Дискусия „ Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти” Ще бъдат дискутирани възможностите за подпомагане на малките и средни предприятия в строителството, новите изисквания по Закона за обществените поръчки, законови мерки срещу използването на дъмпинговите цени и нереалните срокове

На 24 март 2106 г. – четвъртък – от 12 ч. в Пресцентъра на НДК ще се проведе дискусия на тема „ Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти”организирана от вестник Стандарт и Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия при следния дневен ред:

12.00 ч.-12.30 ч. – Откриване от изпълнителния директор на вестник Стандарт г-жа Славка Бозукова и директора на ИАНМСП г-жа Мариета Захариева;
12.30 ч.- 13.30 ч. – Министерство на регионалното развитие и благоустройството –
Валерия Велева – Директор Дирекция „Обществени поръчки“
– Корекции в ЗОП –постигане на прозрачност на процедурите и промяна в условията на изискване за „ икономически най-изгодна оферта”. Възлагане на обществената поръчка след готовност на проекта до ниво Технически проект; Икономическа оценка на цени за изграждане и цени за експлоатация;
– Нормативни ограничения за кандидатстване на чужди фирми , които са пряко или косвено държавно субсидирани при кандидатстване за обществени поръчки – нарушаване на условията за равно – поставеност при конкуренцията;
– Законови мерки срещу използването на дъмпинговите цени и нереални срокове;
– Райониране на обществените поръчки;
– Промяна в строителните режими.
13.30 ч. – 14.30 ч – Министерство на труда и социалната политика
Атанас Колчаков – Началник отдел в Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
– Проекто закон за трудовата миграция
Даниела Кадийска – Директор Дирекция „Международна трудова миграция“
– Законов достъп до пазара на граждани на чужди държави.

14.30 – 15.00 ч. – ИАНМСП – Мирела Тасева – експерт в дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”
– Начини за насърчаване на МСП от страна на ИАНМСП.

15.00 – 16.00 ч. – Банка ДСК ЕАД / Юробанк България АД
– Достъп до кредити, кредитно досие, доказване на финансов ресурс / гаранции/;
– Между – фирмена задлъжнялост, забавени плащания, лихвени проценти.

Модератор – представител на вестник Стандарт.
Участието в дискусията е безплатно.

Източник:

Мирослав Иванов, Връзки с обществеността
ИАНМСП

 

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]