Граждани, държава и бизнес водят диалог на тъмно

Срещи на тъмно спомагат за преодоляване на предразсъдъци и повече доверие в другите

За първи път в България международната платформа „Диалог на тъмно” съвместно с Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания организират необичайно преживяване – Диалог на тъмно.

Представители на различни сектори – местна власт, администрация, граждани, представители на уязвими групи, неправителствен сектор, бизнес, култура, изкуство и медии ще се срещнат в пълна тъмнина и ще дискутират обществено значими теми.
Между 19-ти до 22-ри януари Диалог на тъмно гостува за първи път във Варна.

Събитията са безплатни и се провеждат в първата си част в пълна тъмнина, а след това завършват с дискусия и диалог на светло. В тази среда ролите на незрящи и зрящи ще се разменят и, за разлика от живота, незрящите ще водят зрящите в процеса на взаимно опознаване и диалог. Водещите са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт.
Макар и временно, тъмнината създава условия на равенство и разбиране, в които нуждите на всеки участник биват “видени”, асимилирани и уважени при взимането на важни за групата решения. Вярваме, че този модел на общуване, пренесен на сцената на социалното взаимодействие в обществото ни, би ни превърнал в по-толерантни и осъзнати граждани. Чрез този нестандартен метод за водене на диалог искаме да спомогнем за насърчаване на включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения като същевременно променим предразсъдъците по ключови обществени теми.

В тъмното ще разберем: Можем ли да чуем другия по-добре, когато не го виждаме? Можем ли да потърсим начините за решаване на проблеми през чуждата гледна точка? Можем ли чрез диалог “на тъмно” да намерим „светлото бъдеще” за българското общество?

Събитията във Варна са част от проект, който започна през септември 2015 г. и ще продължи до февруари 2016 г. Провежда се в 4 града – Варна, Бургас, Пловдив и София с 8 събития във всеки град, общо 32 диалози на тъмно.

„Диалог на тъмно” е успешен модел за социално предприемачество за незрящи основан от д-р Андреас Хайнеке в Германия. Съществува от 25 години като утвърден метод в развиването на емпатия и чувствителност към проблемите на другите. Незрящата българка Даниела Димитрова е водещ обучител в организацията, която прави първи крачки в България. Проектът „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg в тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление” и тематичен приоритет „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво”.

ВАЖНО: Ще се провеждат по няколко събития на ден, за което е нужна предварителна регистрация!

Моля, резервирайте и потвърдете участието си на тел. 0883 77 77 10

Датите са: 19, 20, 21, 22 януари 2016 г. (вторник, сряда, четвъртък и петък)
Часове на сесиите: От 10:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:30 ч. – 17:30 ч.
Място: Съюз на слепите –Варна, ул.Петко Стайнов 3

Източник:
Евгени Митев,
PR на проекта

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]