече за компанията и проектите може да откриете тук http://planex.bg/

Източник:
Рая Тодорова
Intelday Solutions

Голяма агенция за недвижими имоти обвързва клиентите си с комисионна и без да сключи сделка с тях Това обяви Димитър Маргаритов - председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в предаването „Още от деня” по БНТ

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила, че голяма агенция за недвижими имоти обвързва клиентите си със задължение за изплащане на комисионно възнаграждение в размер на 3% от стойността на сделката, но не по-малко от 1000 евро без ДДС дори когато те решат да закупят от друго лице огледания чрез въпросната фирма имот. Това съобщи Димитър Маргаритов, председател на контролния орган, в предаването „Още от деня” по БНТ.

Той обясни, че агенцията излиза на едно от челните места във всички търсачки в Интернет, събира от онлайн пространството различни оферти за продажба на недвижими имоти и ги предлага на свои клиенти, без да има ексклузивното право да ги продава.

„Ако отидете на оглед с въпросната агенция, подписвате протокол, в който с малки букви пише, че ако впоследствие този имот не си го купите от тях, дължите комисионна в размер на 3% от стойността на сделката, но не по-малко от 1000 евро без ДДС. Това е абсолютно недопустимо решение и се съдържа в документ, който не е договор, а е просто един протокол”, поясни Маргаритов и отправи предупреждение хората да внимават, когато полагат подписа си върху подобни документи за това дали „в малките букви не се крие едно три-четири-пет хиляди евро задължение.”

Председателят на КЗП посочи, че именно в подобен тип протокол-заявление за осигуряване на достъп до електропреносната мрежа на Енерго Про, се е съдържала неравноправната клауза за отнасянето на потребителските спорове към арбитражен съд. „Така, както ние сме се произнесли, тя е отстранена и не присъства във формулярите, което сме установили при своя последващ контрол. Проблемът обаче може би е, че действително трябва да се оптимизира законодателството. Именно затова има и различни институции, затова и омбудсманът съвсем резонно се е сетил да направи такова предложение, което ние напълно подкрепяме”, коментира Маргаритов.

В момента КЗП провежда и инициатива за проверки на автокъщите за автомобили втора употреба.

„Когато става дума за неизправност на автомобил, пряко са застрашени животът и здравето на хората. Затова правим тези инспекции – те са и документални, и технически. Целта е да се установи дали предоставяната от търговеца информация е вярна – километри, двигател, разход на гориво, цена, година на производство.

Проверяваме и офертите в интернет сайтовете, като посочените там данни се сравняват с това, което е на място. Имаме около десетина случая на нелоялни търговски практики, по които сме се произнесли. Забраняваме на търговеца изобщо, не само по отношение на конкретния автомобил, да прилага такъв тип практика”, поясни Маргаритов. Той каза още, че ако при последваща проверка провинил се търговец бъде хванат отново в нарушение, може да бъде глобен до 50 000 лв.

„Затова ние приканваме търговците и мисля, че това също е ефект, който постигаме напоследък – да бъдат коректни и лоялни не непременно след като сме ги хванали в нарушение, а просто да знаят, че тяхното коректно поведение и спазването на закона най-вероятно ще им осигурят и повече клиенти”, добави той.

Маргаритов потвърди, че продължават и активите проверки на КЗП по Черноморието и останалите райони в страната с повече почиващи, включително и в планинските курорти.

От началото на юни комисията е извършила над 1000 проверки в хотели, ресторанти и различен тип атракциони по Черноморието, където има най-много летуващи. Проверки текат и в търговската мрежа. В около 5% от случаите се установяват нарушения.

„В сравнение с минали периоди това е по-малко. Отчитаме, че тенденцията е добра и оптимистична, стремежът ни е да се запази, но същевременно си даваме сметка, че нарушения има. Те са свързани с различни заблуди на потребителите, като например скриване на важна информация, което ги „удря по джоба”. В редица случаи им се предлагат несъществуващи намаления, менюта на чужд език или с цени в евро, което ги заблуждава, че е два пъти по-евтино. Когато установим такива практики, ги забраняваме и налагаме санкции”, посочи Маргаритов.

Той напомни, че работят всички приемни на комисията по Черноморието. „Търсени сме и за консултации, а не само да констатираме, че вече е налице някакво нарушение. Тук работи и превенцията, и нашите кампании, които разгръщаме в тази посока, дават резултат – хората стават по-информирани, по-готови да защитят правата си с по-голямо самочувствие на истински европейци”.

Източник: http://imedia.bnt.bg/predavanyia/oshte-ot-denya-s-dimitar-tsonev/bihte-li-predpocheli-kandidat-za-prezident-kojto-da-ne-e-partijna-figura?609511

Източник:
Габриела Руменова
„Връзки с обществеността”
Комисия за защита на потребителите

Влияние на технологиите върху имотния инвестиционния пазар В последното проучване на Colliers International се отчитат тенденции в поведението на потребителите, свързани с влиянието върху пазара на имоти

В последното проучване на Colliers International се отчитат тенденции в поведението на потребителите, свързани с влиянието върху пазара на имоти не само на технологичните гиганти, но и на аутсорсинг компаниите, които наемат предимно персонал от поколенията Y и Z. „Да правиш повече с по-малко“ се превръща в засилващ се тренд, при който технологичните иновации, заедно с големия стремеж към открита, прозрачна комуникация и сътрудничество, превръща концепцията на традиционното работно място в морално остаряла. Нарастващо значение придобива необходимостта за връзка навсякъде, отвсякъде и по всяко време. Това се отразява и върху стратегиите на инвеститорите в недвижими имоти.

Развитието на новите технологии оказва съществено въздействие върху пазара на офиси през последните 25 години. Само през последните 10 години, влиянието на технологиите става още по-съществено, като индустрията създава нови 500,000 работни места в Централна и Източна Европа. В същото време около 1,5 мл. позиции са станали излишни. Въпреки това технологичният сектор е нараснал до такава степен, че се превръща в основен двигател на търсенето на офиси в развития свят и още повече в развиващия се.

Гай Дутели, Директор в Colliers коментира: „Технологиите определят случващото се в редица сектори по целия свят. Те имат широко приложение в международните компании на ежедневна база, като дори и „остарелите индустрии“ все повече започват да разчитат на иновативни решения. Всичко това води до по-голяма гъвкавост на работното място и се отразява на начина, по който изглежда съвременния офис. Той става все по-децентрализиран и въпреки покачването на броя на офис служителите, площта, която се изисква за работни места намалява. Това е свързано с факта, че през последните 10 години европейският пазар на труда все по-малко включва служители на пълен работен ден.“

Докладът на Colliers показва, че развитието на технологиите и влиянието му върху онлайн търговията имат значение и за сектора на търговските площи, както и за този на логистичните. Платформите Amazon, Alibaba, Ocado и Zalando са на челните места по значимост в това отношение. Гореспоменатите сектори задължително следва да бъдат в унисон със случващото се и да го интегрират от край до край във веригата на доставките.

Деймиън Харингтън, Директор в Colliers, споделя: „Европейските пазари на търговски и логистични площи преминават през драматични промени, което едновременно създава и възможности, и предизвикателства. Прогнозите ни за нарастващо търсене на нови и модерни площи очертават значителен потенциал за предприемачество и инвестиции в тези сектори.

Обратната страна на промяната е необходимостта от трансформация на традиционните търговски площи. Търговците трябва да се фокусират върху локации с по-добра видимост и голям поток от хора. Съответно големите вериги намаляват присъствието си в по-малките градове, които не отговарят на тези изисквания.“

В доклада се споменава, че има и потенциален негативен ефект от този растеж. Политическата и икономическата нестабилност отново са на дневен ред за ЕС, което било пречка за развитието на пазара и притеснение за инвеститорите. Основната заплаха е, ако Шенгенското Споразумение отпадне. Това ще има негативно влияние върху цените на продуктите и вноса и ще създаде затруднения по цялата верига на доставките. В резултат ще възникнат редица въпроси, свързани с осъществяването на производството и доставките, и в крайна сметка намеренията на инвеститорите към европейския пазар могат да бъдат осуетени.

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.

Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най – добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.
За контакт:

Весела Петрова
Мениджър човешки ресурси и маркетинг

Инвестиционния пазар в Европа – ситуация и перспективи Последният доклад на Colliers International озаглавен „Поглед от върха“

В последния доклад на Colliers International озаглавен „Поглед от върха“ се обясняват причините за динамиката на имотния пазар “на биковете” в посока към втори пик, въпреки насрещния вятър от политически, икономически и финансов характер.

В „Поглед от върха“ Colliers споделят вижданията си, че английският и като цяло основните европейски имотни пазари вървят по „опънато въже“, където височината е налице по отношение на цените, а убедителна посока на покачване или падане липсва.

„От средата на 2013 г. пазарът е по-скоро доминиран от „биковете“, но през последните шест месеца от китайската дългова криза насам, политическата, икономическата и финансовата нестабилност карат инвеститорите да бъдат внимателни. Все пак има изгледи за продължаване на подема. Много от двигателите на пазара във Великобритания и Европа остават непроменени, поради което той ще продължава да привлича интереса на международните инвеститори през 2016 г., а и след това,“ казва Уолтър Боетчър, Главен икономист, Colliers International.

Други основни заключения от доклада са:

Какво остана непроменено за инвеститорите в имоти през последните 12 месеца? Докладът на Colliers показва, че са налице достатъчно причини да се счита, че през 2015 г. се наблюдава пик на транзакциите в Обединеното Кралство, а в Европа покачването в обемите на сключените сделки продължава. Очакванията за ниски лихвени проценти, обемът от капитал, предвиден за недвижимости, голямото демографско напрежение и интензивното търсене на печалба остават факт и ще продължават да поддържат интереса към имотния пазар.

„Въпреки подема в САЩ, основните нива на възвръщаемост и лихви след пет години се очаква да бъдат наполовина по-ниски от тези през 2007 г., когато беше предходния пик. Това ще има позитивен ефект върху обема на посветения капитал за недвижимости и възможностите на инвеститорите да използват „евтин дълг“. Тази тенденция се наблюдава по целия свят.“ Споделя Ричард Дивал, Ръководител капиталови пазари, Colliers International.

На глобално ниво размерът на капитала, предназначен за инвестиции в имоти, остава значителен. Институционалните инвеститори са увеличили делът на капитала, предназначен за имоти от 8,9% през 2013 г. на 9,6% през 2015 г., а към края на 2016 г. стойностите му трябва да достигнат 10%. Само един процент промяна в заделения капитал за имоти се равнява на 360 млрд. щатски долара.

С повишаването на кредитиране и намаляването на лихвите, освен в случаите когато се търси възвръщаемост за компенсация на увеличения риск, има данни, които подсказват, че с отминаването на икономическата и финансовата нестабилност в началото на 2016, инвестициите в бизнес имоти може да влязат в нов епизод на риск при „прекомерно инвестиране“, казва Дивал.

Проучването също се спира и на един от най-пренебрегваните рискове в имотния пазар – демографския натиск. Това е особено видно при пенсионните фондове, които имат завишена необходимост да търсят приходи, за да покриват повишаващите се всяка година задължения, поради застаряващото поколение в Европа и в Азия.

Кои промени влияят върху имотния пазар? От началото на 2016 г. икономическите и финансовите пазари се характеризират с флуктуации в динамиката си, което е особено вярно за ценните книжа и облигациите. В тази ситуация, инвестициите в имоти с цел стабилна възвръщаемост, продължават да имат смисъл в сравнение с други активи. Например, през декември 2015 г. средната брутна възвръщаемост от инвестиции в имоти на английския пазар надвишава тази от ценни книжа с над 10%. Въпреки това имотния пазар не е имунизиран срещу движенията в пазара на държавни ценни книжа“ казва Деймиън Харингтън, Ръководител пазарни проучвания ЕМЕА, Colliers International. “Имотите в основните сегменти на пазара стандартно изглеждат скъпи, със средни нива на възвръщаемост на основните европейски пазари със 75 базови пункта по-ниски в сравнение с пика през 2007 г, което предполага, че предстои значителна корекция в цените. Това, което е различно понастоящем, е същественият натиск върху печалбите. През 2007 г. доходите от десетгодишни облигации почти се равняват на тези от инвестиции в първокласни офис площи, но в началото на 2016 г., облигациите са с 2,75 базисни пункта по-ниски. Видно е, че има потенциал първокласните активи да продължат да се търгуват при по-ниска възвръщаемост, като има малка възможност за увеличение в краткосрочен план, а защо не и за повече време.“

Основния резултат от „високите цени“ на първокласните имоти е, че бъдещият им потенциал няма да бъде свързван със свиване на печалбите за инвеститорите. Вместо това, купувачите на първокласни активи ще разчитат главно на растеж на наемите и приходите си, за да реализират печалби. Инвеститорите, които вече притежават такива активи не се очаква да продават, тъй като вероятността да заменят първокласните си активи с други такива, е малка.

Какви са възможностите?
„Ниските лихвени проценти доведоха до безпрецедентни обеми капитал, заделен за имоти, което резултира в голямо разминаване между капиталовите пазари и тези на крайните ползватели. Въпреки че геополитическият риск влияе на инвеститорските преценки, в момента сме на етап, в който пазарите на крайните ползватели трябва да настигнат по динамика капиталовите пазари. Поради това е налице затишие на основните пазари “, казва Дивал.

„Рискът от напускането на Великобритания на ЕС (BREXIT) предизвиква повече несигурност от очакваното от английските инвеститори, като някои се намират в позиция на изчакване. В допълнение към високите цени в Обединеното Кралство и сравнително скъпото финансиране на основните пазари в Европа се наблюдава изместване на капитал и към други пазари на континента, където се забелязва подобрение на условията и инвеститорите експандират.“

С навлизането на повече дългосрочни инвеститори (с период на държане на инвестициите между 20-30 години), обемът на имоти, които могат да се придобият, намалява. Това е причина да се разглеждат алтернативни такива, за които конкуренцията е по-малка.

Боетчър казва: „Директните инвестиции в алтернативни имоти достигат нови най-високи нива в размер на 28 млрд. £ в Обединеното Кралство през 2015 г. или 40% от общата стойност на директните инвестиции (например студентски общежития, жилища, болници и училища). Това все повече изглежда като значителна структурна промяна на английския инвестиционен пазар.“

Харингтън добавя: „В Европа ситуацията е различна, но може би изненадващо, не много далече от промените в Обединеното Кралство. До края на 2015 г. инвестициите в жилищни имоти надминават тези в индустриални и логистични (13,7%), като заемат трето място след инвестициите в офиси (42,2%) и търговски площи (26,4%).

За Colliers International

Colliers International е една от най-големите международни компании за услуги в сферата на недвижимите имоти с 16,300 служители в над 502 офиса в 67 страни. В България компанията работи от 1991 г. и е безспорен лидер на пазара на услуги в областта на недвижимите имоти. Понастоящем, Colliers International представлява някои от най-иновативните и професионално планирани проекти във всички сегменти на пазара, включително офиси и бизнес паркове, търговски, логистични и индустриални площи, жилищни имоти. От юни 2015 г. Colliers се търгува на NASDAQ под символа “CIGI” и на фондовата борса в Торонто под символа “CIG”.

Като част от годишните награди CEE Quality Awards за качество на услугите в сферата на недвижимите имоти, Colliers International е отличена за най – добра консултантска компания за 2014 г. в категория “Индустриални площи”. Последното годишно проучване на Lipsey класира Colliers като третата най-разпознаваема компания за недвижими имоти в света.

Източник:
Весела Петрова
Мениджър човешки ресурси и маркетинг

Ръст на продажбите в жилищни комплекси през 2015 г.

Основни изводи от проучване на Colliers International на жилищния пазар в София през 2015 г. 

Жилищния пазар във висок и средно висок сегмент през 2015 г. се обуславя от развития в две основни посоки – нараснало търсене и липса на достатъчно качествен продукт от страна на предлагането. Ръстът на реализираните сделки спрямо 2014 г. се равнява на 25%. В двоен размер е увеличението при апартаментите с три спални и къщи, за сметка на продажбите на апартаменти с две спални, които са спаднали с 42%.

Основните критерии на избор остават без промяна. Това са качество на средата и на строителството, функционално разпределение на вътрешното пространство, локация, налична инфраструктура, бърз и удобен достъп. Акцент се поставя върху средата, разглеждана не само от гледна точка на зеленина, пространство, услуги, но и в социален аспект. Започва да се обръща повече внимание на комфорта в жилището, на размера на помещенията, на броя санитарни и обслужващи пространства.

За сметка на възходящата тенденция в търсенето, при предлагането увеличението е едва 2%, с което жилищата в средно висок и висок клас комплекси в София достигат 6,690 кв. м., разположени в 50 проекта. Свободните площи на годишна база са намалели с 2%, достигайки до 11% от общия обем. Мотивирани от това развитие през 2015 г. осем проекта стартират строителство. Това са 420 жилищни единици, разположени предимно в южните квартали на София, като през 2016 г. ще бъдат завършени 350 единици в седем комплекса от висок и средно висок клас.

Недостигът в предлагането резултира и в значителен дял на сделките на етап „в строеж“, изразяващ се в 37%. Купувачите се доверяват на инвеститори с опит в сегмента и в проекти с осигурено финансиране. Големината на портфолиото и наличието на предишни реализирани проекти са предимство, но не и условие от решаващо значение.

Ограниченото предлагане и нарасналото търсене водят до свиване на разликата между офертна и продажна цена. Тя тръгва от 9% през 2014 г. и стига до 5% през 2015 г. Цените нарастват с 5% и се движат в рамките на 850 – 1,500 евро на кв. м. с ДДС. Реализираните сделки през 2015 г. в средно висок и висок клас жилища са при средна цена за апартамент с две спални от 150,000 – 170,000 евро, апартамент с три спални – 200,000 – 230,000 евро, къщи от редови тип над 250,000 евро и самостоятелна къща над 350,000 евро (крайна цена с включен гараж/парко място) в зависимост от имота, размера, удобствата и локацията на комплекса.

Прогнозите за 2016 г. за пазара на жилища във високия и средно високия сегмент в София са в следствие на представените тенденции. Търсенето ще продължи възходящия си тренд, в резултат на което се очаква появата на нови проекти. Паралелно с това ще бъдат реализирани още имоти в процес на строителство.

Източник:

Весела Петрова

 Мениджър човешки ресурси и маркетинг

Покупката на жилищен имот е инвестиция №1 у нас, отчете „ЕРА България“

През 2015 г. компанията отбелязва 10% ръст на цените на новопостроени градски жилища

Преди броени дни експерти от „ЕРА България” проведоха пресконференция на тема „Покупка на жилищен имот – инвестиция №1 за 2015 г. в България. Анализ на европейския жилищен пазар за 2015.” На събитието бяха представени актуални данни за съвременните тенденции на пазара на жилищни имоти в България и Европа от Франсоа Ганьон, Президент на „ЕРА Европа”, международна франчайзингова мрежа в областта на жилищните имоти. В пресконференцията участва също и Теодора Димитрова, изпълнителен директор на „ЕРА България“.

По данни от компанията за последните девет месеца се регистрира 64% увеличение на сделките в град София, спрямо същия период миналата година. За сравнение, справка в Агенцията по вписванията сочи 20% увеличение на общите продажби на имоти в столицата за деветмесечието. Теодора Димитрова отбеляза, че ниските нива на лихвите по депозитите и устойчивият ръст на цените са основните причини за повишено търсене на жилищни имоти през 2015 г.

Кризата в банковата система в България през 2014 г. се отразява положително на пазара на недвижими имоти. Почти нулевата доходност от депозитите и утвърдилият се ръст в цените на жилищата в големите градове връща доверието в пазара. За последните 9 месеца средната цена за тристаен апартамент в град София е 63 900 евро, като за същия период на 2014 г. тя е била 62 000 евро. Най-висок ръст в столицата бележат продажбите в южните райони и квартал Младост, съответно с 60% и 31% .

По данни на „ЕРА България” сделките с купувачи в град Варна са нараснали с 16%, а в Бургас с 14%. Основна причина остава покупка на жилище за живеене, но се увеличава и делът на сделките с цел инвестиция и втори дом по Черноморието. Г-жа Димитрова отбеляза, че с раздвижването на пазара нараства и инвестиционната възможност в строителния сектор, където има увеличение на строителството на нови сгради. Новопостроените жилища са най-предпочитан избор за повечето купувачи, което води до ръст на цените на тези имоти с повече от 10%.

На европейско ниво, след България, най-ниска е средната цена на жилище в Анкара, Турция – 113 200 евро, а най-висока е в Берн, Швейцария. Там средната цена достига 1 604 800 евро за третото тримесечие на 2015 г. Анализите на „ЕРА Европа” сочат, че най-дългият среден срок за продажба на жилище е в Португалия – 270 дни, а най-кратък е в Швеция – 45 дни.

Г-н Ганьон отбеляза, че България има един от най-високите лихвени проценти по ипотечни кредити в Европа – 7,3%, което е сериозна пречка за покупката на жилище у нас. За сравнение, най-ниски са лихвените нива в Турция – 1,1%.

Той представи и данни на „Евростат“ за безработицата в страните, в които „ЕРА Европа“ работи. Според тях България е на четвърто място по безработица с 9,4%, като пред нея са Португалия – 12,2%, Кипър – 15,1%, Турция – 10,1% и Франция – 10,7%. Най-нисък остава процентът на безработицата в Швейцария – 3,2%.

Още инфо:
Франсоа Ганьон е Президент на ЕРА Европа с над 30 години опит в сферата на бизнеса с недвижими имоти в САЩ, Канада и Европа, като последните 20 работи на европейските пазари, където ЕРА е представена.

За „ЕРА България“:

ЕРА Недвижими имоти е най-динамично развиващата се международна мрежа за продажби на жилищни имоти в България. През 2015 г. ЕРА България откри 13 нови магазини за имоти и вече развива дейност с 20 франчайз партньори, от които 10 в столицата. ERA Агенциите предлагат на своите клиенти професионални услуги при покупка, продажба или наем на имоти в градовете София, Варна, Бургас и Благоевград.

Източник:
Елена Антимова,
PR Play Ltd.,

Малки и големи общини с номинации от Строителните Оскари

Церемонията LUXURY Property AWARDS 2015 е на 19 ноември в хотел Рамада

Малки и големи общини получиха номинации от годишната церемония LUXURY Property AWARDS 2015 за успешни проекти в благоустройството.

Община Мирково, която е в Топ 6 по усвояване на средства по програма за развитие на селските райони, е сред номинираните общини от строителните Оскари. Само за периода 2007 – 2013 г. са усвоени 27 милиона лв. През 2011 г. общината получи специална награда в категорията „Най-прозрачна общинска администрация”. През 2013 г. в конкурса „Кмет на годината”, в категорията „Благоустрояване на градска среда” е в челната тройка. През 2015 г. общината получи грамота от АБГР в категория „Успешно управление – малка община“.

Мащабните строителни дейности в София, в които са привлечени 35 строителни компании за т.г., също отредиха заслужена номинация на Столична община за предстоящите Строителни Оскари. Луксозните новооткрити метростанции в столицата допринесоха за номинацията.
Балканските страни Македония, Сърбия, Гърция, Турция и други за втори път ще бъдат включени в номинациите за годишните награди LUXURY Property AWARDS 2015. Специалисти и журналисти започнаха да номинират най-добрите фирми в луксозното строителство, архитектурата и дизайна.. Партньори на събитието са Камарата на архитектите в България, Българска предприемаческа камара, Националната строителна федерация и Международната академия на архитектурата.
Над 30 печатни и електронни медии отразяват събитието, което журналистите определиха като българските строителни Оскари.

Ще бъдат връчени призове в следните категории: Цялостен принос в луксозното строителство и архитектура, Луксозно жилищно строителство, Луксозно обществено строителство, Луксозен морски, планински и градски комплекс, Луксозен СПА Комплекс, Идеен проект, Пространствен дизайн за интериор и екстериор, Мебелен дизайн, Реновирано Строителство, Локация на годината и други. Две нови категории са включени в номинациите – награди за брокери и агенции на недвижими имоти, както персонални призове за архитекти, строители и инвеститори.

Годишните награди LUXURY Property Awards 2015 са организирани и продуцирани от VIP Communication PR. Агенцията има зад гърба си десетки събития, свързани с луксозния бранд, включително най-големите луксозни изложения за яхти, автомобили и имоти у нас.

Източник:

VIP Communication PR

С ДО 20% СКОК В ЦЕНАТА НА САНИРАНИТЕ ИМОТИ

Продажната стойност на санираните апартаменти се повишава с 10-15%, а в някои случаи достига дори до 20%, отчита „ЕРА България“. Така например цената на саниран двустаен апартамент е с 4 000-5 000 евро по-висока от тази на неремонтираните жилища със същата квадратура.

Според експертите на „ЕРА България“ за покачването на продажната цена на панелните апартаменти значителен принос има Националната програма за саниране. Благодарение на нея собствениците на имоти имат възможността да извършат основни ремонтни дейности по тях без да е необходимо да разполагат с личен финансов ресурс за това. След приключването на санирането обаче биха могли да продадат жилищата си на доста по-висока цена.

Освен в резултат на санирането, цената на имотите се повишава и след извършването на предвидените в Националната програма мерки за енергийна ефективност дейност:

подмяна на дограма;
топлоизолация;
ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;
мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Експертите на компанията за недвижими имоти припомнят, че жилищата със сменена дограма, ВиК, ел. инсталации и направена външна топлоизолация, струват по-скъпо от неремонтираните в панелни блокове.

Според Антон Андонов, председател на Съвета на директорите на „ЕРА България“, и самите купувачи предпочитат този тип жилища, тъй като спестяват време и пари. „Клиентите са готови да заплатят около 5% повече, когато общите части на входа са ремонтирани и се поддържат в добро състояние, както и когато фасадата изглежда добре. Но има и някои често срещани трудности при взимане на общо решение за участие в програмата. Пример за това е нежеланието на част от собствениците, които са извършили саниране със собствени средства, да правят повторно ремонт, този път със средства от програмата. Санирането на цялата сграда обаче, в т.ч. на общите части, покривите и общите инсталации на целия вход допълнително оскъпяват цената на имотите.”, коментира Андонов.

За „ЕРА България“:

През 2007 в България стъпва компанията ЕРА – водещa световна франчайзингова система за предоставяне на услуги на пазара за недвижими имоти. ЕРА недвижими имоти е утвърдена компания със световно признание, която започва своята дейност през 1971 г. в САЩ. Днес ЕРА има 33 000 брокери и асоциирани членове и над 2 300 офиси в САЩ, Европа и други страни по света, които предлагат първокласно обслужване. „ЕРА България“ е част от международната франчайзингова система на ЕРА, която предлага франчайзинг услуги на български фирми за създаване, развитие и управление на бизнес в областта на недвижимите имоти. От своя страна ЕРА Агенциите предлагат на своите клиенти професионални услуги при покупка, продажба или наем на имот в градовете София, Варна и Бургас.

Източник:
Елена Антимова,
PR Play Ltd.

нтересът на българите към покупка на ваканционни имоти бележи ръст от 35%

С около 35% се е повишило търсенето на ваканционни имоти по родното Черноморие от страна на българските граждани в сравнение с миналата година, отчита „ЕРА България“. По данни на компанията средната продажна цена на студио по Южното Черноморие на пешеходно разстояние от плажа е 18 000 евро, а по Северното – между 17 000 и 22 000 евро.

От „ЕРА България” отчитат още, че през лятото се сключват по-голямата част от сделките с ваканционни имоти. Това се дължи на факта, че много от потенциалните купувачи решават да съчетаят почивката с избор на имот по морето. Според експертите на „ЕРА България”, хората избират ваканционен имот основно на географски принцип. Например, жителите на Добрич, Силистра, Шумен, както и румънците предпочитат Северното Черноморие и особено град Балчик. Средната цена на двустаен апартамент в този район е 40 000 – 50 000 евро, а на тристайно жилище – 70 000 – 120 000 евро.

Интересът на чужденците към недвижими имоти в България също остава актуален. За граждани на Русия и постсъветското пространство България се запазва като най-предпочитаната страна за инвестиция в недвижим имот. Активен е интересът от страна на граждани на Израел, а също така Германия и Белгия. Според статистиката 29% от общия брой запитвания за покупка на имот от страна на чужди граждани са падат на Варна, включително к.к. Св. Константин и Елена и 23% на Бургас. От ваканционни комплекси с развита инфраструктура, подходящи за лятна почивка, се интересуват предимно млади семейства и хора в активна възраст. Купувачите в пенсионна и предпенсионна възраст все по-често избират имоти от градски тип, които са удобни за постоянно живеене и нямат такса поддръжка или са с минимална. Най-голямото търсене на имоти на Южното Черноморие остава в Слънчев бряг, тъй като курортът предлага най-изгодни цени, най-голям избор и най-развита инфраструктура в района след град Бургас. Цената за кв. м. в Слънчев бряг варира от 450 до 2 000 евро, в Свети Влас от 700 до 3 000 евро, в Созопол от 800 до 2 000 евро, а в Лозенец от 550 до 4 000 евро.

Според експертите на „ЕРА България” инвестицията в имот е по-доходоносна, отколкото откриването на депозит в банка. Отдаването под наем на ваканционни имоти няколко години под ред бележи голяма популярност, пазарът е изключително динамичен и успешен. Наемите на апартаменти във Варна остават една от най-добрите инвестиции. Наемодателите на ваканционни имоти могат да разчитат на доходност от порядъка на 2 000 евро на сезон.

За „ЕРА България“:

През 2007 в България стъпва компанията ЕРА – водещa световна франчайзингова система за предоставяне на услуги на пазара за недвижими имоти. ЕРА недвижими имоти е утвърдена компания със световно признание, която започва своята дейност през 1971 г. в САЩ. Днес ЕРА има 33 000 брокери и асоциирани членове и над 2 300 офиси в САЩ, Европа и други страни по света, които предлагат първокласно обслужване. „ЕРА България“ е част от международната франчайзингова система на ЕРА, която предлага франчайзинг услуги на български фирми за създаване, развитие и управление на бизнес в областта на недвижимите имоти. От своя страна ЕРА Агенциите предлагат на своите клиенти професионални услуги при покупка, продажба или наем на имот в градовете София, Варна и Бургас.

Източник:
Елена Антимова,
PR Play Ltd.