Варна – За гражданите, нарушенията на ЗДП, полицията и активното гражданско общество

Продължавам темата за „За гражданите, нарушенията на ЗДП, полицията и активното гражданско общество“, тъй като за себе си не намерих отговор на въпроса „Къде е проблема със санкционирането на многото нарушители на Закона за движение по пътищата  – в липсата на активно гражданско обществото, в липсата на подзаконови актове или в органите на реда, длъжни да го съблюдават и санкционират нарушителите?“

Ако вие имате отговори на тези въпроси, моля коментирайте.

Началото: През месец Март 2015, направихме кратко ( в продължение на 10 дни) проучване със заснемане на нарушители в централна градска зона ( на 500 м. от Община Варна) и подадохме сигнали до уеб платформата „Гражданите“, с опция подаване към КАТ, т.е към Пътна полиция Варна. Ако сте пропуснали да прочетете, първата статия може да наметите ТУК.

В същото време, поради липса на механизъм за подаване ан сигнали до Общинска полиция – Варна,  подадохме същите сигнали и на „ГОРЕЩИЯ“ и-мейл за сигнали на Община Варна, който се предполага, че някой чете и информира Общинска полиция.

Прогреса по темата: След ката ме викаха 10-на пъти до КАТ или на уговорени по телефон със служители на Пътна полиция места и попълнени надлежно обяснения по всеки случай (с изпратена снимка в „Гражданите“) в продължение на около 3 месеца, до момента 22 юли 2015, мога да споделя, че са  обработени всички сигнали, НО са санкционирани САМО 2 нарушители ?!

Вие преценете дали има смисъл да ангажирате Пътна полиция и да разходвате време за писане на обяснения с такива сигнали за наружения на Закона за движение по пътищата.

Моето мнение е че ангажимент и отговорност за БЪРЗА реакция и санкциониране на нарушителите следва да носи Общинска полиция, която има вече и завишен ресурс от хора и технически средства „Паяк“. Въпроса е върши ли си работата?

Ето по-долу и отгогорът на подадените сигнали към Община Варна, получен на 09 юли 2015, близо четири месеца след подаване на сиганлите ?! . За мен това е един чисто бюрократичен отговор КАК НЕ МОГАТ да се СЛУЧВАТ нещата във Варна!

Обърнете внимение на текста в БОЛД! Защото много коменртари и възхвали се изписаха за Заповедта на кмета (Заповед №1337/31.03.2015 г . на кмета на община Варна са определени като служба за контрол , в съответствие на чл . 167, ал .2 и ал. 3 и чл . 186 от ЗДвП). Заповед има, но вижте дали моеже да сработи. 

***

Уважаеми г-н Младенов, във връзка със сигнали подаден от Вас на електронна поща и заведен в деловодната система на Община Варна с вх. РД15007957ВН/27.03.2015г., РД15007960ВН/27.03.2015г.,РД15007994ВН/27.03.2015г., РД15008027ВН/27.03.2015г., РД15008029ВН/27.03.2015г. Ви уведомявам, че съгласно чл. 40, ал .1 от Закона за административните нарушения и наказания ( ЗАНН ) актът за установяване на административно нарушение ( АУАН) се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите , които са присъствали при извършване или установяване на нарушението . Следователно административните нарушения , свързани с неправилно паркиране следва да се установяват на местоизвършването им , при наличие на водача ( собственика ) и при наличие на поне един пряк свидетел на нарушението . Ако до пристигане на органа за контрол превозното средство се е преместило от мястото на нарушение , АУАН не може да се състави на база свидетелски показания , дори същите да са писмени .
Изключение от изискването за присъствие на нарушителя при съставяне на АУАН , се допуска за маловажни случаи , за които е приложима нормата на чл . 186, ал . 3 от ЗДвП : „Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя . В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство , като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия . Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му . Вторият екземпляр се изпраща по пощата , а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол .“

Значителна част от служебните ангажименти на звено „Общинска полиция “ са свързани с контрола по Закона за движение по пътищата ( ЗДвП ). Служителите й са специално обучени и положили съответния изпит за работа по този нормативен акт. Съгласно заповед №1337/31.03.2015 г . на кмета на община Варна са определени като служба за контрол , в съответствие на чл . 167, ал .2 и ал. 3 и чл . 186 от ЗДвП .

В заключение , считаме , че изпращането на органи за контрол по подобен сигнал на граждани може да има смисъл само при положение , че сигналът е навременно подаден , т . е . ще има време за реакция и за отработване на административни нарушения по ЗАНН , респ . при спазване на процесуалните разпоредби на ЗДвП .

С уважение ,

НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ

Директор на дирекция “ Управление на сигурността и контрол на обществения ред“

Община Варна
гр. Варна
www.varna.bg

***

ФИНАЛ: За мен лично това е КАУЗА ПЕРДУТА, ако цялото общество не се включи в нея! За вас варненци или варналии, както предпочитате – НЕ ЗНАМ…

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]