Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов”-Варна старира нов проект Предвижда се ученици от гимназията през м.юли 2018 г. да работят в реална работна среда в различни мебелни предприятия от Австрия

От м.септември 2017г. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов”-Варна старира проект на тема „Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда“, с договор № 2017-1-BG01-KA102-035717, финансиран по ключова дейност 1“ Образователна мобилност“, сектор Професионално образование, дейност “ Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение ”.

Предвижда се ученици от гимназията през м.юли 2018 г. да работят в реална работна среда в различни мебелни предприятия от Австрия, обл.Каринтия, придружени от двама учители.

Стажът ще развие професионалните умения на младежите, като ги направи конкурентноспособни на пазара на труда у нас и в ЕС.

Източник:

Д.Мантарова

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]

Мис Диамандиева ООД- Образование в чужбина - Индивидуална подготовка IELTS, iBT TOEFL, CAE

Мис Диамандиева ООД – Консултации по възможности при кандидатстване за обучение в бакалавърски и магистърски програми в Европа. Срокове за кандидатстване, документи, процедури, др.
Повече на www.MsDiamandieva.eu

НАПРАВТЕ ОНЛАЙН: РЕЗЕРВАЦИЯ на час за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!