Българска компания анализира медийното присъствие по темите за равенство между половете в ЕС Персептика анализира медийното присъствие на Европейския институт за равенство между половете на 26 езика във всички страни в Европейския съюз

„Персептика“, бранд на „А Дейта Про“, спечели и започна работа по договор за проследяване и анализ на присъствието на Европейския институт за равенство между половете (ЕИРП) в традиционните, онлайн и социалните медии.

Договорът за изпълнение на услугата е на стойност над 264 хил. евро за период от четири години. В рамките на проекта екипът на „Персептика“ работи на 26 езика и изготвя анализи за всички страни членки на Европейския съюз. Компанията е първият български доставчик на услуги за базирания в Латвия институт. Рамков договор с подобни сума и обхват до момента не е печелен от българска компания за анализ на медийното присъствие и репутация на европейска институция.

За нас е голямо признание и гордост, че изпълняваме проекта за проследяване и анализ на присъствието на ЕИРП в медиите. „Персептика“ е първата в България агенция за анализ на съдържанието и измерване на репутацията в традиционни, онлайн и социални медии с над 5 години опит и професионална експертиза. Благодарение на анализите ни ЕИРП ще може да подобри реакциите, стратегията и посоката си на работа по проблема с равенството между половете“, каза Георги Ауад, директор на „Персептика“.

По проекта компанията изготвя обзорен анализ на присъствието и имиджа на ЕИРП в традиционните и онлайн медии за всички страни в ЕС, периодични анализи на публикациите в социалните медии и на бюлетина на института, проследява присъствието на събитията и инициативите му в онлайн и социалните медии.

Екипът на „Персептика“ ще проведе консултации и изготви препоръки за изпълнението на комуникационните цели, заложени в Стратегия за управление на информацията и комуникациите за 2016–2018 г. на ЕИРП.

Медийните анализи, изготвяни от „Персептика”, помагат на редица компании и институции при управление на репутацията им онлайн, като дават ценна информация за настроенията на потребителите към бранда и за тенденциите на пазара.

Те позволяват резултатно управление на кризисните комуникации и дават сериозно предимство в разбирането на медийните и социални нагласи.

Европейските институции са сред най-взискателните клиенти и договорът, който спечелихме от ЕИРП, е огромно постижение за „Персептика“. Ние сме социално отговорна компания и едновременно с това екипът ни има личен интерес към темите, свързани с равенство между половете. Убедена съм, че тези две предпоставки са допълнителен стимул при работата по договора“, сподели Райна Григорова, експерт  „Бизнес развитие“ в „А Дейта Про“.

 „А Дейта Про“, която разработва и обучава невронни мрежи да изпълняват елементарни действия при анализ, бе обявена за най-добър аутсорсинг работодател и аутсорсинг доставчик на услуги за 2016 година от Българската аутсорсинг асоциация. Договорът за проследяване и анализ на присъствието на ЕИРП в традиционните, онлайн и социални медии е постижение и за самата компания. Той е най-големият, който „А Дейта Про“ е печелила чрез тръжна процедура на ниво Европейски съюз, след като миналата година поднови договора си с Европейския икономически и социален комитет.

 

Повече информация

Георги Ауад има над 5 години опит в бизнес услугите за интензивно използване на знанието. Като директор на „Персептика“ той и екипът му се занимават с трансформирането на органичните разговори в социалните и онлайн медии в практически приложими препоръки, които подпомагат клиентите на компанията в ежедневното им присъствие в онлайн пространството.

Райна Григорова е експерт „Бизнес развитие“ с над 6 години опит. Тя отговаря за процесите по участия в обществени поръчки в страната и чужбина, както и подготовката, и административното управление на проекти с грантово финансиране.

„Персептика“ е марка на „А Дейта Про“, пионер за България в измерването на репутация и анализа на присъствието в традиционните и социалните медии.

Специалистите в компанията имат опит в идентифицирането на онлайн разговори и на лидерите на мнение в интернет пространството, които в последствие са основа за превръщането им в ключови изводи и дефинирането на възможности за ангажираност на потребителите. Екипът има богат опит и експертиза в слушането и анализа  на традиционните и социалните медии, изготвянето на задълбочени пазарни доклади и анализи за позиционирането на брандове и възприемането им от потребителите. “Персептика“ е член на Световната организация за измерване и оценка на комуникациите AMEC.

Източник:
Ива Йоловска

Специалист „Връзки с обществеността“

Интелдей Солушънс

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]