Търсят се възможности за мотивирането на учащите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинга

Българска аутсорсинг асоциация (БАА) с подкрепата на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) организират кръгла маса „Българска аутсорсинг асоциация и езиковите и професионални гимназии – за развитието на човешкия капитал в България“.

Събитието ще се състои на 07.09.2015 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, хотел „Аква”, зала „Нептун”, ул. „Девня“ 12А, с участието на представители на ръководствата на професионални гимназии и гимназиите с интензивно изучаване на чужд език от Варна и Шумен.

По време на кръглата маса ще бъдат обсъдени възможностите за мотивирането на учащите за професионална реализация във фирмите в сектора на аутсорсинга, предоставянето на стипендии и възможности за специализация в компании от сектора на аутсорсинг услугите, включването на специалисти от фирмите – членове на БАА, с лекции по тематиката на специализирани дисциплини и др.п. Присъстващите директори на гимназиите ще получат и индивидуални консултации относно конкретни възможности и механизми за сътрудничество и съвместни действия между БАА и училището.

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АУТСОРСИНГ АСОЦИАЦИЯ
Организиране на събития за дейността на клъстера в 6-те планови региона
Операция 2.4.1 „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ Проект BG 161РО003-2.4.02-0089 „Подкрепа на аутсорсинг услугите в клъстера“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Източник:

Катя Благоева

PR Expert

Intelday

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]

Мис Диамандиева ООД- Образование в чужбина - Индивидуална подготовка IELTS, iBT TOEFL, CAE

Мис Диамандиева ООД – Консултации по възможности при кандидатстване за обучение в бакалавърски и магистърски програми в Европа. Срокове за кандидатстване, документи, процедури, др.
Повече на www.MsDiamandieva.eu

НАПРАВТЕ ОНЛАЙН: РЕЗЕРВАЦИЯ на час за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!