Category Archives: Екоситема

Лошите практики при използването на пестициди в земеделието причиняват смъртта на редки птици у нас Една от главните причини за драстичния спад в популацията на египетския лешояд на Балканите - с над 80% за последните 30 години, са именно отровите, използвани в селското стопанство

Най-бързо изчезващата хищна птица в Европа – египетският лешояд, само преди броени дни се завърна от Африка и отново зае своите местообитания в югоизточна и североизточна България. Затова отново Българското дружество за защита на птиците отправя апел за внимание и спазване на всички мерки за безопасност при използването на пестициди в земеделието. Една от главните причини за драстичния спад в популацията на египетския лешояд на Балканите – с над 80% за последните 30 години, са именно отровите, използвани в селското стопанство и нарочно поставените отровни примамки за други животни.

При проведени проучвания от експерти на LIFE+ проекта на БДЗП „Помощ за египетския лешояд“ в района на Природен парк „Русенски Лом“, бяха установени редица нарушения при използването на пестициди в земеделието, като изхвърляне в природата на опаковки и остатъци от отровни третирани с пестициди семена за сеитба (слънчоглед, царевица и други), което е потенциална отрова за бозайници, птици и насекоми. Бяха установени и множество случаи на отровени домашни животни – кози, овце, крави и дивеч с „червени“ царевични семена, които предварително са били изхвърлени край горички и ниви. Умишлено се тровят бездомни кучета, чакали, лисици и други дребни хищници, които стават източник на вторично тровене за хищните птици.

Проверката на БДЗП бе установила на много места незаконни бунища край нивите с изхвърлени огромни количества найлонови чували, торби, пликове, пластмасови бутилки. Голяма част от тях съдържаха остатъци от третирани с пестициди отровни семена или активни вещества като пестициди и минерални торове, директно разпилени по земята.

Тези практики вероятно са широко разпространени в цялата страна. Конкретната местност в района на Ломовете, Русенско се характеризира, от една страна, с интензивното използване на големи земеделски площи, а от друга – с непосредствената близост на Природен парк „Русенски Лом”. Именно природният парк е много подходяща територия за редица видове птици със ниска численост като керкенез, обикновен мишелов, белоопашат мишелов, малък креслив орел и др. или изчезващи като египетския лешояд. От района вече са изчезнали скалния орел и ловния сокол.

През последните десетилетия все повече се увеличават фактите за токсичното пряко и непряко въздействие на пестицидите, използвани в земеделието в Европа върху птиците. Особено чувствителни на отравяне с пестициди са хищните птици, поради тяхното най-високо положение в хранителната пирамида.

Българско дружество за защита на птиците призовава земеделските стопани да използват само законно разрешени препарати за растителна защита в селскостопанската си практика, както и норми за прилагането им. Отпадъчните опаковки на токсични за околната среда вещества трябва да се изхвърлят на регламентирани за целта места. Да не се разпиляват по земята минерални торове и третирани с пестициди семена за сеитба.

Необходимо е да се завиши вниманието на отговорните институции в България по отношение вида и начина на използване на пестициди и минерални торове в селското стопанство.

Източник:
Йорданка Горанова
Отговорник комуникации
LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“
http://lifeneophron.eu/bg/index.html
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България

Стартира конкурсът „ЕКООБЩИНА“, който ще отличи най-ангажираните в устойчивото развитие общини в България Конкурсът се организира от Френското посолство в България и е под патронажа на Президента на Република България

Стартира конкурсът „ЕКООБЩИНА“На медийно събитие във Френския институт днес, бе представен проектът „ЕКООБЩИНА“, организиран от Френското посолство в България. Той е с конкурсен характер и ще отличи общините, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът е под патронажа на Президента на Р България и се осъществява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на отпадъците, управлението на водите, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите и да награди онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които да бъдат последвани и внедрени и от други общини.

Официални гости на събитието бяха Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите и Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан представи пред медиите целите, регламента на конкурса, както и категориите, в които ще се състезават общините. „Всяка от 265-те общини в България търси решение на проблемите, с които се сблъскват гражданите ѝ. Проблеми с различно измерение в зависимост от общините и селата. Но малко или повече, всички са изправени пред едни и същи трудности. В същото време не съществува форум, на който общините да могат да обменят опит помежду си. Ето защо конкурс „ЕКООБЩИНА“ си поставя за своя първа цел да предложи място за срещи и дискусии на всички български общини, за да могат те да споделят своя опит в тази област, да открият направеното от други общини, да почерпят вдъхновение от опита на колегите си кметове, без да е необходимо всеки сам да преоткрива колелото“, каза той в обръщението си към гостите на събитието.

В своите думи министър Ивелина Василева подчерта важността на утвърденото вече сътрудничество с Франция. „Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ е платформа, която ще популяризира постиженията на българските общини и техните специални усилия за устойчивото управление. Смятам, че сътрудничеството между МОСВ и Френската Република в организацията на инициативата надгражда българо-френското партньорство и ще се превърне в традиция за споделяне на добри практики между двете страни“, каза тя в подкрепа на проекта.

„Зеленото“ мислене се налага като модерен подход за всяко правителство, за всяка общност, за отделния човек. Затова МРРБ подкрепи конкурса „ЕКООБЩИНА“ и ще осигури част от наградите в категориите „Енергийна ефективност“ и „Устойчива мобилност“. Вярваме, че заедно с нашите партньори ще създадем условия за едно благородно съревнование на идеи, инициативи и опит, полезни за устойчивото развитие на общините“, каза по повод инициативата Иван Аспарухов.

Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души. По този начин организаторите искат да стимулират малките общини също да се включат в проекта. Наградите са четиридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на общината лауреат, осигурени от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите. Те ще имат за цел да представят на местната администрация добрите практики и да установят добри двустранни отношения.

Представители на корпоративните партньори на проекта бяха Оливие Жан, генерален директор на „Рено Нисан“ в България, Снежана Семова, генерален директор на „Сен-Гобен-Вебер“ в България ; Фредерик Фарош, директор на „Веолия България“, и Петър Дивитаков, маркетинг директор на „Шнайдер Електрик“ в България.

За конкурса „ЕКООБЩИНА“
Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти. Конкурсът е отворен за участието на всички български общини. Като част от „ЕКООБЩИНА“, те участват в четирите семинара, по един за всяка една от категориите – „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и Устойчива мобилност”. Гост-лектори на тези събития ще бъдат специалисти от Париж, Лориан, Нант, Гренобъл и Мец, които ще представят предложени от тях решения за проблемни въпроси, но и за да получат идеи от българските общини. Семинарите ще се превърнат по този начин във френско-български източник на взаимно обогатяване и обмен на опит. За да станат част от конкурсната част на проекта, представители на общините попълват технически въпросници, които ще бъдат оценени от експертно жури.
Общините лауреати ще бъдат обявени на официална церемония през месец октомври. Освен наградите, предоставени от министерствата, корпоративните партньори също ще наградят победителите с: автомобил за един месец на двете общини победителки в категория „Устойчива мобилност“ (предоставена от „Рено Нисан“ България); материална помощ за обновяване на обществено пространство на победителите в категория „Енергийна ефективност на сгради“ (предоставена от „Сен-Гобен Вебер България“); консултация и одит на тема специфичните предизвикателства в тези области, както и с посещение в европейска фирма еталон за победителите в категории „Устойчиво управление на води“ и „Устойчиво управление на отпадъци“ (предоставена от „Веолия“ България); енергиен одит на двете общини, спечелили в категория „Енергийна ефективност на сгради“, който ще бъде направен на обществена сграда (например училище, административна сграда или болница) по избор на наградените (предоставена от „Шнайдер Електрик“ България).

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg

Източник:
Сияна Гочева-Ангелова
PR Director, агенция Havas PR,

Забраниха дивото къмпингуване

Национална асоциация „Българско Черноморие“ подкрепя депутатите, които вчера забраниха къмпингуването на плажовете. Категорично държавата не трябва да допуска диво къмпингуване в територии, които са частна, общинска и държавна собственост и се намират на 100 м. от плажа. Там няма да може да се паркира и диво къмпингува. Понятието „къмпингуване“ трябва да бъде разширено максимално бързо в Закона за туризма, за да се спре безразборното поставяне на спални чували по плажовете.

На плажовете Кара дере, Иракли и Корал ще има забрана за извършване на стопанска дейност, така ще има и забрана за паркиране и къмпингуване извън разрешените за това места в зона „А“. Зона „А“ обхваща плажната ивица и 100 м. зад нея или ако няма плажна ивица – 100 м. навътре от брега, извън населените места. По този начин се опазват плажовете и имотите от тонове боклуци и отпадни води. Това е полезно за природата.

Няколко човека от групи за натиск, закриляни от „За да остане природа в България“ спретнаха анти екологично протестче пред парламента. Те истерично настояваха да не се забранява дивото къмпингуване и копаенето на септични ями, защото така им харесвало и било природозащитна дейност. Народните представители не се вързаха на нелепите доводи.

Със защитата на плажовете правим крачка напред в опазването им, за да не се замърсяват защитените зони от боклуци, спринцовки, наркотици, палене на огън и др. Дюните и опазването на плажовете не се случва, когато върху тях се паркира и има безразборно поставени палатки и каравани.

Източник:

От Управителния съвет на
Национална асоциация „Българско Черноморие”

Второто от поредицата обучения за зелени иновации на CEED ще се проведе в гр. Варна на 5 – 6 март

На 5 – 6 март 2016 г. от 9:00 ч. в BEEHIVE (ул. „Ген. Колев” 54, ет. 6, гр. Варна) ще стартира второто от поредица бизнес обучения за зелени иновации.

Обученията се осъществяват по проект на CEED България, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучението ще бъде изключително практически насочено и ще цели създаването на бизнес модели за зелени иновации от участниците. CEED насърчава желаещите да участват да имат предварителна представа за идеята, която искат да развият, за да могат да успеят да се концентрират върху развитието й в рамките на двата дни на обучението.

Ментори и експерти от Норвегия и България ще подпомагат процеса на развитие на идеите, информирайки участниците за възможностите и насочвайки и подпомагайки ги в процеса на работа.

В края на втория учебен ден всеки ще има възможност да презентира идеята си и жури, заедно с всички участници ще изберат най-обещаващите идеи, чиито представители ще бъдат поканени да се представят на Green Demo Day в град София в началото на април месец.

Победителите ще бъдат безплатно консултирани как да напишат професионален бизнес план на идеята си и ще спечелят пътуване до Норвегия за обмен на опит.

Всички разходи ще бъдат поети от CEED по проекта.

Източник:
Людмила Чешмеджиева

Биометод за възстановяване на почвата е сред световните новости на изложбата „Агра 2016“

Биометод за възстановяване на почви е една от световните новости на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016“. Тя ще се проведе от 24 до 28 февруари в Международен панаир Пловдив.

Български учени са разработили алтернатива на познатите начини за регенериране на свлачища, ски писти, кариери, пътни склонове и други. Смес, включваща утайки от пречиствателни станции или от животновъдството и естествени микроорганизми, възобновява хумусния слой, възстановява плодородието и екологичното равновесие. Изобретението е дело на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”.
Сред иновациите от световен мащаб е и уред за улавяне на пчели майки. Той улеснява и ускорява манипулацията, която се извършва при минимален пряк досег с пчелите. Разработката е на Института по животновъдни науки.
Слънчогледови хибриди, които сами се предпазват от болести и паразити, презентира „Пионер семена България”. Те са базирани на генетичната защита, затова не се използват хербициди. Същата фирма ще покаже още една световна новост – царевични хибриди, осигуряващи по-високи добиви, дори при влошени атмосферни условия, и устойчиви на суша.
Дебют на българския пазар ще направи мобилната хладилна витрина, която е полезна за фермерите, продаващи директно своята продукция. Иновативно устройство позволява ремарке за лек автомобил бързо да се превърне в подвижен павилион. Производител е българската фирма „Концепт“, а ще бъде представена от Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“.
В Конкурса за иновации участват също и изделия, представени на международните изложбите за лозарство и винарство „Винария“ и за храни, напитки, опаковки, машини и технологии „Фудтех“.
В експозицията на българската фирма „Адиг“ присъства световна новост за премахване на тежките метали, които влошават качеството на виното. Това са продукти за бистрене на „Мартен Виалат Еноложи”, Франция.
В екотенденцията се вписват и български производители на храни. Новост за нашия пазар е студено пресованият ябълков сок на „Маршал-91“. Използват се натурално отгледани плодове. Те се преработват с технология, запазваща полезните съставки, а в соковете няма никакви добавки.
Посетителите на „Агра“, „Винария“ и „Фудтех“ ще видят още много новости и на провеждащите се по същото време международни изложби „Апи България“ – за пчеларство, „БиоАгра“, „Хорека Пловдив“ – за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти, и „Вкусовете на Италия“.

Международен панаир Пловдив отново е осигурил награди за посетителите – прецизна механична сеялка Earth Way, разпръсквач за семена и торове Earth Way и Tyrolbox за бране на плодове. Гостите могат да се включат в анкета и да пуснат попълнените карти в урна. Печелившите талони ще бъдат изтеглени на 28 февруари в 13.00 ч пред палата 6.

Източник:

К.Янева

МПП

Обучение за проучване на китоподобните бозайници в морето

През втората седмица на февруари се състоя поредното теренно обучение по проекта „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“.

По време на теоритичното обучение участниците бяха запознати с характерните особености на трите вида китоподобни, както и методите за проучването им. През следващите два дни доброволците имаха възможност да приложат методиките за наблюдение в морето по трансекти и фото-идентификация.

По време на плаването, ентусиазираните участници успяха да регистрират едно наблюдение на муткур, а след това струпване на няколко групи афали между рибарските кораби с обща численост около 30-50 индивида включително поне 3-5 малки. Практическото обучение обхвана проучване в морската част на ЗЗ „Странджа“. На базата на придобитите знания за методиките на мониторинг доброволците описаха надлежно събраните данни в стандартни полеви бланки, които ще бъдат предадени и използвани за целите на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Участниците в обучението имаха възможност да приложат на практика 2 от методите за проучване на китоподобните бозайници. Единият е наблюдение в морето по линейни трансекти, а вторият е фото-идентификация. Благодарение на близките срещи с афалите, доброволците придобиха и умения за определянето на вида в естествената му среда.

Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните, от своя страна, е от изключително значение за опазване на китоподобните бозайници. За да бъде събрана тази информация е необходимо и обучаването на експерти и доброволни сътрудници, които да предоставят данни за Националната система, каквато е и целта на настоящия проект.

До края на проекта предстои провеждането на теренни проучвания, в които ще участват обучените досега доброволци. Разбира се нови доброволци са добре дошли да се присъединят.

Източник:

Анелия Павлова – Експерт публичност

Зелени Балкани

Белите щъркели в България се увеличават

Белите щъркели в България се увеличаватНад 400 доброволци, експерти, служители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и приятели на птиците и природата се включиха в Голямото преброяване на гнездата на белия щъркел в България. Инициативата е част от VII Международно преброяване на този толкова обичан от хората вид. То се провежда на всеки 10 г. в цяла Европа. У нас мащабната кампания се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), а в световен мащаб от NABU (BirdLife Германия). Целта е да бъдат събрани данни за цялата световна популация на белия щъркел.

По време на преброяването, което се проведе в две поредни лета – 2014/2015 г., бяха обходени хиляди населени места и бяха описани всички щъркелови гнезда – дали птиците са се завърнали от Африка и са загнездили, дали имат малки и колко са те и къде се намира гнездото. .
„Данните, които събраха екипите ни, са доста обнадеждаващи – 6805 са щъркеловите гнезда в България, от които 5671 са заети от птици“, споделя националния координатор на преброяването Свилен Чешмеджиев от БДЗП. „За сравнение при предишното преброяване преди 10 години гнездата в страната са били 5703, от които 4818 са били заети. Тези данни показват, че броят на гнездата за 10 години се е увеличил с 1102, а брят на двойките щъркели с 853. Общият брой на преброените малки щъркелчета е 13 873.“
Най-предпочитаното място за свиване на гнездо са стълбовете. От общо 6805 гнезда, 5624 са разположени на стълбове, като 5271 са на бетонен, 328 на железен и 25 на дървен стълб. На стълбовете с жици екипите по преброяването преброиха 5261 гнезда, а на стълбове без жици – 363. 195 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията, бор, черница и тополата. На комини бяха преброени 444 гнезда, а на покриви – 279. Най-често използваните сгради са фурните, частните къщи, църквите и училищата. 263 гнезда са на друг вид субстрати – селскостопански машини, паметници, магазини, GSM антени и изкуствени постройки, изградени от човек.
Въпреки че 2557 щъркелови гнезда разположени на електрически стълбове са обезопасени с изкуствени платформи, все още голям остава броят на рисковите гнезда – 2704, като за тях трябва да бъдат предприети спешни мерки по повдигане на платформи. Ето защо БДЗП работи съвместно с енергоразпределителните дружества, на които ще бъдат предоставени данните за рисковите щъркелови гнезда, за да могат да се обезопасят срещу поражения от електрическия ток. Населените места с най-много щъркелови гнезда в България са: село Драгушиново (община Самоков) – 51 гнезда; село Кулата (община Петрич) – 42 гнезда; село Белозем (община Раковски) – 38 гнезда; село Белчин (община Самоков) – 31 гнезда; град Съединение (област Пловдив); град Хаджидимово (област Благоевград) село Звиница (община Кърджали) село Караджалово (община Първомай) и село Равно поле (община Елин Пелин) имат по 29 гнезда.
През 2015 г. основен партньор на БДЗП в VII Международно преброяване на белия щъркел беше Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.

Кампанията за преброяване на белия щъркел с участието на доброволци е част от проекта „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, http://www.ngogrants.bg/

Източник:

Емилия Янкова
Отговорник комуникации
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България

Eвропейският съд постанови за България: Правителството нанася вреди на природата

България бе осъдена от Европейския съд за неизпълнение на задължението за защита на природата и за поставяне на застрашени видове в риск. Причината е, че българското правителство не взе необходимите мерки, за да защити НАТУРА 2000 зоните в района на Калиакра, което позволи да бъдат осъществени огромен брой инвестиционни намерения.
Районът на Калиакра е част от зимните местообитания на световно застрашената червеногуша гъска, като през него преминава и миграционният път на хиляди други птици като белия щъркел и розовия пеликан.
Осъществени са проекти за вятърни турбини, голф игрище, спа център и хотели с одобрението на българските власти, въпреки риска от щети и обезпокояване на тези изчезващи видове. В резултат на това днес Европейският съд призна, че България е нарушила европейските директиви за птиците и местообитанията.
Българското правителство е нарушило директивите и като не е обявило изцяло района на Калиакра като защитена зона за птици от НАТУРА 2000. Доскоро бяха напълно незащитени вътрешните земеделски площи, които са важни за международно значими популации на застрашени птици.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), част от международната партньорска организация BirdLife International, повече от десетилетие се опитва да предотврати по-нататъшното влошаване и унищожаване на това уникално място, ценна част от дивата природа на страната.
„Решението на Европейския съд ни напомня, че законът трябва да се спазва и прилага изцяло. Наяве излиза необходимостта българското правителство да предприеме незабавни действия за отстраняване на въздействията върху засегнатите зони от НАТУРА 2000. Освен това от изключителна важност е всички места от НАТУРА 2000 в цялата страна да бъдат защитени по подходящ начин и правителството да гарантира, че ще насърчава устойчивото развитие в полза на природата и хората, без да допуска реализирането на застрашаващи биоразнообразието проекти“, коментираха от БДЗП.
Ваутер Лангоут, Отговорник по европейските политики в офиса на БърдЛайф Интернешънъл за Европа и Централна Азия заяви: „С това си решение Европейският съюз изпрати ясно послание на българското правителство, че защитените зони от Натура 2000 не могат да бъдат разоравани, превръщани в голф игрища, както и че ветроенергийните паркове не трябва да застрашават важните миграционни пътища на птиците. Страните членки трябва да спрат да позволяват такива територии да бъдат разрушавани, а възобновяемите енергийни източници да бъдат изграждани по начин, който опазва природата”.

Кратка информация за случая „Калиакра”
През 2008 г. Българското дружество за защита на птиците внесе жалба в Европейската Комисия поради реалната заплаха от разрушаване на уникални местообитания и риска за силно застрашени видове птици поради одобрени мащабни ветроенергийни проекти, както и огромен брой (468) инвестиционни проекти от различен характер, но основно свързани с жилищно и курортно строителство, както и с изграждането на голф игрища. Осъществяването на тези проекти води до необратимо унищожаване на уникални местообитания, особено на единствените по рода си в България понто-сарматски степи. Засегнати са всички видове птици, които се опазват в защитените зони – гнездящи, мигриращи и зимуващи. Близо 7 години Европейската комисия полагаше усилия да насочи страната ни да изпълни задълженията си по Европейското природозащитно законодателство и да предотврати нанасянето на непоправими щети на природата в защитените зони в района на Калиакра. Тя проведе внимателно разследване, включително и външна експертна оценка на всички предоставени материали и доказателства по случая, както от правителството, така и от жалбоподателите. Инициира не малко срещи и дискусии с Министерството на околната среда и водите, за да даде насоки за правилното прилагане на Директивите. През 2012 г. Европейската комисия изпрати на България последно предупреждение, че ако законодателството не бъде спазено, страната ни ще бъде изправена пред Съда в Люксембург. Това накара страната ни да предприеме няколко стъпки в посока на прилагане на законодателството, като прие мораториум върху по-нататъшно изграждане на ветрогенератори в Добруджа, както и няколко законодателни промени, позволяващи решенията за одобрени, но нереализирани в период от 5 години проекти да губят правното си действие. Въпреки това основните препоръки на Комисията не бяха спазени, проблемите в района на Калиакра останаха и негативните тенденции продължиха. Затова Европейската комисия бе принудена да предаде случая „Калиакра” в ръцете на Европейския съд през есента на 2013 г. Тогава страната ни предприе спешни действия за обявяване на цялата територия на ОВМ „Калиакра” като защитена зона за птици от мрежата Натура 2000. Тази последна стъпка от страна на правителството доведе до постигането на изискването за включване на цялата площ на орнитологично важното място в Натура 2000. Въпреки това всички останали проблеми, свързани с одобряването и реализирането на пагубни за биоразнообразието проекти все още са налице и Комисията има достатъчно основания да пледира пред Европейския съд за неизпълнение на ангажиментите на България по прилагане на природозащитното законодателство.
Фактите днес сочат, че в Защитена зона „Калиакра” все още има актуални 461 проекта, без да се включват ветроенергийните проекти. От тях са реализирани 16 проекта, а 262 проекта са одобрени и могат да бъдат реализирани. Останалите проекти все още са на фаза процедура за одобряване или на етап планиране, но бъдещето им е неясно. В защитена зона „Белите скали”, където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура. Тези тъжни факти посочват, че рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен.

Източник:
Ирина Матеева
Отговорник по европейските политики, БДЗП

Международна научна конференция на тема „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху черноморската среда”

На 08.12.2015 г. от 9.00 ч. в зала 11 във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” ще бъде открита международна научна конференция на тема „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху черноморската среда” съвместно с Българската академия на науките и „Черноморска изследователска програма НОЙ”.

Поради засиленото неблагоприятно въздействие върху околната морска среда, вследствие на антропогенните фактори и новите екологични заплахи, настъпили през последните години, академичното научно общество на Република България обединява усилия да набележи мерките и пътеките за преодоляване на екологичните проблеми, като се запази природния баланс и същевременно се развиват възможности за растеж на зелената икономика.
Конференцията ще проследи и очертае насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на предизвикателства пред опазването на околната морска среда и развитието на морската индустрия. Ще бъдат разгледани възможностите за растеж на зелената икономика, насърчаване на екосистемните услуги, насърчаване на ресурсна ефективност в Черноморския регион.
Първото заседание в рамките на форума започва в 11.00 ч. с панел на тема ”Екологични характеристика на Черноморския регион”. В 14.00 ч. ще бъде изслушан доклад „Екологични предизвикателства, свързани с развитието на черноморската индустрия”. Третото заседание започва в 15.45 ч. с обсъждане на темата „Национален академичен капацитет за посрещане на екологичните предизвикателства в националните морски пространства”.
Поканени са:
акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН
Министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
Министър на околната среда и водите Ивелина Василева

Източник:

ПР Офис

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

Съпругата на „зеления“ Андрей Ковачев разпределя справедливо милионите за НАТУРА 2000, за сдружението на мъжа си и съдружниците му

Нежната половинка решава колко ще лапне главата на семейството от европарите за екология през 2016 г.

НАБЧ разкри скандална схема за усвояване на милионите от Европа, отпускани за НАТУРА. Огромните средства се разпределят в тясно семейни взаимовръзки между съпрузи. Поредното раздаване на тлъстата баница е планирано за петък, 13-ти ноември и ще се състои в столичния хотел „Хилтън“. Именно тогава ще заседава Комитетът за наблюдение, който ще одобри от името на българските НПО, получаването на евросредства за опазване по НАТУРА, чрез Оперативна програма околна среда 2014-2020 на Европейската комисия за Р. България. Член на тази комисия е  Катерина Раковска, активист на българските  „зелени”  и служител на швейцарския фонд за дива природа – ВВФ. Най-любопитното е, че дамата е съпруга на известният “екоактивист”Андрей Ковачев, чиито сдружения са изпълнители на визираните екопроекти. Неговото  Сдружение за дива природа Балкани през седмицата рекламира с платени репортажи по българските медии, изпълнението на европроекти по ОПОС 2007-2013 за милиони евро.

Същите милиони, които съпругата на Ковачев Раковска ще разпределя между най-правилните и благонадеждни хора. Нещо в цялата тази схема ни кара да мислим, че една голяма част от европейските пари, предназначени за опазването на българската природа ще бъдат насочени към семейството на Раковска-Ковачев и компания.

Конфликтът на интереси между двамата съпрузи е повече от очеваден. Нежната половинка от семейството е в Комитета, който ще одобрява бизнес плана за усвояване на поредната порция евросредства за новия програмен период. От другата страна е силната половинка в лицето на Андрей Ковачев, чието екосдружение се е наредило на опашката и си чака порцията. В тази скандална схема неизвестно остава единствено какво конкретно е направило това „зелено” семейство за опазването на българската природа, след всички усвоени проекти.

Източник:

Управителният съвет на
Национална асоциация „Българско Черноморие”

Обучения на доброволци за наблюдение на китоподобните

През изминалите слънчеви дни в района на Северното Черноморие, беше проведено обучение на доброволци за методите за наблюдение на китоподобни бозайници.
Участниците бяха запознати с дейностите по проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ и целите на програма БГ03.МГС насочени към развитието на „гражданската наука” в България чрез привличането на доброволци в мониторинга на различни видове животни и растения с цел разширяване и надграждане на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), координирана от Изпълнителна агенция по Околна среда.

През първия ден в Каварна се проведоха няколко лекции, представяща подробна информация за китоподобните – биология, исторически сведения и методи за наблюдение. На следващия ден доброволците имаха възможност практически да приложат наученото от предния ден. Разделени на три групи експерти и доброволци приложиха метода наблюдения от точка на брега. Зоните за наблюдение бяха подбрани в границите на ЗЗ „Комплекс Калиакра” BG0000573. Методът се осъществяваше с морски бинокли, които имат вграден компас и измервателни скали, за да може при евентуално наблюдение да се впишат стойности за разстояние и посока на наблюдаваните китоподобни.

За съжаление никой от екипите нямаше възможността да наблюдава морските бозайници, за сметка на групата от доброволци в началото на седмицата, които бяха около Созопол.

Напомняме, че набираме доброволци, които желаят да се включат в обученията и след това да правят наблюдения в свободното си време. Ето защо най-подходящи са хората, които живеят по крайбрежието или често влизат с лодки в морето.
За съжаление следващите обучения няма как да се планират предварително, а се организират ден преди осъществяването им, заради изчакването на хубаво време.

Източник:
Анелия Павлова – Експерт публичност
Зелени Балкани

60 дървета засадиха служители на ЕЙ И ЕС в Деня на ценностите на компанията

На 27 октомври 2015 г. служители на ЕЙ И ЕС България засадиха 60 дървета в градовете София, Гълъбово и Каварна. Дърветата са дарение за хората, живеещи в населените места, където ЕЙ И ЕС България развива дейността си в страната.
Благотворителната инициатива бе организирана като част от отбелязването на „Деня на Ценностите“ – ден, който не само обединява служителите на ЕЙ И ЕС по целия свят, но и създава идентичност и отличава компанията. Ден, който провокира служителите да се замислят върху основните ценности на нашата корпорация. Събитието срещна пълната подкрепа на местните общини и общности.

„Ценностите са много важни в нашата ежедневна работа, те са в съзнанието ми всеки ден и аз да ги използват като мъдро ръководство при взимането на бизнес решения“, заяви Оливие Маркет, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България, който засади първото дърво в София. „Обсъдихме петте ценности на нашата компания: безопасността преди всичко; етично поведение; спазване на ангажиментите; стремеж към съвършенство и да работим с удоволствие. Тези ценности са основополагащи за способността ни да подобряваме живота на общностите, в които работим, и да изпълняваме нашата стратегия“, допълни той.

Веселин Генчев, юрисконсулт на ЕЙ И ЕС България, който участва в Деня на ценностите в Гълъбово, сподели, че истинските ценности не се променят. Като цяло, „истински ценности” са универсално понятие и се прилагат в целия спектър на обществата и държавите. Докато някои общества акцентират повече върху определени ценности в сравнение с други, то такива като честност, състрадание, смелост, стремеж към съвършенство и уважение към другите, са ценени по целия свят.
Въпреки студения есенен ден служителите на ЕЙ И ЕС работиха с ентусиазъм и страст, доказвайки още веднъж, че „ние сме енергията”, която движи компанията напред.

За ЕЙ И ЕС България
ЕЙ И ЕС присъства от 2001 г. в България и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна

Източник:

Ирина Гуновски
PR Expert
V Consulting

Стартира гласуването за европейската награда НАТУРА 2000

Наградата „Натура 2000“За трета поредна година Европейската комисия откри началото на подаването на заявления за участие в конкурса за наградата НАТУРА 2000. Срокът за подаване на заявленията е до 1 декември 2015 г. Наградата се присъжда за водещи постижения в опазването на природата и е достъпна за всеки, който участва в дейности, свързани с НАТУРА 2000 – местни и национални институции и органи, бизнес, собственици и ползватели на земи, НПО, образователни институции и отделни граждани от всичките 28 държави членки на ЕС.

Наградата „Натура 2000“ отличава най-добрите постижения в сферата на управлението и популяризирането на мрежата и нейните обекти, както и за повишаване осведомеността за Натура 2000 и нейните ползи за европейските граждани. За тази цел, в допълнение към петте категории награди, Наградата на европейските граждани ще бъде дадена на кандидатурата, получила най-големия брой номинации чрез открито публично гласуване на уебсайта на Наградата.

Победителите ще бъдат обявени от комисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела на специална церемония в Брюксел през май 2016 г.
През 2014 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) спечели Наградата Натура 2000, която тогава се присъждаше за първи път от Европейската комисия. Призът бе връчен на БДЗП в категорията „Природозащита“ за дейностите по опазване на царския орел в Сакар.

Натура 2000 е мрежа от над 27 000 защитени територии, която обхваща 18% от сухоземната територия на ЕС и 4% от морските райони, с цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези награди са признание за високи постижения в управлението на зони от Натура 2000, което демонстрира значимостта на мрежата за местните общности и икономики.

БДЗП работи повече от 20 години за опазването на царския орел в България и наградата Натура 2000 от 2014 на ЕК е само едно от няколкото международни отличия. Другите са наградата на Renewables-Grid-Initiative, наградата на EU за най-добър проект по програма LIFE за 2014, наградата на Whitley Fund for Nature за 2014.

БДЗП продължава да работи активно за опазването на царския орел, като от 2013г. изпълнява проект с EVN България Електроразпределение за обезопасяване на надземните електропроводи, а от началото на септември 2015 г. стартира и нов проект за възстановяване на пасищата в районите около гнездата на царските орли.

Източник:

Йорданка Горанова
Отговорник комуникации
LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“
Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България

Младежи от 7 държави информираха гражданите за проблемите на водната ни екосистема

Aktive Youth TeamОт 22 до 30 Септември беше осъществен проекта „I am the last fish, keep me alive“ („Аз съм последната риба, спаси ме“) с участието на 42 младежи от 7 държави – Италия, Гърция, Литва, Македония, Турция, Румъния и България.

Целта на проекта беше увеличаване на осведомеността на местното население относно проблемите на водната екосистема. За целта на 25 Септември сутринта почистихме морското крайбрежие (централния плаж на града) и оставихме 42 съобщения на местното население под формата на пликове закачени на дърво в централния плаж.

След обяд имахме интервю с местното население относно проблемите на водната екосистема. На 29 Септември осъществихме представление в Мол Варна и раздадохме флайери на местното население.

Участниците бяха настанени в три звезден хотел в Златни пясъци, където бяха осъществени обучителните мероприятия.

Проектът беше осъществен с подкрепата на програма Еразъм+ и организиран от „Aktive Youth Team“.

Източник:

Айлин Ахмедова

Страница 2 от 212